Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
Nästa Sista

Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Aktuellt > Pressmeddelanden > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 3.9.2015

I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 27.8.2015

På grund av den varma sensommaren har det i insjöarna förekommit fler blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten. Rikliga blomningar har förekommit i Södra och Mellersta Finlands insjöar. Ri......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 20.8.2015

Rikliga blomningar av blågrönalger har observerats i Finlands sydvästra havsområden samt södra och sydvästra kustområden. Mängden blågrönalger har fortsatt att öka i insjöarna, och mängden är större ä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Pressmeddelande | Publicerad: 19.8.2015

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal, riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland sista veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflagellaten som produc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Forskning & utveckling > Vatten > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.8.2015

Det förekommer fortfarande rikligt med blågrönalger i Finlands havsområden. Omfattande ytanhopningar har observerats i Finska vikens västra del och i hela Östersjöns huvudbassäng. Mindre mängder blågr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 30.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten i jämförelse med genomsnittet för tidpunkten. Observationer av ytblomningar har gjorts i Bottenhavet, men det blåsiga vädret har för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 23.7.2015

Mängden blågrönalger i insjöarna är fortfarande liten för tidpunkten. Endast ett fåtal observationer har gjorts i Finlands kustområden, men rätt mycket blågrönalger blandade med vattnet observerades i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Pressmeddelande | Publicerad: 16.7.2015

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mäng......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 9.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten för tidpunkten. I havsområdena har endast några observationer gjorts av blågrönalger utanför Raumo och Mariehamn samt i Skärgårdshav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2015

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Projekt | Publicerad: 3.7.2015

    Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förän...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Pressmeddelande | Publicerad: 25.6.2015

Blågrönalgsblomningarna är fortfarande få i insjöarna. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett fåtal observationsplatser i insjöarna. På Finlands havsområden har inga blågrönalge......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.6.2015

Inga blomningar av blågrönalger har ännu observerats i havsområdena. I insjöarna har man endast gjort några observationer av blågröna alger. Vattentemperaturerna är svalare än vanligt, vilket har lett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna. På havsområdena förekommer inga blomningar....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2015

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för årstiden. Havsområdena är fria från algblomningar och endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2014

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma pe......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2014

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten. Uppblandningen tack vare att vattnet blivit svalare och v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.8.2014

Ytansamlingarna av blågrönalger i de öppna havsområdena har upplösts i och med det svalare vädret. I kustområdena har observationer av blomningar av blågrönalger däremot fortfarande gjorts. I insjöarn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
Nästa Sista