Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2017

Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Aktuellt > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Aktuellt > Pressmeddelanden > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2017

Finlands miljöcentral SYKE har börjat samla in observationer av blågrönalger. Endast små mängder blågrönalger har observerats på några ställen i insjöarna och i havsområdena. Man kan delta i uppföljni......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Aktuellt > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2016

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. Största delen av observationerna berör endast små mängder alger. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.8.2016

I insjöarna upphörde observationerna av blågrönalger nästan helt på grund av det regniga, svala och blåsiga vädret. Också på öppet hav har sjögången rört om algerna i vattnet och inga ytblomningar har......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2016

Det ostadiga och blåsiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger. I havsområdena har man endast ställvis observerat blågrönalger, främst på kusten. I sjöarna har det fortsättningsvis observera......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2016

Observationer av blågrönalger har minskat avsevärt sedan förra veckan både i havet och i insjöarna. Rikliga förekomster har ännu hittats på en del ställen i Skärgårdshavet. I insjöarna finns det mindr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2016

Rikligt med blågrönalger blandat med vatten och ställvis även ytblomningar har observerats i Finlands sydvästra öppna havsområden. Observationer av blågrönalger har ökat vid kusten och i insjöarna jäm......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2016

I insjöarna har däremot ytblomningar av blågrönalger minskat. I insjöar kan det på sensommaren förekomma även bruna, gulaktiga eller roströda bälten, som uppstår i samband med massförekomster av spore......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 14.7.2016

Ytblomningar av blågrönalger har ökat i insjöarna sedan förra veckan, men rikliga blomningar har observerats endast vid fem observationsplatser. Under de kommande veckorna kan blågrönalger bli rikliga......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Pressmeddelande | Publicerad: 7.7.2016

Ytblomningar av blågrönalger har minskat i insjöarna tack vare det regniga och blåsiga vädret. I en del havsområden finns stora mängder blågrönalger blandade med vatten och även ytanhopningar har börj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2016

Rikliga ytblomningar av blågrönalger har börjat förekomma tack vare det varma vädret. I insjöarna har rikliga ytblomningar observerats vid sju observationsplatser. I en del havsområden förekommer det ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 23.6.2016

Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2016

Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Pressmeddelande | Publicerad: 9.6.2016

Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Aktuellt > Pressmeddelanden > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 3.9.2015

I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 27.8.2015

På grund av den varma sensommaren har det i insjöarna förekommit fler blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten. Rikliga blomningar har förekommit i Södra och Mellersta Finlands insjöar. Ri......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 20.8.2015

Rikliga blomningar av blågrönalger har observerats i Finlands sydvästra havsområden samt södra och sydvästra kustområden. Mängden blågrönalger har fortsatt att öka i insjöarna, och mängden är större ä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar