Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
2
3
4
5
6
7
8
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 19.7.2012: Få blågröna alger för årstiden
Pressmeddelande | Publicerad: 19.7.2012

Den svala försommaren har gjort att förekomsten av blågröna alger är liten för årstiden. I havsområden begränsas algerna till sporadiska observationer.  I insjöarna har blågröna alger påtr......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 19.7.2012: Få blågröna alger för årstiden
Riksomfattande algöversikt 12.7.2012: Inga större förändringar i blågrönalgsläget
Pressmeddelande | Publicerad: 12.7.2012

Observationerna av blågrönalger är fortfarande få när man ser till tidpunkten och detta beror på det svala vädret. Från havsområdena har man dock fått in några fler algobservationer än förra ve......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 12.7.2012: Inga större förändringar i blågrönalgsläget
Riksomfattande algöversikt 5.7.2012: Observationerna av blågrönalger har ökat, läget fortfarande gott
Pressmeddelande | Publicerad: 5.7.2012

Denna vecka har man fått in lite fler observationer av blågrönalger än förra veckan, men läget är fortfarande gott när man ser till tidpunkten. Från Finlands havsområden har man endast några få......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 5.7.2012: Observationerna av blågrönalger har ökat, läget fortfarande gott
Riksomfattande algöversikt 28.6.2012: Få observationer av blågrönalger på grund av kallt väder
Pressmeddelande | Publicerad: 29.6.2012

Blågrönalgsläget är fortfarande lugnt med tanke på tidpunkten. Denna vecka har man på havsområdena, nämligen i östra Finska viken, noterat blågrönalger i liten mängd. Från sjöarna har man 23 al......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.6.2012: Få observationer av blågrönalger på grund av kallt väder
Riksomfattande algöversikt 21.6.2012: Blågrönalgsläget fortfarande lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2012

Blågrönalgsläget är alltjämt lugnt. Inga algblomningar har observerats på havsområdena, och endast vid ett par observationsplatser i sjöar har man noterat blågrönalger. Mera (på finska)......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.6.2012: Blågrönalgsläget fortfarande lugnt
Riksomfattande algöversikt 14.6.2012: Blåalgsläget förblivit lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 14.6.2012

Inga algblomningar har observerats i Finlands havsområden och insjöar. Läget är fortfarande typiskt för årstiden. Mera på finska Algkarta 14.6.2012 ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.6.2012: Blåalgsläget förblivit lugnt
Riksomfattande algöversikt 7.6.2012:Blågrönalgläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2012

Inga blågrönalgsblomningar har observerats på Finlands havsområden. Även i sjöarna är algläget typiskt för tidpunkten. Endast vid två observationsplatser i sjöar har man iakttagit lite blågröna......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.6.2012:Blågrönalgläget lugnt
Riksomfattande algöversikt 29.9.2011: I september rikligt med alger till havs, i sjöarna mindre än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.9.2011

Den riksomfattande alguppföljningen pågick ännu i september och visar att läget i sjöarna var bättre än vanligt i september. I havsområdena fanns det däremot ställvis mer alger än i va......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 29.9.2011: I september rikligt med alger till havs, i sjöarna mindre än vanligt
Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2011

Efter en lugn början på sommaren förekom det i månadsskiftet juli-augusti betydligt mer blågrönalger än vanligt under den tidpunkten. I augusti minskade algmängderna dock snabbt till följd av k......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Riksomfattande algöversikt 1.9.2011: Endast lite alger till havs, algläget i sjöarna nu lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2011

Algläget i havsområdena är fortfarande bättre än i genomsnitt, och det förekommer mindre blågrönalger än normalt i havet. I insjövattnen har man observerat mindre blågrönalger än förra veckan, ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.9.2011: Endast lite alger till havs, algläget i sjöarna nu lugnare
Riksomfattande algöversikt 18.8.2011: Blågrönalgerna fortsättar att minska i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 18.8.2011

Blågrönalgläget i både sjöarna och havsområdena är bättre än i genomsnitt den här tiden av året. Algobservationerna har minskat till följd av det ostadiga vädret. Enligt sakkunnigobservationer ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.8.2011: Blågrönalgerna fortsättar att minska i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 11.8.2011: Observationerna av blågrönalger har minskat
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2011

På havsområdena har observationerna av blågrönalger minskat till följd av det blåsiga vädret. Blågrönalger förekommer uppblandade i vattnet i Bottenhavet och Finska viken. Även i sjöar ha......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.8.2011: Observationerna av blågrönalger har minskat
Riksomfattande algöversikt 4.8.2011: I sjöarna mer blågrönalger än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2011

Mängden blågrönalger i havsområdena är fortfarande stor, men antalet observationer av algförekomster har inte ökat sedan förra veckan. Ställvis utmed syd- och sydvästkusten har algerna samlat s......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.8.2011: I sjöarna mer blågrönalger än vanligt
Riksomfattande algöversikt 28.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2011

Till följd av det varma vädret har mängden blågrönalgsblomningar ökat både i havsområdena och i insjöarna. Ställvis utmed sydkusten har algerna samlats vid ytan. Vidsträckta algmattor har inte ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 21.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2011

I havsområdena har det blåsiga och ostadiga vädret upplöst bältena av blågrönalger och blågrönalger förekommer endast lokalt. Mängden alger i vattnet har dock inte minskat. Enligt medborgar- oc......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 14.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i Skärgårdshavet och längs Finska vikens kust
Pressmeddelande | Publicerad: 14.7.2011

I Finlands havsområden har det ställvis förekommit rikligt med blågrönalger. Enligt expertobservationer har man under den gångna veckan påträffat rikligt med blågrönalger i Skärgårdshavet och n......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i Skärgårdshavet och längs Finska vikens kust
Riksomfattande algöversikt 7.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat tydligt i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 7.7.2011

I havsområdena har man observerat betydligt mer blågrönalger än förra veckan. Det förekommer nu något mer blågrönalger än i genomsnitt vid denna tidpunkt. De observerade algmängderna var fortfa......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat tydligt i havsområdena
Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2011

Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen De första observationerna av ytterst rikliga algförekomster har gjorts i insjövattnen i Finland. Blågrön......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen
Medborgarna är välkomna att sända algobservationer med smarttelefon
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2011

SYKE, VTT, IBM och WWF Medborgarna kan i sommar sända egna algobservationer med sin smarttelefon. Algvakten (Levävahti) är ett......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Medborgarna är välkomna att sända algobservationer med smarttelefon
Riksomfattande algöversikt 22.6.2011: Blågrönalgläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2011

I de finländska havsområdena har påträffats knappast alls blomning av blågrönalger. Också i insjövattnen är blågrönalgläget lugnt med tanke på tidpunkten. Svag blågrönalgblomning påträffades i ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 22.6.2011: Blågrönalgläget lugnt

Första Föregående
2
3
4
5
6
7
8
Nästa Sista