Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 22.6.2017: Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2017

Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena, vilket är typiskt för början av sommaren. Det svala vädret har medfört färre blomningar av blågrönalger även i insjöarna; endast en rikl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 22.6.2017: Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna
Aktuellt > Riksomfattande algöversikt 22.6.2017: Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 22.6.2017: Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 15.6.2017: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Pressmeddelande | Publicerad: 15.6.2017

Mängden blågrönalger är fortfarande liten, vilket är typiskt för början av sommaren. Lite blågrönalger har observerats på fem observationsplatser i insjöarna. Mängden blågrönalger är mycket liten i he......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 15.6.2017: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Aktuellt > Riksomfattande algöversikt 15.6.2017: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 15.6.2017: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Riksomfattande algöversikt 8.6.2017: Blågrönalgsituationen lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 8.6.2017

Mängden blågrönalger är fortfarande liten, vilket är typiskt för början av sommaren. Lite blågrönalger har observerats på sex observationsplatser i insjöarna. I havsområdena finns det lite blågrönalge......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 8.6.2017: Blågrönalgsituationen lugn i insjöarna och havsområdena
Aktuellt > Riksomfattande algöversikt 8.6.2017: Blågrönalgsituationen lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 8.6.2017: Blågrönalgsituationen lugn i insjöarna och havsområdena
Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2017

Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Aktuellt > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Aktuellt > Pressmeddelanden > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena
Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2017

Finlands miljöcentral SYKE har börjat samla in observationer av blågrönalger. Endast små mängder blågrönalger har observerats på några ställen i insjöarna och i havsområdena. Man kan delta i uppföljni......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Aktuellt > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 1.6.2017: Uppföljningen av blågrönalger har börjat
Havet
Innehållssidå | Publicerad: 11.7.2019

Östersjön är en viktig del av Finlands nationella identitet och internationella kultur. Östersjön är en grund bassäng med bräckt vatten och därför sårbar, och belastas dessutom av den stora folkmängd...

Forskning & utveckling > Havet
Arktiskt kompetens
Innehållssidå | Publicerad: 9.5.2017

© Ilkka Lastumäki Vår forskning och kompetens stöder skyddet och användningen av den känsliga miljön i de arktiska områdena SYKE deltar på bred front i Arktiska rådets arbete och i o...

Arktiskt kompetens
Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE)
Projekt | Publicerad: 4.4.2017

aktuellt Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgårdshavet  En kort animation förevisar...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE)
Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2017

Det EU-finansierade projektet GRACE har infört ett system för realtidsövervakning av olja i öppet havsvatten. Den här typen av teknik kan ha stor potential ombord på många olika typer av fartyg som an......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm
Aktuellt > Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm
Forskning & utveckling > Havet > Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm
Forskning & utveckling > Vatten > Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm
Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenh......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Aktuellt > Pressmeddelanden > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Forskning & utveckling > Havet > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Forskning & utveckling > Vatten > Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden
Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Pressmeddelande | Publicerad: 25.1.2017

Undervattensbullret i Östersjön har kartlagts för första gången. Enligt en internationell studie som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige håller bullret framkallat av människan på att......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Forskning & utveckling > Havet > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Forskning & utveckling > Vatten > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2016

Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har j......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Havet > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Vatten > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2016

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. Största delen av observationerna berör endast små mängder alger. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.8.2016

I insjöarna upphörde observationerna av blågrönalger nästan helt på grund av det regniga, svala och blåsiga vädret. Också på öppet hav har sjögången rört om algerna i vattnet och inga ytblomningar har......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2016

Det ostadiga och blåsiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger. I havsområdena har man endast ställvis observerat blågrönalger, främst på kusten. I sjöarna har det fortsättningsvis observera......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2016

Observationer av blågrönalger har minskat avsevärt sedan förra veckan både i havet och i insjöarna. Rikliga förekomster har ännu hittats på en del ställen i Skärgårdshavet. I insjöarna finns det mindr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet
Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2016

Rikligt med blågrönalger blandat med vatten och ställvis även ytblomningar har observerats i Finlands sydvästra öppna havsområden. Observationer av blågrönalger har ökat vid kusten och i insjöarna jäm......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2016

I insjöarna har däremot ytblomningar av blågrönalger minskat. I insjöar kan det på sensommaren förekomma även bruna, gulaktiga eller roströda bälten, som uppstår i samband med massförekomster av spore......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 14.7.2016

Ytblomningar av blågrönalger har ökat i insjöarna sedan förra veckan, men rikliga blomningar har observerats endast vid fem observationsplatser. Under de kommande veckorna kan blågrönalger bli rikliga......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Nästa Sista