Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2015

I november var vattenläget i Lappland vintrigt men söderut rådde i regel höstförhållanden. ”I Lappland finns det rikligt med snö, vattenståndet sjunker, marken har börjat gå i tjäle och de flesta sjöa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 3.11.2015

Vattenståndet i sjöarna och vattenföringen i åarna och älvarna ligger tydligt under medelvärdet för tidpunkten i området som sträcker sig från Södra och Sydvästra Finland till Mellersta Finland, efter......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2015

September var varmare än normalt. Det förekom stor regional variation i nederbördsmängden, vilket återspeglades också i variationerna av yt- och grundvattennivåerna på olika håll i landet. I landets s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2015

Det långa varma och regnfria vädret i augusti syntes tydligt i vattendragen. Både yt- och grundvattnen började sjunka i hela landet. Dessutom blev ytvattnen varmare än på hela sommaren. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2015

I och med att juli var regnig och kylig är vattenståndet i vattendragen och grundvattnet på många håll högt. Vattnet i insjöarna har varit mycket kyligt. Ytvattnets temperatur översteg 20 grader endas......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2015

Juni var kylig och regnig. Nivån i vattendragen är nu på många håll hög, speciellt i Insjöfinland Det kyliga vädret höll badvattnet kallt. Vattentemperaturen i sjöarna översteg inte 20 grader på en en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 5.5.2015

Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland i slutet av april var på grund av snösmältningen och regnen högt och fortfarande stigande på många håll. Under april drog sig snögränsen tillbaka ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa SYKE varnar för mycket tunna isar i landets södra och västra del. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.3.2015

Snöbelastningen på byggnadernas tak måste fortfarande följas upp i landets mellersta och norra delar, för även om syd- och sydvästkusten är nästan snöfria, finns det ordentligt med snö på andra håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2015

Ställvis finns det nu mycket snö i norr, men i södra och sydvästra Finland har mängden snö varit mindre än medelvärdena för tidpunkten. Istäcket i södra och mellersta Finland är betydligt tunnare än g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa 2014 var ett speciellt år med tanke på vattentillståndet då vårflödena på många håll förblev små på grund av den snöfattiga vi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2014

Sjöarna fick istäcke i norra Finland något tidigare än normalt, och även mera söderut fryser sjöarna genast när det blir ordentligt kallt SYKE varnar för svaga isar. I början av vintern är skillnadern......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.11.2014

Vädrets växling från den ena ytterligheten till den andra syntes i oktober också i hydrologin. Den kalla perioden hade med sig snöfall efter medlet av oktober för nästan hela landet och i de norra del......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2014

Början av september var torr och för tidpunkten varm, medan slutet däremot var ställvis kylig och regnig. Väderleken avspeglades i hydrologin. I början av månaden var vattenståndet på många håll låg o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2014

Den mycket varma vädertypen byttes andra veckan i augusti ut i kraftiga regn som pågick ända till slutet av månaden. I tätorterna orsakade de kraftiga regnskurarna ställvis översvämningar. Generellt v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2014

Det mycket varma vädret i juli har sänkt vattenståndet i vattendragen och grundvattnet samt värmt upp vattnen till mycket höga temperaturer. Grundvattenståndet har sjunkit i en stor del av landet så a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2014

Sjöarnas ytvattentemperaturer varierade i juni från den ena ytterligheten till den andra. Trots att vattentemperaturerna i början av månaden för en kort tid var angenäma för badare, sänkte det kallare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Pressmeddelande | Publicerad: 3.6.2014

I maj varierade vattenläget mycket på olika håll i Finland. I Lappland förekom flöden som berodde på snösmältningen, i östra och mellersta Finland höjde de rikliga regnen vattenstånden och vattenförin......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 2.5.2014

Vårtopparna för vattenstånden och vattenföringarna i sjöarna, åarna och älvarna i landets södra och mellersta delar förekom tidigare än normalt och på många håll var de sällsynt små. Vattenstånden had......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2014

Det våraktigt varma vädret i mars smälte snö, tjäle och vattendragens is i landets södra och mellersta delar. SYKE varnar för de för tidpunkten ytterst tunna och svaga isarna i landets södra och melle......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar