Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2014

I och med att februari var mycket mild finns det mycket lite snö, is och tjäle i landets södra och mellersta del. SYKE varnar för en ovanligt tidig försvagning av isarna i dessa områden. I landets söd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2014: Rekordlite snö och isarna sällsynt svaga i landets södra och mellersta del
Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Pressmeddelande | Publicerad: 4.2.2014

Januari var regnfattig och med undantag av Lappland snöfattig, men översvämningar på grund av kravis orsakade problem i många åar och älvar allt från södra Finland till norra Österbotten....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Forskning & utveckling > Vatten > Vattentillståndet i slutet av januari 2014: Problem med kravis förekommer ännu ställvis, sjöisarna har blivit snabbt tjockare
Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2014

Vattenåret 2013 var rätt så omväxlande. Vårfloderna var större än vanligt i flera av älvarna och åarna vid kusten och isdämningar orsakade också problem. I slutet av sommaren orsakade torka problem på......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av december 2013: Ett omväxlande år slutade med rekordartade vinteröversvämningar, fortfarande är översvämningar på grund av kravis möjliga
Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.12.2013

November var en mycket vintrig månad i norr. I landets södra och mellersta delar fortsatte den milda och vattenrika perioden och vattennivån och vattenföringen var högre än medelvärdet på många håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2013: Vintrigt i norr, mycket blött i landets södra och mellersta delar
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2013

Början av oktober var mycket torr, men blev blöt mot slutet. Under månadens sista veckor regnade det rikligt i landets södra och mellersta delar. Med regnen började vattennivåerna och vattenföringen å......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2013: Vattentillgångarna ökade avsevärt i slutet av oktober
Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2013

I och med den knappa nederbörden i september är vattenståndet på många håll i vattendragen och grundvattnet under medelvärdet för årstiden. Den största avvikelsen från normala vattenförhållanden finns......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2013: Vattenståndet i vattendragen och grundvattennivåerna låga, i synnerhet i norr
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2013

Regnen i början av augusti ökade tidvis vattenföringen och höjde vattenståndet i landets södra och mellersta delar samt bromsade upp den sjunkande grundvattennivån i nästan hela landet. I några små åa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2013: I Lappland är vattennivån i sjöarna låg, på andra håll steg vattnet till nära medelnivå på grund av regnen
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2013

Regnen i juli var skurartade och den lokala variationen var stor. I en stor del av landet regnade det mindre än normalt. Grundvattennivåerna har ställvis sjunkit betydligt på grund av de knappa regnen......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2013: Grundvattnet i områden med lite regn lägre än normalt, vattennivån i flera vattendrag låg
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2013

Under värmeböljan efter midsommar blev ytvattnet i sjöarna redan andra gången den här sommaren rekordvarmt i förhållande till årstiden. Förra gången uppmättes rekordartade temperaturer i början av jun......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2013: Vattnet i insjöarna var rekordvarmt i juni, störtregn kan orsaka lokala översvämningar i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2013

Det exceptionellt varma vädret som kom mot slutet av maj värmde upp vattnet i sjöarna till för årstiden höga temperaturer. Värmerekordet för ytvatten i maj slogs bland annat i Enare träsk, Kallavesi o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2013: På många håll är vattnet i insjöarna rekordvarmt för årstiden, störtregn kan öka vattenflödena i Österbotten

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4