Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2016

Det varma vädret ledde till att temperaturen i sjöarna var mycket hög i landets södra och mellersta delar i maj. I Lappland lossnade isarna på många ställen ovanligt tidigt och på vissa ställen övertr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2016

I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2016

Det varma vädret har ökat vattenföringen i älvar och åar längs den västra kusten i området från Satakunta till Uleåborg. Vattenståndet har stigit och nått nivån av en liten vårflödestopp i älvarna och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2016

Snöbelastningen ökade i februari, speciellt i norra Finland. Även i östra Finland är snöbelastningen nu på vidsträckta områden över 80 kg/m2. ”I dessa områden bör ägare till stora hallar följa snösitu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2016

Januari månads väder varierade från isande köld till milda slaskförhållanden. I början av månaden orsakade den stränga kölden tillsammans med en relativt hög vattenföring kravis i många älvmynningar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Pressmeddelande | Publicerad: 31.12.2015

Sjöarna fortsätter frysa i landets södra och mellersta delar, men isarna är fortfarande svaga, varnar Finlands miljöcentral. Också längre norrut kan isen på fjärdar och strömställen fortfarande vara t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2015

Juni var kylig och regnig. Nivån i vattendragen är nu på många håll hög, speciellt i Insjöfinland Det kyliga vädret höll badvattnet kallt. Vattentemperaturen i sjöarna översteg inte 20 grader på en en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.5.2015

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Vatten > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 5.5.2015

Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland i slutet av april var på grund av snösmältningen och regnen högt och fortfarande stigande på många håll. Under april drog sig snögränsen tillbaka ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa SYKE varnar för mycket tunna isar i landets södra och västra del. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.3.2015

Snöbelastningen på byggnadernas tak måste fortfarande följas upp i landets mellersta och norra delar, för även om syd- och sydvästkusten är nästan snöfria, finns det ordentligt med snö på andra håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2015

Ställvis finns det nu mycket snö i norr, men i södra och sydvästra Finland har mängden snö varit mindre än medelvärdena för tidpunkten. Istäcket i södra och mellersta Finland är betydligt tunnare än g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa 2014 var ett speciellt år med tanke på vattentillståndet då vårflödena på många håll förblev små på grund av den snöfattiga vi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Forskningsfartyget Aranda
Innehållssidå | Publicerad: 4.2.2021

      Forskningsfartyget Aranda Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskn...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda
Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2014

Sjöarna fick istäcke i norra Finland något tidigare än normalt, och även mera söderut fryser sjöarna genast när det blir ordentligt kallt SYKE varnar för svaga isar. I början av vintern är skillnadern......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.11.2014

Vädrets växling från den ena ytterligheten till den andra syntes i oktober också i hydrologin. Den kalla perioden hade med sig snöfall efter medlet av oktober för nästan hela landet och i de norra del......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2014

Sjöarnas ytvattentemperaturer varierade i juni från den ena ytterligheten till den andra. Trots att vattentemperaturerna i början av månaden för en kort tid var angenäma för badare, sänkte det kallare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Pressmeddelande | Publicerad: 3.6.2014

I maj varierade vattenläget mycket på olika håll i Finland. I Lappland förekom flöden som berodde på snösmältningen, i östra och mellersta Finland höjde de rikliga regnen vattenstånden och vattenförin......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 2.5.2014

Vårtopparna för vattenstånden och vattenföringarna i sjöarna, åarna och älvarna i landets södra och mellersta delar förekom tidigare än normalt och på många håll var de sällsynt små. Vattenstånden had......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2014

Det våraktigt varma vädret i mars smälte snö, tjäle och vattendragens is i landets södra och mellersta delar. SYKE varnar för de för tidpunkten ytterst tunna och svaga isarna i landets södra och melle......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar