Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2017

I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt. De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt til......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland
Aktuellt > Pressmeddelanden > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2017

Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr
Aktuellt > Pressmeddelanden > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 4.7.2017

Den sena våren fördröjde islossningen i år, i synnerhet i norra Finland. Isarna smalt där ungefär en vecka senare än vanligt, huvudsakligen först i början av juni. Det kalla vädret och de friska vinda......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2017

Till följd av den kalla våren infaller vårflödena i norra och östra Finland tydligt senare än vanligt, ställvis rentav rekordsent. I vissa delar av Lappland är en andra flödestopp ännu att vänta, så v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet
Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2017

Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Pressmeddelande | Publicerad: 4.4.2017

Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare i södra och västra Finland. I åarna i Södra Österbotten uppnås flödestopparna denna eller nästa vecka. Mera norrut förutspås flödessituationen bli som vanli......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.3.2017

Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare at......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

Årslutet var snöfri och mild i södra Finland men rätt vintrig i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av dec......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.12.2016

Till följd av kölden i början av november frös små och grunda sjöar till i hela landet. I mitten av månaden blev det varmare och isarna smalt till den grad att det i slutet av november var möjligt att......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2016

Medlet av oktober var mycket regnfattig i södra och sydvästra Finland, vilket avspeglade sig i yt- och grundvattennivåerna. Vid västkusten var vattenföringen i åar och älvar ställvis rekordliten för t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.10.2016

Vädret i september var varmare än i genomsnitt, vilket hade som följd att vattnet i sjöarna var varmare än i allmänhet den här tiden. Vattennivåerna i Lappland, som har varit högre än vanligt, sjönk e......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Vattenföringen i åar och älvar i Österbotten och Lappland håller på att minska medan vattenståndet i sjöar i öst och norr är fortfarande högt. I Vasatrakten hade man stora sommaröversvämningar i augus......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2016

Det mycket varma vädret under de senaste veckorna värmde upp vattnet i sjöarna i slutet på juli i hela landet till temperaturer högre än tidpunktens genomsnitt. I början av augusti har temperaturerna ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2016

Den exceptionellt regniga junimånaden syntes i åar och älvar i synnerhet vid syd- och västkusten och i västra Lappland. Vattenföringen i dem steg i juni ställvis till översvämningsnivåer. Regnen broms......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2016

Det varma vädret ledde till att temperaturen i sjöarna var mycket hög i landets södra och mellersta delar i maj. I Lappland lossnade isarna på många ställen ovanligt tidigt och på vissa ställen övertr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar
Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2016

I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2016: Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2016

Det varma vädret har ökat vattenföringen i älvar och åar längs den västra kusten i området från Satakunta till Uleåborg. Vattenståndet har stigit och nått nivån av en liten vårflödestopp i älvarna och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2016: Vårens flödestoppar i Österbotten på kommande, svaga isar på sjöarna i söder
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2016

Snöbelastningen ökade i februari, speciellt i norra Finland. Även i östra Finland är snöbelastningen nu på vidsträckta områden över 80 kg/m2. ”I dessa områden bör ägare till stora hallar följa snösitu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2016

Januari månads väder varierade från isande köld till milda slaskförhållanden. I början av månaden orsakade den stränga kölden tillsammans med en relativt hög vattenföring kravis i många älvmynningar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2016: Isarna blir svagare och vattenföringen förhöjd i vattendragen i södra och sydvästra Finland

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar