Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Pressmeddelande | Publicerad: 31.12.2015

Sjöarna fortsätter frysa i landets södra och mellersta delar, men isarna är fortfarande svaga, varnar Finlands miljöcentral. Också längre norrut kan isen på fjärdar och strömställen fortfarande vara t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2015: Varning för svaga isar, eventuella översvämningar på grund av kravis
Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2015

I november var vattenläget i Lappland vintrigt men söderut rådde i regel höstförhållanden. ”I Lappland finns det rikligt med snö, vattenståndet sjunker, marken har börjat gå i tjäle och de flesta sjöa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2015: Vintrigt i Lappland, hög vattenföring i Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Pressmeddelande | Publicerad: 3.11.2015

Vattenståndet i sjöarna och vattenföringen i åarna och älvarna ligger tydligt under medelvärdet för tidpunkten i området som sträcker sig från Södra och Sydvästra Finland till Mellersta Finland, efter......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2015: Torr period i Södra och Mellersta Finland, mer vatten än normalt i Kajanaland och Norra Österbotten
Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2015

September var varmare än normalt. Det förekom stor regional variation i nederbördsmängden, vilket återspeglades också i variationerna av yt- och grundvattennivåerna på olika håll i landet. I landets s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2015: Vattenläget varierande på olika håll i landet, vattnet i insjöarna varmt i förhållande till årstiden
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2015

Det långa varma och regnfria vädret i augusti syntes tydligt i vattendragen. Både yt- och grundvattnen började sjunka i hela landet. Dessutom blev ytvattnen varmare än på hela sommaren. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2015: Sommarens varmaste vatten i augusti, vattenståndet i yt- och grundvattnen sjunker
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2015

I och med att juli var regnig och kylig är vattenståndet i vattendragen och grundvattnet på många håll högt. Vattnet i insjöarna har varit mycket kyligt. Ytvattnets temperatur översteg 20 grader endas......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2015

Juni var kylig och regnig. Nivån i vattendragen är nu på många håll hög, speciellt i Insjöfinland Det kyliga vädret höll badvattnet kallt. Vattentemperaturen i sjöarna översteg inte 20 grader på en en......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2015: Vattnet i insjöarna sällsynt kyligt, vattenståndet högt i synnerhet i Insjöfinland
Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 5.5.2015

Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland i slutet av april var på grund av snösmältningen och regnen högt och fortfarande stigande på många håll. Under april drog sig snögränsen tillbaka ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa SYKE varnar för mycket tunna isar i landets södra och västra del. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.3.2015

Snöbelastningen på byggnadernas tak måste fortfarande följas upp i landets mellersta och norra delar, för även om syd- och sydvästkusten är nästan snöfria, finns det ordentligt med snö på andra håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2015

Ställvis finns det nu mycket snö i norr, men i södra och sydvästra Finland har mängden snö varit mindre än medelvärdena för tidpunkten. Istäcket i södra och mellersta Finland är betydligt tunnare än g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa 2014 var ett speciellt år med tanke på vattentillståndet då vårflödena på många håll förblev små på grund av den snöfattiga vi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2014

Sjöarna fick istäcke i norra Finland något tidigare än normalt, och även mera söderut fryser sjöarna genast när det blir ordentligt kallt SYKE varnar för svaga isar. I början av vintern är skillnadern......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.11.2014

Vädrets växling från den ena ytterligheten till den andra syntes i oktober också i hydrologin. Den kalla perioden hade med sig snöfall efter medlet av oktober för nästan hela landet och i de norra del......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2014

Början av september var torr och för tidpunkten varm, medan slutet däremot var ställvis kylig och regnig. Väderleken avspeglades i hydrologin. I början av månaden var vattenståndet på många håll låg o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2014

Den mycket varma vädertypen byttes andra veckan i augusti ut i kraftiga regn som pågick ända till slutet av månaden. I tätorterna orsakade de kraftiga regnskurarna ställvis översvämningar. Generellt v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2014

Det mycket varma vädret i juli har sänkt vattenståndet i vattendragen och grundvattnet samt värmt upp vattnen till mycket höga temperaturer. Grundvattenståndet har sjunkit i en stor del av landet så a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 1.7.2014

Sjöarnas ytvattentemperaturer varierade i juni från den ena ytterligheten till den andra. Trots att vattentemperaturerna i början av månaden för en kort tid var angenäma för badare, sänkte det kallare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Pressmeddelande | Publicerad: 3.6.2014

I maj varierade vattenläget mycket på olika håll i Finland. I Lappland förekom flöden som berodde på snösmältningen, i östra och mellersta Finland höjde de rikliga regnen vattenstånden och vattenförin......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden
Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Pressmeddelande | Publicerad: 2.5.2014

Vårtopparna för vattenstånden och vattenföringarna i sjöarna, åarna och älvarna i landets södra och mellersta delar förekom tidigare än normalt och på många håll var de sällsynt små. Vattenstånden had......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar