Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Talousasiantuntija
  Talousasiantuntijana vastaat tutkimushankkeiden työaikaseurannan ja -raportoinnin organisoinnista sekä ohjeistuksesta. Tehtäviisi kuuluu myös hallinnon järjestelmien (Kieku, Handi, M2, matkavarausportaali, rahoittajien portaalit) käyttöoikeuksien koordinointi ja valvonta. Lisäksi vastaat omaisuuden elinkaarihallinnan ohjeistuksesta ja koordinoinnista sekä osallistut tarvittaessa myös muihin hankehallinnon talouden asiantuntijatehtäviin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn hallintopalveluihin, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Erikoistutkija - Maatalouden vesien ja kuormituksen hallinta
  SYKE tuottaa tietoja ja ratkaisuja, jotka nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja varmistavat uudenlaisin keinoin, että meri ja vesistöt voivat hyvin ja vesivaroja käytetään kestävästi. Tässä tärkeässä roolissa on maatalouden vesitalouden sekä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä peltojen hiilen sidonta sekä näihin liittyvät systeemiset tarkastelut. Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen erikoistutkijaa maatalouden kestävään vesienhallintaan ja vesistökuormituksen vähentämiseen liittyviin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Erikoistutkijana tehtävänäsi on johtaa vuosina 2020-2023 toteutettavaa tutkimushanketta "Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan". Vastaat myös aihepiiriin liittyvien muiden tutkimushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä asiantuntijapalveluista ministeriöille. Tehtäviisi sisältyy tieteellisten julkaisuiden ja asiantuntijaselvitysten tuottaminen sekä osallistuminen alan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja verkostoihin sekä tutkimustuloksista tiedottamiseen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Vesikeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan, jossa työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Erikoissuunnittelija - FEO-hanke
  SYKEn biodiversiteettikeskus tuottaa tietoa ja uusia ratkaisuja erityisesti biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen seurantaan ja suojelua käsittelevän päätöksenteon tueksi. Biodiversiteettikeskus koordinoi kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen sekä EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa ja raportointia Suomessa. SYKE osallistuu aktiivisesti kansainvälisillä areenoilla tehtävään ekosysteemitilinpidon kehittämiseen. Biodiversiteetti- ja ekosysteemiseurannat muodostavat näiden politiikkaprosessien keskeisen tietosisällön, ja ajantasaisen, päätöksentekoa tukevan tietopohjan parantamiseksi on käynnistetty SYKEn ja ympäristöministeriön rahoituksella FEO (Finnish Ecosystem Observatory) -hanke, joka tähtää Suomen ekosysteemiobservatorion perustamiseen. Haemme erikoissuunnittelijaa FEO-hankkeeseen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2020-31.8.2023. Erikoissuunnittelijana tehtävänäsi on vastata ekosysteemitilinpidon kehittämisestä sekä biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelu-indikaattoreiden integroinnista osaksi Suomen ekosysteemiobservatoriota. FEO-hankkeen erikoissuunnittelijana pääset työskentelemään monipuolisesti suomalaisten biodiversiteetti- ja ekosysteemiseurantojen kehittämisen parissa. Vastaat kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen kansallisena portaalina toimivan luonnontila.fi-sivuston indikaattoreiden kehittämisestä ja integroinnista osaksi FEO-hankkeessa rakentuvaa Suomen ekosysteemiobservatoriota sekä niiden soveltamisesta kansainvälisiin raportointeihin. Osallistut ekosysteemitilinpidon osalta kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja sidosryhmätyöskentelyyn. Vahvistat työlläsi SYKEn roolia tutkimusinfrastruktuurihankkeissa sekä osallistut uusien biodiversiteetti-, ekosysteemipalvelu- sekä ekosysteemitilinpitohankkeiden valmisteluun. Tehtävä on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen, SYKEn toimipaikkaan, joita on Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Joensuussa tai Kuhmossa.
 • Hydrologi / hydrogeologi - Alueellinen pohjavesimallinnus (hakua jatkettu)
  Haemme hydrologia tai hydrogeologia määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021. Tehtävänäsi on SYKEn vesistömallijärjestelmän (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) alueellisten pohjavesimallien suunnittelu ja kehittäminen. Tehtäviisi kuuluu mallijärjestelmän käyttö erilaisissa arvioinneissa sekä valtakunnallisen kuivuus- ja pohjavesitilannekuvan sekä alueellisten pohjavesiennusteiden tuottaminen. Pääset kehittämään ja toteuttamaan laskentajärjestelmiä vesivarojen kestävän käytön ja suunnittelun tarpeisiin. Vesistömallijärjestelmällä ennustetaan ja seurataan reaaliajassa vesistöjen tulvia, veden korkeuksia ja virtaamia, lumen määrää, haihduntaa, maankosteutta, pohjavesivarastoja, valuntaa. Tulva-, aluesadanta- ja lumikuormavaroitukset ovat järjestelmän tuotteita. Järjestelmällä lasketaan myös Suomen vesistöjen ja Itämeren ravinnekuormitusta. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Linux. Käytettyjä ohjelmointikieliä ja tekniikoita ovat mm. Fortran, shell-skriptaus (bash), SQL, Python, PHP, Perl ja HTML. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen. SYKEllä on toimipaikat Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Voit esittää toiveesi toimipaikkoihin sijoittumisesta.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 1.7.2020 klo 8.07
Aihealue: