Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Assistentti
  Haemme assistenttia vakituiseen työsopimussuhteeseen. Assistenttina osallistut monipuolisten hallinnollisten prosessien hoitamiseen ja varmistat niiden sujuvuuden. Toimit SYKEn strategisten ohjelmien assistenttina. Neuvot ja avustat ohjelmien johtoa ja henkilöstöä menettelytavoissa ja neuvot järjestelmien (mm. valtion matkanhallintajärjestelmä M2 ja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku) käytössä suomeksi ja englanniksi. Huolehdit strategisten ohjelmien sisäisestä tiedon kulusta, tuntikirjausten tarkastamisesta, uuden henkilöstön yleisperehdytyksestä, työvälineistä ja käyttöoikeuksista. Avustat matkustamiseen liittyvissä asioissa, järjestät tilaisuuksia ja osallistut hankevalmistelun materiaalien hallintaan. Toimit Kieku-lähitukihenkilönä ja sijaistat tarvittaessa SYKEn muita assistentteja ja sihteereitä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn johdon tukeen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Työhyvinvointiasiantuntija
  Etsimme joukkoomme työhyvinvointiasiantuntijaa työsopimussuhteeseen. Työhyvinvointiasiantuntijana suunnittelet, koordinoit ja toteutat henkilöstön hyvinvointia turvaavia ja edistäviä toimenpiteitä. Toimit henkilöstön tukena työuran eri vaiheissa ja esimiesten kumppanina organisaatiota ja yksilöä koskevissa muutoksissa. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden henkilöstöasiantuntijoiden kanssa. Tehtäviisi kuuluvat esimerkiksi • varhaisen tuen toimintamallin ja ohjeiden ylläpitäminen ja kehittäminen, esimiestyön tukeminen ja työyhteisötilanteiden selvittelyyn ja neuvotteluihin osallistuminen • työsuojelupäällikön avustaminen käytännön työsuojelutyössä (työsuojelun toimintaohjelmat, työsuojelutarkastukset ja riskinarviointi) • työterveyshuollon yhteyshenkilön tehtävät (tiedonkulku, toimintasuunnitelmat, työpaikkaselvitykset ja työterveyshuollon kilpailutukset) ja toimiminen palvelussuhdeasiantuntijana työterveysneuvotteluissa sekä työterveyshuoltoon, työkyvyn selvittämiseen ja sairauspoissaoloihin liittyvä henkilöstön ja esimiesten neuvonta • henkilöstökyselyjen valmistelu, raportointi ja tulosten käsittelyn organisointi • eläke- ja kuntoutusyhdyshenkilön tehtävät • henkilöstöetuuksien järjestäminen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn hallintopalveluihin, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Viestintäsuunnittelija
  Innostaako sinua työyhteisöviestintä? Entä julkaisutoiminta? Onko sinulla sekä toimittajan taitoa että graafisen alan osaamista sekä kiinnostusta kehittyä niissä? Haemme joukkoomme vastuuntuntoista ja itsenäiseenkin työskentelyyn sopivaa viestintäsuunnittelijaa, joka on motivoitunut asiakaspalveluun ja edistämään työyhteisön toimivuutta. Tarjoamme kiinnostavan työyhteisön yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa sekä mahdollisuuden kehittää omia viestintätaitojasi ammattitaitoisessa työporukassa. Intranet on SYKEn keskeinen sisäisen vuorovaikutuksen väline. Viestintäsuunnittelijana pääset toimittamaan sisäistä verkkopalveluamme, vastaamaan päivittäisestä uutistoimituksesta sekä kehittämään palvelua yhdessä päätoimittajan kanssa. Osallistut SYKEn monipuoliseen julkaisutuotantoon taittamalla ja suunnittelemalla visuaalisia tuotteita kuten postereita ja julkaisuja sekä ulkoistamalla tarvittaessa taittoja. Työ sisältää sisäistä neuvontaa, hallinnollisteknisiä töitä ja kuvapankin hoitoa. Viestintäsuunnittelijan tehtävä on sijoitettu SYKEn viestintään, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Tutkija/erikoistutkija - Liikennepolitiikka
  Haemme tutkijaa/erikoistutkijaa monipuolisiin liikenne- ja ympäristöpolitiikan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.2.2020-31.1.2022. Tutkijana/erikoistutkijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimushankkeita kestävän liikennepolitiikan ja liikennejärjestelmien edellytyksistä ja toteuttamisvaihtoehdoista osana SYKEn monitieteistä yhteistyötä. Tutkijana/erikoistutkijana toteutat empiirisiä ja teoreettisia tarkasteluja liikennepolitiikan kehityksestä ja/tai liikennejärjestelmästä eri mittakaavatasoilla yhdessä SYKEn tutkijoiden ja muiden tahojen kanssa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 31.5.2019 klo 13.47
Aihealue: