Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

  • Kestävän kulutuksen erikoistutkija tai tutkija
    Erikoistutkijan/tutkijan tehtävänä on tutkia tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kestävän kiertotalouden ratkaisuja sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälkiä. Tehtävään kuuluu myös tietojen soveltaminen yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. Tehtävä on sijoitettu kulutuksen ja tuotannon keskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
  • Tutkija/apulaistutkija kaukokartoitustehtäviin
    Tutkijan/apulaistutkijan tehtävänä on osallistua vedenlaatuun liittyvään operatiiviseen kaukokartoitusseurantaan, tulkintamenetelmien kehittämiseen ja niiden analysointiin sekä muihin tutkimuspainotteisiin tehtäviin. Etsimme tiimiimme tutkijaa/apulaistutkijaa lisätyövoimaksi kesän ja syksyn haasteisiin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskuksen geoinformatiikkaryhmään Helsingin Viikin toimipaikkaan. Tietokeskus tuottaa kaukokartoituspalveluita ympäristöhallinnon, kansalaisten sekä yritysten käyttöön.
  • Laboratoriomestarin/laboratorioanalyytikon vakituinen tehtävä
    Laboratoriomestarin/laboratorioanalyytikon tehtävänä on tehdä SYKEn vertailulaboratorion sekä akkreditoidun testaus- ja kalibrointilaboratorion epäorgaanisen analyyttisen ympäristökemian, erityisesti metallianalytiikan tutkimus-, kehitys- ja palveluanalytiikkaan liittyviä laboratoriotöitä sekä niiden laadunvarmistusta. Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskuksen Metrologia-ryhmään Helsinkiin. SYKEn Kuninkaantammen laboratorio muuttaa syksyllä 2019 Helsingin Viikin kampusalueelle.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 11.11.2015 klo 12.30
Aihealue: