Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Johdon assistentti
  Haemme johdon assistenttia toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Johdon assistentti toimii pääjohtajan ja johdon tuen assistenttina. Tehtäviisi kuuluvat pääjohtajan henkilösihteerin tehtävät, kuten aikataulujen hallinta, matkojen, tapaamisten ja erilaisten tilaisuuksien järjestelyt sekä muut johdon ja johdon tuen hallinnolliset tehtävät. Toimit yhteyshenkilönä eri sidosryhmille ja avustat muun muassa lausunto- ja nimeämispyyntöjen koordinoinnissa. Lisäksi tuet johtoryhmätyötä ja toimit SYKEn johtoryhmän kokousten toisena sihteerinä. Neuvot ja avustat johtoa ja muuta henkilöstöä menettelytavoissa ja neuvot järjestelmien (mm. valtion matkanhallintajärjestelmä M2 ja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku) käytössä suomeksi ja englanniksi. Huolehdit sisäisestä tiedonkulusta ja tuntikirjausten tarkastamisesta. Sijaistat tarvittaessa SYKEn strategisten ohjelmien assistenttia. Tehtävään valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen tehtävään on mahdollista yhdistää ja räätälöidä kehittämistehtäviä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn johdon tukeen, Helsingin toimipaikkaan, missä toimimme monitilaympäristössä.
 • ICT-erikoissuunittelija
  Haemme ICT-palvelut -ryhmään ICT-erikoissuunnittelijaa vakituiseen työsopimussuhteeseen 16.11.2020 alkaen. Kehitämme tutkimuslaitoksen tarvitsemia IT-palveluja ja -alustoja. Haemme lisävahvistusta IT-alan ammattilaisten joukkoomme kehittämään nykyaikaisia IT-palveluja. Vastuullamme on SYKEn ICT-palvelut sekä mm. tutkimusalus Arandan tietojärjestelmä- ja ict-palvelut sekä laboratorion ohjausjärjestelmät ja Citrix-pohjaiset paikkatietoratkaisut. ICT-erikoissuunnittelijana tehtävänäsi on kehittää IT-infra- sekä tietojärjestelmäpalveluja palvelemaan tutkimuslaitoksen sekä yhteistyötahojemme tarpeita. Tehtävässä pääset vetämään IT-projekteja sekä hankkimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia palveluja. Tulevia projektejamme ovat mm. tutkimusalus Arandan tietojärjestelmä- ja ict-palvelujen uudistaminen sekä pilvipalvelujen käyttöönotto. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan Viikissä. Tarjoamme sinulle modernit ja toimivat työvälineet sekä työskentely-ympäristön, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.
 • Erikoistutkija
  Merikeskuksen Merenhoidon suunnittelu -ryhmä koordinoi Suomen kansalliseen merenhoitoon liittyvän tiedon tuottamista, kokoamista ja raportointia, sekä tekee tiivistä yhteistyötä vesienhoidon suunnittelun asiantuntijatyön kanssa. Ryhmä osallistuu Euroopan komission asiantuntijatyöryhmien, Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) sekä Itämerensuojelusopimuksen (HELCOM) työhön. Ryhmä kehittää päätöksentekoa tukevia työkaluja, joita ovat esimerkiksi ympäristön tilaa ja ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta mittaavat indikaattorit, sekä meren kokonaistilaa arvioivat työkalut. Ryhmä tutkii muun muassa meren roskaantumista, pohjaeläimiä, makroleviä ja planktonia sekä suunnittelee ja toteuttaa niihin liittyvää seurantaa. Mikromuoveihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa ratkaisuja etenkin meren ja vesistöjen hyvinvoinnin ja kestävän käytön kannalta sekä kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi. Haemme erikoistutkijaa vakituiseen työsopimussuhteeseen. Erikoistutkijana kokoat yhteen SYKEn mikromuoviosaamista ja mahdollistat SYKEn toimimisen koordinaattorina kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tehtäviisi kuuluu myös laajentaa SYKEn mikromuoveihin liittyvää osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen suuntaan, tuottaen samalla luotettavaa mikromuoveihin liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Erikoistutkijan tehtävässäsi yhdistyy tieto mikromuovien tuotannosta, kulkeutumisreiteistä, vähentämiskeinoista sekä niiden eliöstövaikutuksista meressä ja vesistöissä, samoin kuin yhteiskunnalle koituvista riskeistä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan.
 • Erikoistutkija – Paikkatiedot systeemisen kestävyysmurroksen tutkimuksessa
  Haemme erikoistutkijaa monipuolisiin ympäristöpolitiikan ja rakennetun ympäristön tutkimustehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.12.2020-31.12.2022. Oletko paikkatietoihin liittyvien tutkimusmenetelmien huippuosaaja ja tunnet intohimoa yhteiskunnan saamiseksi kestävän kehityksen uralle? Erikoistutkijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeita, joissa tutkitaan systeemisen kestävyysmurroksen edellytyksiä etenkin kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla paikkatieto- ja tilastollisten menetelmien avulla. Tehtäviisi kuuluu paikkatietoihin liittyvän menetelmäosaamisen vahvistaminen SYKEn tutkimustoiminnassa, alan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä tieteellisten julkaisuiden ja asiantuntijaselvitysten tuottaminen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Johtava asiantuntija – Biodiversiteettikeskus (hakuaikaa jatkettu)
  Haemme johtavaa asiantuntijaa, joka toimii SYKEn biodiversiteettikeskuksen viranomaistiimin vetäjänä, CITES-lupien allekirjoituksista vastaavana viranomaisena sekä monipuolisten hankkeiden suunnittelijana ja toteuttajana. Virassa vastaat viranomaistiimin töiden organisoinnista ja kehittämisestä, laajojen tutkimushankkeiden suunnittelusta, johtamisesta, raportoinnista ja rahoituksen hankkimisesta Suomessa ja kansainvälisesti. Edistät myös aktiivisesti SYKEn yhteistyötä rahoittajien, tutkimuskumppanien, hallinnon ja elinkeinoelämän kanssa ja osallistut kansallisten ja kansainvälisten verkostojen työhön. Johtava asiantuntijana toimit tehtävänmääräyksellä myös SYKEn biodiversiteettikeskuksen kehittämispäällikkönä 31.12.2021 saakka. Tässä kehittämispäällikön tehtävässä toimit biodiversiteettikeskuksen johtajan sijaisena (keskuksessa 70-80 tutkijaa ja asiantuntijaa), tuet keskuksen toiminnan kehittämistä ja operatiivista johtamista sekä edistät työhyvinvointia. Tehtävät on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, jossa työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Tutkijatohtori – Globaali sisävesien biodiversiteetti
  Haemme tutkijatohtoria virtaavien vesien luonnon monimuotoisuutta tarkastelevaan hankkeeseen kolmivuotiseen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen. Tehtävässä pääset kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa Globaali taksonominen, funktionaalinen ja fylogeneettinen diversiteetti virtavesien selkärangatonyhteisöissä -hankkeessa. Toimit aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Ihmisvaikutukset uhkaavat luonnon monimuotoisuutta globaalilla, alueellisella ja paikallisella tasolla. Hanke pyrkii selvittämään puroeliöstön monimuotoisuutta lajiominaisuuksien ja evolutiivisten sukulaisuussuhteiden näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan puroeliöstön biodiversiteetin suhteita luontaisiin tekijöihin ja ihmisvaikutukseen sekä ennustetaan, miten ympäristömuutokset vaikuttavat puroeliöstön monimuotoisuuteen globaalilla, alueellisella ja paikallisella mittakaavalla. Tutkimusryhmämme ovat tarkastelleet näitä aiheita laajasti aiemminkin: https://www.largescaleecologylab.net/ ja https://oyluma.weebly.com/ Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen. Toimipaikkana on Oulu.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 1.7.2020 klo 8.07
Aihealue: