Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja. Voit jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksen täyttämällä Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE -lomakkeen.

 

 • Hydrologi / kehitysinsinööri - Vesiasioiden ja mallinnuslaskennan osaaja
  Haemme hydrologia / kehitysinsinööriä monipuolisiin hydrologisen mallintamisen ja tulvaennustamisen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.6.2021-30.4.2022. Tehtävässä vastaat SYKEn Vesistömallijärjestelmän (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) hydrologisen laskentajärjestelmän ja sen mallien suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Tehtävään kuuluu mallijärjestelmän käyttö erilaisissa arvioinneissa ja tutkimuksessa (mm. säännöstelyn kehittämishankkeet, ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointi) sekä tulvavaroitusjärjestelmän operatiiviseen toimintaan, tulvapäivystykseen ja tulvatilannekuvan ylläpitoon osallistuminen. Tehtävät täsmentyvät hakijan tietojen ja taitojen mukaan. Vesistömallijärjestelmällä ennustetaan ja seurataan reaaliajassa vesistöjen tulvia, vedenkorkeuksia ja virtaamia, lumen määrää, haihduntaa, maankosteutta, pohjavesivarastoja ja valuntaa. Tulva-, aluesadanta- ja lumikuormavaroitukset ovat järjestelmän tuotteita. Järjestelmällä lasketaan myös Suomen vesistöjen ja Itämeren ravinnekuormitusta. Vesistömalleja käytetään myös asiantuntija-arvioissa ja tutkimuksessa, mm. ilmastonmuutoksen vesistövaikutusten ja niihin sopeutumisen arvioinnissa. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Linux. Yleisimmin käytettyjä ohjelmointikieliä ja tekniikoita ovat mm. Fortran, bash, Python ja HTML. Tehtävä on sijoitettu ensisijaisesti SYKEn vesikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa, voit esittää toiveesi toimipaikkaan sijoittumisesta. Työskentelemme kaikissa toimipaikoissamme monitilaympäristössä.
 • Suunnittelija/erikoissuunnittelija - paikkatietojärjestelmät
  Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmäryhmämme vastaa ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmistä. Ryhmämme kehittämillä ja ylläpitämillä kaupallisiin (mm. Esri) ja avoimen lähdekoodin (OS) teknologioihin perustuvilla paikkatietojärjestelmillä on noin 200 päivittäistä käyttäjää. Kaukokartoitustoimintamme keskittyy ympäristön tilan seurantaan liittyvien, operatiivisten satelliittikuvapohjaisten sovellutusten kehittämiseen. Haemme paikkatietojärjestelmäasiantuntijaa paikkatietojärjestelmien ja karttakäyttöliittymien kehittämis- ja ylläpitotehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 10.5.2021-31.3.2022. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan Viikissä, missä työskentelemme monitilaympäristössä, mutta hakija voi myös esittää toiveensa paikkakunnasta. . Tarjoamme sinulle modernit ja toimivat työvälineet sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.
 • EU-projektisuunnittelija
  Onko EU-rahoitus ja hankehallinto sinulle entuudestaan tuttua? Oletko kiinnostunut tukemaan ympäristöalan ammattilaisia EU-rahoitteisten hankkeiden talouden hallinnoinnissa? Etsimme projektisuunnittelijaa EU-rahoitukseen ja -hankehallintoon erikoistuneeseen tiimiimme. Tehtävät painottuvat käynnissä olevien EU-projektien talousseurantaan ja -raportointiin sekä tilintarkastusten valmisteluun. Projektisalkussasi on eri EU-instrumenteista rahoitettuja projekteja, joihin SYKE osallistuu joko koordinaattorina tai partnerina. Monipuoliset neuvontatehtävät ovat olennainen osa tehtäväkenttääsi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kansainvälisten asiain yksiköön Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE
  Suomen ympäristökeskus ottaa vuosittain yliopistoharjoittelijoita, hakemukset www.aarresaari.net -sivuston kautta. Avoimen harjoittelijapaikkahakemuksen voit jättää täällä. Täytä kaikki pyydetyt kohdat, jotta harjoittelupaikkahakemuksesi osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 18.11.2020 klo 12.42
Aihealue: