Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja. Voit jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksen täyttämällä Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE -lomakkeen.

 

  • Erikoissuunnittelija – Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
    Oletko sidosryhmäyhteistyön ammattilainen? Koetko omaksesi yhteistyön erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa? Haemme erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsopimussuhteeseen Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeeseen vastaamaan sidosryhmäyhteistyöstä. Erikoissuunnittelijana pääset luomaan Suomeen täysin uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä rakennetaan osana ympäristöministeriön RYHTI-hanketta, jossa uudistetaan julkisen sektorin tiedonhallintaa rakennetun ympäristön tietojen osalta. Tietojärjestelmä koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: suunnitelmatietovarannosta ja rakennustietovarannosta, ja se täyttää yhteentoimivuuden periaatteet. Kehitettävä ratkaisu tulee sisältämään hallitun pääsyn kaikkiin alueiden käyttöä ja rakentamista koskeviin tietoihin, joita erityisesti viranomaiset tarvitsevat päätöksenteon, eri prosessien, suunnitelmien ja selvitysten tueksi. Erikoissuunnittelijana koordinoit Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sidosryhmäyhteistyötä. Erityisesti kuntien ja maakuntien liittojen kanssa tehdään paljon yhteistyötä sekä koko hankkeen tiimoilta että yksityiskohtaisemmin järjestelmän sekä suunnitelma- ja rakennustietovarannon osalta. Tehtäviisi kuuluu sidosryhmäyhteistyön ja tuen suunnittelu ja käytännön toteutus yhteistyössä SYKEn ja ympäristöministeriön asiantuntijoiden kanssa. Tehtäviisi kuuluu myös hankkeen sidosryhmille suunnatun viestinnän koordinointi ja toteutus sekä tukipalvelujen pystyttäminen. Osana tukitoimintaa suunnittelet myös tukeen liittyvää verkkopalvelua. Erikoissuunnittelijan työtä ohjaa hankepäällikkö. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme nykyaikaisessa monitilaympäristössä.
  • Tutkija - elinkaariarviointi
    Haemme elinkaariarvioinnin tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021 - 30.9.2023. Tutkijana tehtäväsi on tuotteiden ja palvelujen elinkaaristen päästö-, jäte- ja luonnonvaratietojen keruu, käsittely ja niiden pohjalta tehtävien ympäristövaikutuksien arviointi sekä tulosten raportointi ja esittely. Tehtävääsi kuuluu tietojen soveltamista yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. Tulet työskentelemään asiantuntevassa työyhteisössä mielenkiintoisten, kestävyysarviointeihin liittyvien tehtävien parissa. Tehtävät voivat liittyä erityyppisiin tuotteisiin, palveluihin tai materiaaleihin. Työsi tuottaa tärkeää tietoa eri sidosryhmien käyttöön niin SYKEn sisällä kuin ulkopuolellakin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
  • Tutkija – meriympäristön mikromuovit
    SYKEn merikeskuksen merenhoidon suunnittelu -ryhmä koordinoi Suomen kansalliseen merenhoitoon liittyvän tiedon tuottamista, kokoamista ja raportointia sekä tekee tiivistä yhteistyötä vesienhoidon suunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä osallistuu Euroopan komission asiantuntijatyöryhmien, Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) sekä Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) työhön. Ryhmä kehittää päätöksentekoa tukevia työkaluja, joita ovat esimerkiksi ympäristön tilaa ja ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta mittaavat indikaattorit sekä meren kokonaistilaa arvioivat työkalut. Ryhmä tutkii muun muassa meren roskaantumista, pohjaeläimiä, makroleviä ja planktonia sekä suunnittelee ja toteuttaa niihin liittyvää seurantaa. Mikromuoveihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on kasvattaa tietopohjaa, lisätä ymmärrystä ja tuottaa ratkaisuja etenkin meren ja vesistöjen hyvinvoinnin ja kestävän käytön kannalta sekä kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi. Haemme tutkijaa vakituiseen työsopimussuhteeseen 15.9.2021 alkaen. Tehtävässä kehität ja kokoat yhteen SYKEn mikromuoviosaamista ja mahdollistat SYKEn toimimisen kansallisissa ja kansainvälisissä mikromuoveihin liittyvissä hankkeissa osallistumalla rahoitushakuihin, tukemalla hankkeiden koordinointia ja osallistumalla hanketöihin. Tehtäviisi kuuluu myös laajentaa SYKEn mikromuoveihin liittyvää osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen suuntaan, tuottaen samalla luotettavaa mikromuoveihin liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Tutkijan tehtävässä yhdistyy tietoa mikromuovien tuotannosta, kulkeutumisreiteistä, vähentämiskeinoista sekä niiden eliöstövaikutuksista meressä ja vesistöissä, samoin kuin mikromuovien yhteiskunnalle koituvista riskeistä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme nykyaikaisessa monitilaympäristössä.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 18.11.2020 klo 12.42
Aihealue: