Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja. Voit jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksen täyttämällä Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE -lomakkeen.

 

 • Kemisti – ympäristökemian analytiikka
  Oletko monipuolinen ympäristökemian analytiikan ammattilainen. Haemme kemistiä Oulun laboratorion kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajalle 1.12.2021-30.5.2023. Kemistinä osallistut FINAS-akkreditoidun laboratorion epäorgaanisen kemian laitetekniikan ja laboratoriotyön kehittämiseen. Osallistut laitehankintojen sekä laite- ja menetelmävalidointien suunnitteluun ja toteutukseen. Ylläpidät ja laadit laboratorio-ohjeita. Toimit analytiikan asiantuntijana asiakasrajapinnassa sekä teknisen henkilöstön tukena analyysipalveluiden tuottamisessa. Tehtäviisi kuuluu myös osallistuminen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kemian asiantuntijana tai projektipäällikkönä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskuksen metrologiaryhmään Oulun toimipaikkaan, jossa tuotamme ja kehitämme kemiallisia ja biologisia analyysipalveluita erityyppisille ympäristönäytteille.
 • Laborantti
  Haemme laboranttia vakituiseen työsuhteeseen. Laboranttina tehtäviisi kuuluu ympäristönäytteiden vastaanotto, analysointi sekä tulosten käsittely ohjeiden mukaisesti. Huolehdit laboratoriotilojen, -laitteiden ja -välineiden ylläpidosta. Osallistut menetelmien kehittämistyöhön sekä laitteiden käyttöönottoon. Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskukseen, Oulun toimipaikaan, jossa tuotamme ja kehitämme kemiallisia ja biologisia analyysipalveluita erityyppisille ympäristönäytteille.
 • Tutkija – Pölyttäjätutkimus
  SYKEn biodiversiteettiyksikkö vastaa hyönteiskantojen valtakunnallisista seurannoista. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä systemaattisia seurantoja että yksittäisistä havainnoista koostettuja aineistoja. Haemme osa-aikaista (60%) tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen hyönteisaineistojen raportoinnin ja kategorisoinnin pariin. Tehtävässä laadit raportteja hyönteisistä yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Lisäksi kokoat pölyttäjien, kuten mesipistiäisten, kukkakärpästen ja sarvijäärien, jakamista toiminnallisiin ryhmiin kirjallisuuden avulla. Tehtävä ei edellytä aikaisempaa hyönteislajien tuntemusta, mutta se katsotaan hakijalle eduksi. Työ edellyttää aiempaa kokemusta tieteellistä kirjoittamisesta. Raporttien laatimisen ohella saat mahdollisuuden tutustua menetelmiin, joilla analysoidaan kannanmuutoksia, mutta tilastotieteellinen osaaminen ei ole välttämätöntä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Voit esittää toiveesi toimipaikkaan sijoittumisesta. Työskentelemme kaikissa toimipaikoissamme monitilaympäristössä.
 • Sovelluskehittäjä/kehitysinsinööri, paikkatietojärjestelmät
  SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmäryhmä vastaa ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmistä. Ryhmämme kehittämillä ja ylläpitämillä kaupallisiin (mm. Esri) ja avoimen lähdekoodin (OS) teknologioihin perustuvilla paikkatietojärjestelmillä on noin 200 päivittäistä käyttäjää. Kaukokartoitustoimintamme keskittyy ympäristön tilan seurantaan liittyvien, operatiivisten satelliittikuvapohjaisten sovellutusten kehittämiseen. Haemme sovelluskehittäjää/kehitysinsinööriä paikkatietojärjestelmien ja karttakäyttöliittymien kehittämis- ja ylläpitotehtäviin vakituiseen työsopimussuhteeseen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan Viikissä. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä, toimivat työvälineet sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.
 • Apulaistutkija / tutkija – Merenhoidon ympäristöekonomisti
  Haemme apulaistutkijaa / tutkijaa avustamaan merenhoidon tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.1.2022 - 31.12.2022. Apulaistutkijana / tutkijana pääset keräämään aineistoa ja toteuttamaan analyysejä merenhoidon ja merialuesuunnittelun tarpeisiin. Osallistut tulosten esittelyyn kansainvälisessä yhteisössä sekä raporttien ja tieteellisten julkaisujen laatimiseen. Tehtäviisi kuuluu merellisten avainelinympäristön tuottamien ekosysteemipalvelujen arvottamistutkimukseen (MAREA-hanke) sekä merenhoidon taloudellisten ja sosiaalisten analyysien toteuttamiseen osallistuminen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Avoin harjoittelupaikkahaku, Suomen ympäristökeskus SYKE – syksy 2021
  Suomen ympäristökeskus SYKE tarjoaa vuosittain useita harjoittelupaikkoja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Tämän haun kautta voit opiskelijana jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksesi. Voit jättää tämän haun kautta virastolle myös avoimen työhakemuksen. Täytä huolella hakulomakkeen kaikki kohdat, jotta pystymme välittämään hakemuksesi oikeaan keskukseen/ryhmään organisaatiossamme. Tarvittaessa voit kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja opintoja tukevista harrastuksistasi myös Lisätietoa-kentässä.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 18.11.2020 klo 12.42
Aihealue: