Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

  • Tutkija - Spatiaalinen mallinnus
    Etsimme tutkijaa määräaikaiseen työsopimussuhteeseen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden mallinnuksen asiantuntijatehtäviin. Tutkijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan spatiaalisia malleja ja analyysejä merten kestävän käytön tarpeisiin. Osallistut suurten aineistojen hallintaan ja alan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tieteellisten julkaisuiden tuottamiseen. Tehtävä sijoittuu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä. Merikeskuksen merialueiden kestävä käyttö -ryhmä vastaa merialuesuunnittelu- ja luontodirektiivien edellyttämästä asiantuntijatyöstä ja tutkimuksesta. Ryhmä edistää merien kestävää käyttöä tukevaa monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusta.
  • Ylitarkastaja - Kansainväliset jätesiirrot
    Hallitsetko ympäristö- ja jätelainsäädännön kiemurat? Toimitko sujuvasti valtionhallinnon käytäntöjen parissa? Tule mukaan kansainvälisten jätesiirtojen viiden hengen viranomaistiimiimme! Ylitarkastajana tehtäviisi kuuluvat jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvät toimivaltaisen viranomaisen tehtävät. Käsittelet tehtävässäsi lupia, osallistut jätesiirtojen valvontaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, neuvot yrityksiä muun muassa jätteiden luokituskysymyksissä ja osallistut kansainväliseen yhteistyöhön. Virka on sijoitettu SYKEn Kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
  • Tutkija – Vähähiilinen energiamurros ja turvallisuus
    Haemme SYKEn ilmastonmuutoksen strategiseen ohjelmaan, Helsingin toimipaikkaan tutkijaa. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, ja uudet turvallisuusuhat vaikuttavat siihen, miten energiamurros tapahtuu ja myös miten julkista politiikkaa tehdään. Tutkijana työskentelet akateemiselle tutkimushankkeelle IDEALE, joka keskittyy tarkastelemaan politiikkavuorovaikutusta kestävissä energiamurroksissa ilmastonmuutoksen hillinnän sekä kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen rajapinnassa. Tutkijana keräät empiiristä aineistoa ja teet laadullista analyysiä tutkimusprofessori Paula Kivimaan ohjauksessa. Osallistut myös tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen erikseen sovittavalla tavalla. Lisää tietoa hankkeesta: www.syke.fi/projects/ideale
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 31.5.2019 klo 13.47
Aihealue: