Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Projektipäällikkö
  Projektipäällikön tehtävänä on johtaa Karelia ENI CBC ohjelman rahoittamaa Water supply and water treatment facilities improvement in Sortavala- SortWater -hanketta, jossa kehitetään Sortavalan kaupungin ja lähitaajamien vedenhankintaa ja jäteveden puhdistusta. Hankkeessa toteutetaan Sortavalan vedenottamon uudistaminen sekä tehostetaan olemassa olevan jätevedenpuhdistamon toimintaa. Hankkeen pääpartneri on Karelvodokanal-yhtiö ja muita hankepartnereita ovat Sortavalan kaupunki ja SYKE. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin hallinnointi SYKEn osalta yhteistyössä pääpartnerin kanssa, Venäjä-yhteyksistä huolehtiminen sekä kansainvälisen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankeviestintä yhdessä pääpartnerin kanssa, minkä lisäksi häneltä odotetaan suomalaisten hankeasiantuntijoiden tehtävien tukemista ja osallistumista hankkeen eri työpakettien toteutukseen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Biodiversiteettikeskuksen Suojelualueverkostot -ryhmään Joensuun toimipaikkaan.
 • Tutkimusprofessori
  Tutkimusprofessorin tehtävänä on ilmastonmuutokseen liittyvän yhteiskunnallisen kehityksen tutkimus sekä uusien ilmastotavoitteiden mukaisten ratkaisujen ja ohjauskeinojen analysointi ja arviointi. Tehtävään sisältyy myös asiantuntijatuen antaminen valtioneuvostolle tutkimusprofessuurin toimialalla. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Ilmastonmuutoksen strategiseen ohjelmaan Helsingin toimipaikkaan.
 • Johtava tutkija/erikoistutkija (Infrastruktuurivalinnat)
  Johtavan tutkijan / erikoistutkijan tehtävänä on suunnitella, hankkia ja johtaa kaupungistumisen infrastruktuurivalintoihin, ml. energia- ja resurssitehokkuuteen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tuottaa tutkimustietoa ja menetelmiä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kestävämpien infrastruktuurivalintojen ja -ratkaisujen toteuttamiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Kestävän kaupungistumisen strategiseen ohjelmaan Helsingin toimipaikkaan.
 • Tutkija/erikoistutkija (Kiertotalouden liiketoimintamallit)
  Tutkijan/erikoistutkijan tehtävänä on tuottaa tutkimustietoa siitä, millaiset liiketoimintamallit edistäisivät siirtymistä kestävään kiertotalouteen. Erityisesti tarvitaan tietoa siitä, miten kuluttajat olisivat valmiimpia ottamaan käyttöön tuote- ja palvelumalleja, jotka ovat kestäviä koko elinkaarensa ajan. Tietoa voidaan tuottaa esimerkiksi kokeiluilla tai muun soveltavan toiminnan kautta. Tutkittavat liiketoimintamallit voivat liittyä esimerkiksi taajama- ja haja-asutusalueiden eroihin tai luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseen kiertotalouden edistämisessä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Kestävän kiertotalouden strategiseen ohjelmaan Helsingin toimipaikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 11.11.2015 klo 12.30
Aihealue: