Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

  • Johtava viestintäasiantuntija
    Johtava viestintäasiantuntija vastaa SYKEn strategisten ohjelmien ja merkittävien verkostohankkeiden viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluvat keskeisten viestintäkeinojen kehittäminen ja viestinnän projektitoiminnan hallinta. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia ja toimii sujuvasti niin suomalaisessa työympäristössä kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Johtava viestintäasiantuntija toimii viestintäpalvelut-ryhmän päällikön sijaisena. Tehtävä on sijoitettu SYKEn viestintäyksikköön.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2013-07-05 at 16:14
Topic: