Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

 • Projektipäällikkö
  Projektipäällikön tehtävänä on johtaa Karelia ENI CBC ohjelman rahoittamaa Water supply and water treatment facilities improvement in Sortavala- SortWater -hanketta, jossa kehitetään Sortavalan kaupungin ja lähitaajamien vedenhankintaa ja jäteveden puhdistusta. Hankkeessa toteutetaan Sortavalan vedenottamon uudistaminen sekä tehostetaan olemassa olevan jätevedenpuhdistamon toimintaa. Hankkeen pääpartneri on Karelvodokanal-yhtiö ja muita hankepartnereita ovat Sortavalan kaupunki ja SYKE. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin hallinnointi SYKEn osalta yhteistyössä pääpartnerin kanssa, Venäjä-yhteyksistä huolehtiminen sekä kansainvälisen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankeviestintä yhdessä pääpartnerin kanssa, minkä lisäksi häneltä odotetaan suomalaisten hankeasiantuntijoiden tehtävien tukemista ja osallistumista hankkeen eri työpakettien toteutukseen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Biodiversiteettikeskuksen Suojelualueverkostot -ryhmään Joensuun toimipaikkaan.
 • Research Professor
  The task of the research professor is to analyse societal development in relation to climate change, with a particular focus on the solutions and policy instruments emerging from the evolvoing ambitous climate targets. The research professor is also expected to provide advice to the Government in the research field of the professorship. The post is located at SYKEs Climate Change Programme at SYKE's Helsinki premises at the Viikki Campus of the University of Helsinki.
 • Principal / Senior Scientist (Urban infrastructures)
  The role of the experienced principal / senior scientist is to plan, acquire and lead national and international research and development projects in the area of urban infrastructure choices, including energy and resource efficiency, and to produce knowledge and methods for land use, housing and transportation. Together with stakeholder networks the person will develop and help implement sustainable and lasting solutions around infrastructure choices. The post is located at SYKEs Sustainable Urbanisation Programme at SYKE's Helsinki premises at the Viikki Campus of the University of Helsinki.
 • Scientist / Senior scientist (Circular economy business models)
  The role of the scientist / senior scientist is to produce knowledge on what kinds of business models would promote the transition towards sustainable circular economy. Knowledge is needed especially on how the consumers would use the product and service models that are more sustainable through their entire life cycle. The knowledge can be produced e.g. by experiments or other action research methods. The business models can be related e.g. in differences between cities and sparsely populated areas or use of nature-based solutions to promote the circular economy. The post is located at SYKEs Programme for Sustainable Circular Economy at SYKE's Helsinki premises at the Viikki Campus of the University of Helsinki.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2013-07-05 at 16:14
Topic: