Ari-Pekka Auvinen

Tutkija
Biodiversiteettikeskus, Ekosysteemipalvelut
MMM (ympäristönsuojelutiede)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 50 4133 403

Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Paavo Havaksen tie 3 (Ympäristötietotalo, 3.krs.)

© ResearchGate


Tehtävät
 

  • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden seuranta ja indikaattorit
  • Kansallisten biodiversiteetin tila-arvioiden laatiminen
  • Kansallisen biodiversiteettityöryhmän asiantuntijasihteeri


Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen
 

  • Biodiversiteetti, ekosysteemien toiminta, ekosysteemipalvelut
  • Seuranta, kartoitus ja indikaattorit
  • Luonnonsuojelu
  • Linnut
  • Tieteen popularisointi ja viestintä


Tausta
 

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa keväästä 2004 lähtien. Ensimmäinen tehtäväni oli osallistua Suomen ensimmäisen biodiversiteettiohjelman arviointiin (Hildén ym. 2005). Siitä lähtien olen tehnyt töitä biodiversiteetin seurannan ja indikaattoreiden parissa. Työni punaisena lankana on YK:n biodiversiteettisopimus ja siihen sisältyvä tavoite luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisestä.

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa viime vuodet osa-aikaisesti (nykyisin 50 %). SYKEn lisäksi toimin suojeluasiantuntijana Luonnonperintösäätiössä ja teen valokuvaajan, toimittajan ja graafikon töitä. Teen myös vapaaehtoistöitä lintuihin ja luonnonsuojeluun liittyen (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, BirdLife Suomi, Metsähallituksen koordinoimat uhanalaisten lintujen seurannat jne.).
 


Projektit ja asiantuntijatyö
 


Julkaisuja
 

Vihervaara, P., Auvinen A.-P., Mononen, L., Törmä, M., Ahlroth, P., Anttila. S., Böttcher, K., Forsius, M., Heino, J., Heliölä, J., Koskelainen, M., Kuussaari, m., Meissner, K., Ojala, O., Tuominen, S., Viitasalo, m: & Virkkala, R. 2017. How Essential Biodiversity Variables and remote sensing can help national biodiversity monitoring. Global Ecology and Conservation 10:43–59.

Korhonen, K. T., Auvinen A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016. Biotalouskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus. Helsinki 2016. 36 s.

Mononen, L., Auvinen, A.-P., Ahokumpu, A.-L., Rönkä, M., Aarras, N., Tolvanen, H., Kamppinen, M., Viirret, E., Kumpula, T. & Vihervaara, P. 2016. National ecosystem service indicators: measures of social-ecological sustainability. Ecological Indicators 61(1): 27–37.

Vihervaara, P., Auvinen, A.-P., Mononen, L., Ahokumpu, A., Forsius, M., Holmberg, M. & Vyliaudaite, I. 2015. The state of ecosystem services: an overview. Julkaisussa: In: Jäppinen, J.-P. & Heliölä, J. (toim.), Towards a sustainable and genuinely green economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland (TEEB for Finland). Synthesis and roadmap. The Finnish Environment 1en/2015. The Finnish Ministry of Environment, Helsinki. s. 29–37.

Vihervaara, P., Mononen, L., Auvinen, A.-P., Virkkala, R., Lü, Y., Pippuri, I., Packalen, P. & Valkama, J. 2014. How to integrate remotely sensed data and biodiversity for ecosystem assessments at landscape scale. Landscape Ecology 30(3):501–516.

Ahokumpu, A-L., Auvinen, A.-P., Pylvänäinen, M. & von Weissenberg, M. (toim.) 2014. Fifth national report to the convention on biological diversity. Finland. Ministry of the Environment. 141 s.

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. 2011. Indicator framework for evaluating biodiversity change in the Nordic countries. Ecological indicators 13: 104–116

Auvinen, A.-P., Kemppainen, E. & von Weissenberg, M. (toim.) 2010. Fourth National Report on the Implementation of the Convention of Biological Diversity in Finland. The Finnish Environment 2|2010. Ministry of the Environment. Helsinki. 192 s.

Mikkelsen, M., Jensen, T. S., Normander, B., Løbersli, E., Gradin, U., Inghe, O., Jaremalm, M., Auvinen, A.-P., Elmarsdóttir, Á, Thaulow, I., Debes, H. & Svart, H. E. 2009. Signs of Climate Change in Nordic Nature. TemaNord 2009:551. 47 s.

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A.-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. 2009. State of Biodiversity in the Nordic Countries. An assessment of progress towards achieving the target of halting the loss of biodiversity by 2010. TemaNord 2009:509.

Auvinen, A.-P., Hildén, M., Toivonen, H., Primmer, E., Niemelä, J., Aapala, K., Bäck, S., Härmä, P., Ikävalko, J., Järvenpää, E., Kaipiainen, H., Korhonen, K.T., Kumela, H., Kärkkäinen, L., Lankoski, J., Laukkanen, M., Mannerkoski, I., Nuutinen, T., Nöjd, A., Punttila, P., Salminen, O., Söderman, G., Törmä, M. & Virkkala, R. 2007. Evaluation of the Finnish National Biodiversity Action Plan 1997–2005. Boreal Environment Research Monographs. 81 s.

Auvinen, A.-P. & Toivonen, H. 2006. Biodiversiteetin seuranta ja indikaattorit. Katsaus kansainvälisiin hankkeisiin ja ehdotuksia Suomen biodiversiteettiseurannan kehittämiseksi. Suomen ympäristö 33/2006. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 77 s.

Hildén, M., Auvinen, A.-P. & Primmer, E. (toim.) 2005. Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi. Suomen ympäristö 770. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 251 s. 
Julkaistu 5.4.2018 klo 10.25, päivitetty 4.12.2020 klo 9.02

Kohderyhmä: