Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma

IBSRlogo EUflag
signum-balticsea-pharma-platform

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite

Ihmisten ja eläinten hoitoon käytettävien lääkeaineiden jäämiä päätyy jätevesien mukana pintavesiin ja myös Itämereen. Lääkeaineiden vaikutuksia esimerkiksi meriluonnolle ei vielä tunneta. UNESCOn ja HELCOMin vuonna 2017 ilmestyneen raportin mukaan Itämeren valuma-alueella tarvitaan lisää tietoa muun muassa lääkeaineiden käyttömääristä, hävittämisestä ja pitoisuuksista ympäristössä (http://www.helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/pharmaceuticals/status-report).

CWPharma-hankkeessa kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä niiden vaikutuksista vesieliöihin, arvioidaan eri päästölähteiden merkitystä Itämeren alueen lääkeainekuormaan ja kehitetään keinoja päästöjen hallintaan.

Lopputuloksena rakentuu kokonaisarvio Itämeren valuma-alueen lääkeainekuormituksesta sekä siitä, millä keinoilla ja kuinka paljon kuormitusta voitaisiin pienentää. Hanke tuottaa tietoa, ohjeita, suosituksia ja koulutusta eri toimijoille, esimerkiksi jätevedenpuhdistamoille, lääkäreille ja apteekeille, lääketeollisuudelle sekä lääketurvallisuuden ja ympäristönsuojelun viranomaisille.

Hanke on osa EU:n Interreg BSR:n lippulaivaohjelmaa Pharmaceuticals in the environment (PIE) (http://www.swedishepa.se/Hazards/Pharmaceuticals).

Lisää tietoa hankkeen englanninkielisillä verkkosivuilla: www.cwpharma.fi

Konsortio ja yhteyshenkilöt

Työpaketit

  1. Projektin hallinnointi
  2. Nykytilanne: lääkeaineiden kulutus, päästöt, pitoisuudet ja riskit
  3. Tehostettu jäteveden puhdistus
  4. Matalan teknologian riskienhallintakeinot
  5. Skenaariot, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

Lisätietoja

Kemisti Noora Perkola, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. 0295 251 507

 

 

 

Lääkkeiden jätehuoltoa Itämeren alueella parannettava 3.9.2020
Lääkkeiden virheellinen hävittäminen on yhä yleistä ja jätehuollossa Itämeren alueella on suuria eroja. Lääkejätteen keräystä ja hävittämistä Itämeren alueella selvittänyt EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoittama hanke, CWPharma. Hankkeen tarkoituksena on vähentää näin lääkeaineiden päästöjä Itämereen.
Lue lisää
Julkaistu 3.10.2017 klo 12.48, päivitetty 14.4.2022 klo 14.27

Aihealue:
Kohderyhmä: