Samassa Vedessä

Hankkeen kolmessa työpaketissa ja kymmenessä osatutkimuksessa fosforia tarkastellaan luonnontieteellisestä, oikeustieteellisestä ja ympäristötaloustieteellisestä näkökulmasta.

Suomen ympäristökeskuksesta mukana ovat vesi-, meri- ja ympäristöpolitiikkakeskus sekä kulutuksen ja tuotannon keskus. Luonnonvarakeskuksesta hankkeeseen osallistuvat Luonnonvarat ja biotuotanto sekä Talous ja yhteiskunta -yksiköt. Helsingin yliopistosta mukana ovat maataloustieteiden, taloustieteen ja fysiikan laitokset. Lisäksi mukana on Pyhäjärvi-instituutti ja ELY-keskus.

Koko hankkeen yleisestä koordinaatiosta vastaa SYKE (Dos. Petri Ekholm).

Hankkeen verkkosivuille pääset TÄSTÄ!


Työpaketti 1: Kohti maatalouden ympäristösuojelun digiloikkaa ja tehokasta hallintaa

Vastuuhenkilöt: Jussi Kauppila ja Jani Salminen, SYKE

Osatutkimus 1A: Yhdennetyn ravinnetietojärjestelmän oikeudelliset ja käytännölliset edellytykset
Vetäjä Jussi Kauppila, SYKE

Osatutkimus 1B: Maatalouden ympäristönsuojelutoimien arviointi ja tehostaminen peltolohkokohtaisen tiedon avulla
Vetäjä Jani Salminen, SYKE


TP 2: Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen

Vastuuhenkilö: Risto Uusitalo, Luke

Osatutkimus 2A. Muokkauksen vaikutus liuenneen ja maa-ainesfosforin huuhtoutumiseen
Vetäjä Risto Uusitalo, Luke

Osatutkimus 2B. Maa-ainesfosforin vapautuminen vesistöissä
Vetäjä Risto Uusitalo, Luke

Osatutkimus 2C. Rakennekalkitus fosforikuormituksen vähentäjänä
Vetäjä Risto Uusitalo, Luke

Osatutkimus 2D. Rehevöittävän fosforikuormituksen kustannustehokas vähentäminen
Vetäjä Antti Iho, Luke


TP 3: Viljelyjärjestelmien sopeutuminen muuttuviin ilmastollisiin olosuhteisiin ja ympäristövaatimuksiin - Käytännön ratkaisut kokeilualueilla ja vaikutusten seuranta

Vastuuhenkilö: Laura Alakukku, HY

Osatutkimus 3A: Systeemianalyyttinen menettelytapa ympäristövirtaamien hallinnassa
Vetäjät Markku Puustinen & Sari Väisänen, SYKE

Osatutkimus 3B: Uuden seuranta-alustan luominen
Vetäjä Sirkka Tattari, SYKE

Osatutkimus 3C: Kaksitasouomien mitoitus ja kosteikkojen tehokkuuden parantaminen
Vetäjä Turo Hjerppe/Jari Koskiaho SYKE

Osatutkimus 3D: Peltojen kasvukunnon parantaminen
Vetäjät Marja Jalli, Luke & Laura Alakukku, HY

Julkaistu 28.9.2018 klo 11.04, päivitetty 12.12.2019 klo 9.21

Kohderyhmä: