Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Suomen ympäristökeskus koordinoi VELMUa.

Lisätietoja VELMUsta ja VELMU-menetelmistä sivuilta:

VELMUn inventoinnit ja menetelmäohje

Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla 9.11.2018
Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet on ensimmäistä kertaa koottu kartalle. Tutkimuksen mukaan kuitenkin kolme neljäsosaa merkittävistä vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisten suojelualueiden ulkopuolelle. Positiivista on, että vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys suojelualueiden pinta-alaan voisi tuplata suojelutehon.
Lue lisää
Julkaistu 29.9.2015 klo 11.43, päivitetty 9.4.2021 klo 13.59