Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo)

YKR-demo-hankkeen logo

Tavoitteet

YKR-demo-hanke edistää kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista kaupunkiseuduilla. Hanke on kaksivuotinen, ja SYKE toteuttaa sitä yhteistyössä ympäristöministeriön, Väyläviraston ja ARAn kanssa. Mukana on yhdeksän kohdealuetta, joilla pohditaan ratkaisuja käytännön suunnittelukysymyksiin ja tutkitaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten suunnittelijoiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen päätavoite on välittää tietoa hyvistä suunnitteluratkaisuista meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistukseen.

Tutkimusalueet

Tutkimusalueiksi haettiin kuntia, kaupunkeja, kaupunkiseutuja ja maakuntia vuodenvaihteessa 2018–2019. Mukana olevat tutkimusalueet ja niiden suunnittelukysymykset ovat erilaisia. Hankkeessa tutkitaan mm. ilmastonmuutoksen hillintää yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla, väestöltään vähenevien alueiden suunnittelua sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Hankkeen tapaustutkimuksissa jatketaan mm. Urban Zone -hankkeiden menetelmien kehittämistä sekä paikkatietojen hyödyntämistä.

Tulokset

Tapaustutkimusten tuloksista kootaan teemakohtaisia tietoiskuja, opasmateriaaleja sekä suunnittelu- tai politiikkasuosituksia. Näin ne ovat laajasti käytettävissä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Hankkeessa laaditaan myös loppuraportti, joka löytyy alta:

Ensimmäinen tapaustutkimus Helsingin seudun kaupunkikudoksista valmistui vuonna 2018. Kehitetty menetelmä mahdollistaa maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelun kokonaisuutena, tukee liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja muodostaa yhtenäisen aineiston kaupunkiseudun suunnittelun tueksi.

Tapaustutkimukset ja raportit

Tampereella toteutetaan ilmastovaikutusten arviointimenetelmä yleiskaavoituksen tueksi. SYKE on mukana kehittämässä laskentamallia.

  • Tulossa syksyllä/talvella 2021

Kuopion kaupunkiseudulla pohditaan kuntaliitosten jälkeistä suunnittelua ja kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Näkökulmana on etenkin palveluverkon ja tarkemmin kouluverkon kehitys ja suunnittelu. 

Mikkelin kaupunkiseudulla keskitytään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen ja muodostetaan kehityskuva väestöään menettävälle alueelle.

Kajaanissa perehdytään erityyppisten asuinalueiden dynaamiikkaan ja vetovoimatekijöihin. Tapaustutkimuksessa tutkitaan asukkaiden sijoittumisen muutoksia ja analysoidaan maaseutu- ja kaupunkimaisten asuinalueiden kehityskulkuja.

Vihdissä tutkitaan taajamakeskuksen kytkeytymistä tulevan Esa-radan asemanseutuun. Näkökulmana on kolmen kaupunkikudoksen malli, jossa tunnistetaan kävely-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten elementtejä ja mahdollisia konflikteja.

Lappeenrannassa tunnistetaan keinoja keskustan reunavyöhykkeen kehittämiseksi. Tutkimuksessa keskitytään etenkin työpaikkojen ja kaupan sijoittumiseen. Analyysissä tarkastelunäkökulmana on kolmen kaupunkikudoksen malli paikallisella tasolla kuten Vihdin tapaustutkimuksessa.

Turun seudulla tarkastellaan muuttoliikkeen ja asumisen dynamiikkaa sekä niiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kehitykselle.

Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan tapaustutkimuksen tavoitteena on tutkia työpaikka-alueiden merkitystä Oulun kaupunkiseudulla ja maakunnan aluerakenteessa. Näkökulmina tutkimuksessa ovat työpaikka-alueiden kestävyys ja elinvoimaisuus.

  • Tulossa syksyllä/talvella 2021

 

Seminaarit

Aloitusseminaarin 30.8.2019 esitykset (esittäjä, tapaustutkimus):

 

Lisätiedot

Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puh.+358 295 251 166
Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöministeriön vastuutaho: erityisasiantuntija Juha Nurmi
Puh.+358 295 250 181
Sp. etunimi.sukunimi@ym.fi

Väyläviraston vastuutaho: asiantuntija (maankäyttö ja liikennejärjestelmä) Seppo Serola
Puh. +358 295 343 901
Sp. etunimi.sukunimi@vayla.fi

 

 

 
Julkaistu 14.12.2018 klo 11.02, päivitetty 14.10.2021 klo 11.45