Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

YKR_demo_logo
 

Tavoitteet

YKR-demo-hankkeessa edistetään tapaustutkimusten avulla kestävän yhdyskuntarakenteen toteuttamista kaupunkiseuduilla. Kohdealueilla tutkitaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä sekä käytännön suunnittelukysymysten ratkaisukeinoja. Yhteistyö eri käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä auttaa löytämään keinoja kestävään kaupungistumiseen. Hankkeen tavoitteena on pureutua kaupunkiseutujen suunnitteluun ja tuoda yhteiskehittämisen kautta tietoa käytännön ratkaisuista käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistukseen.

Menetelmät

Hankkeen painopiste on hyvien käytäntöjen, kokeilujen, ratkaisujen ja menetelmien kehittämisessä yhdessä suunnittelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa etsitään kestäviä ratkaisuja erityyppisille suunnittelualueille ja erilaisiin suunnittelutilanteisiin, joten eri kohdealueilla tutkimuskysymykset ovat erilaisia. Hankkeessa jatketaan Urban Zone -kehitystyön tutkimus- ja suunnittelumenetelmien kehittämistä ja työssä painottuvat paikkatiedon hyödyntämisen näkökulmat.

Tulokset

Tapaustutkimuksissa tuotettu materiaali jalostetaan sellaiseen muotoon, jota voidaan hyödyntää maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelussa ja jonka pohjalta voidaan tehdä suosituksia sekä MRL:n tavoitteisiin että suunnittelujärjestelmän kehittämiseen. Tulokset kootaan teemakohtaisiin lyhyisiin tietoiskuihin, opasmateriaaleiksi sekä suunnittelu- tai politiikkasuosituksiksi sähköiselle alustalle ja tietojärjestelmiin. Näin ne ovat laajasti käytettävissä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Hankkeesta laaditaan loppuraportti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohdealueeksi YKR-demo-hankkeeseen?

YKR-demo on SYKEn, ympäristöministeriön ja Liikenneviraston käynnistämä yhteiskehittämishanke, johon kohdealueet liitetään erillissopimuksella mukaan. Kohdealueiden tapaustutkimukset muodostavat oman osahankkeen, jonka ohjaaminen sovitaan tapaustutkimukseen osallistuvien organisaatioiden ja SYKEn kesken. Hankkeeseen haetaan kiinnostuneita kohdealueita vuodenvaihteen 2018–2019 aikana. Lisätietoja hankkeesta ja siihen osallistumisesta saa hankkeen johtajalta.

 

Lisätiedot

Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puh.+358 295 251 166
Sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön vastuutaho: Ylitarkastaja Juha Nurmi
Puh.+358 295 250 181
Sp. etunimi.sukunimi@ym.fi

Liikenneviraston vastuutaho: Ylitarkastaja Seppo Serola
Puh. +358 295 343 901
Sp. etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 
Julkaistu 14.12.2018 klo 11.02, päivitetty 14.12.2018 klo 15.11