Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

YKR_demo_logo

Tavoitteet

YKR-demo-hanke edistää kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista kaupunkiseuduilla. Hanke on kaksivuotinen, ja SYKE toteuttaa sitä yhteistyössä ympäristöministeriön, Väyläviraston ja ARAn kanssa. Mukaan on liittymässä yhdeksän kohdealuetta, joilla pohditaan ratkaisuja käytännön suunnittelukysymyksiin ja tutkitaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten suunnittelijoiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen päätavoite on välittää tietoa hyvistä suunnitteluratkaisuista meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistukseen.

Tutkimusalueet

Tutkimusalueiksi haettiin kuntia, kaupunkeja, kaupunkiseutuja ja maakuntia vuodenvaihteessa 2018–2019. Mukana olevat tutkimusalueet ja niiden suunnittelukysymykset ovat erilaisia. Hankkeessa tutkitaan mm. ilmastonmuutoksen hillintää yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla, väestöltään vähenevien alueiden suunnittelua sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Hankkeen tapaustutkimuksissa jatketaan mm. Urban Zone -hankkeiden menetelmien kehittämistä sekä paikkatietojen hyödyntämistä.

Tulokset

Tapaustutkimusten tuloksista kootaan teemakohtaisia tietoiskuja, opasmateriaaleja sekä suunnittelu- tai politiikkasuosituksia. Näin ne ovat laajasti käytettävissä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Hankkeessa laaditaan myös loppuraportti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ensimmäinen tapaustutkimus Helsingin seudun kaupunkikudoksista valmistui vuonna 2018. Kehitetty menetelmä mahdollistaa maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelun kokonaisuutena, tukee liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja muodostaa yhtenäisen aineiston kaupunkiseudun suunnittelun tueksi.

 

Lisätiedot

Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puh.+358 295 251 166
Sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön vastuutaho: Ylitarkastaja Juha Nurmi
Puh.+358 295 250 181
Sp. etunimi.sukunimi@ym.fi

Väyläviraston vastuutaho: Ylitarkastaja Seppo Serola
Puh. +358 295 343 901
Sp. etunimi.sukunimi@vayla.fi

 

 

 
Julkaistu 14.12.2018 klo 11.02, päivitetty 1.4.2019 klo 9.08