Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu (KITARA)

Kiertotalouden ratkaisut eivät vielä ole vakiintunut osa maankäytön suunnittelua

Kiertotalouden eri ratkaisut eivät ole vakiintuneet osaksi maankäytön suunnittelun keinovalikoimaa. Lisäksi kiertotalousratkaisujen mahdollisuuksia ja toteutumisen ehtoja ei vielä systemaattisesti huomioida suunnittelun eri tasoilla maakunnista korttelitasolle. On yleisesti tunnistettu, että yhtenä keskeisenä ongelmana on tiedon ja osaamisen pirstoutuneisuus eri asiantuntijasiiloihin. Tärkeää on myös huomioida, että kiertotalouden ratkaisut ja vaatimukset vaihtelevat runsaasti eri alueilla ja kaavatasoilla. Koostettua tietoa eri ratkaisuista ja niiden hyödyistä ei ole, ja lisäksi saatavilla oleva tieto on kerätty kiertotalouden näkökulmasta, jolloin tiedon soveltaminen maankäytön suunnitteluun voi olla haastavaa.

KITARA-hanke selvittää, miten maankäytön suunnittelulla voitaisiin edistää monenlaisia kiertotalousratkaisuja eri kaavatasoilla 

KITARA-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten maankäytön suunnittelulla voitaisiin edistää kiertotalouden ratkaisuja. Hanke alkoi syyskuussa 2019 ja kestää kesäkuuhun 2020. Hanke muodostaa kokonaiskuvaa siitä, miten ja millaisia kiertotalousratkaisuja on jo toteutettu osana maankäytön suunnittelua muun muassa liikenteen ja rakentamisen sektoreilla. Esimerkiksi pohditaan, voidaanko kaavamääräyksillä edistää materiaalien kiertoa ja uusiomateriaalien käyttöä muun muassa maarakentamisessa.

KITARA-hanke tunnistaa maankäytön kannalta keskeisten ratkaisujen toteutumisen mahdollisuuksia ja esteitä eri ohjauskeinojen näkökulmasta 

KITARA-hankkeessa tunnistetaan maankäytön suunnittelun kannalta keskeisten ratkaisujen toteutumisen mahdollisuuksia ja esteitä eri ohjauskeinojen ja kaavatasojen näkökulmasta. Hankkeessa kerätään lisäksi toimivia käytänteitä niin Suomesta kuin ulkomailta. KITARA tuottaa toimenpide-ehdotuksia siitä, miten kiertotalouden huomioiminen maankäytön suunnittelussa voisi olla tuloksellisempaa ja järjestelmällisempää eri suunnittelun tasoilla (paikallinen, kunta, maakunta). Ehdotuksissa huomioidaan, että kiertotalouden ratkaisut tulee huomioida yhtä aikaa eri suunnittelutasoilla, jotta huomioidaan ratkaisujen yhteisvaikutukset ja mahdolliset ristiriidat.

Lisätietoja

Erikoistutkija Kati Vierikko, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 25 2084

Julkaistu 24.10.2019 klo 14.41, päivitetty 25.10.2019 klo 13.02