Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI)

Pienten virtavesien elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisestä ei ole Suomessa valtakunnallisesti kattavia vesistökohtaisia arvioita ja tieto purojen kunnostustoimien priorisoimiseksi on edelleen puutteellista. PUROHELMI-hankkeessa tuotettiin valtakunnallinen pienten virtavesien habitaattien ja biologisen tilan muuttuneisuuden mallinnus. Tulokset ovat kaikkien saatavilla SYKEn verkkopalvelussa. Aineiston kuvaus löytyy täältä. Tietoja voidaan hyödyntää huonokuntoisten pienten virtavesien paikallistamisen ja kunnostuskohteiden priorisoinnin apuna.

Työ perustuu PienvesiGIS- ja Freshabit-hankkeissa tehtyyn kehitystyöhön, josta löytyy tietoa purojen tilan arvioinnin tarinakartalta.  Hankkeessa tuotettava tieto auttaa kunnostustarpeiden alueellista priorisointia ja Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman toteuttamista.

Hankkeen keskeiset tarpeet ovat:

  1. Mahdollistaa pienten virtavesien kunnostustarpeiden alueellinen priorisointi Helmi elinympäristöohjelman toimeenpanoa varten.
  2. Saada pienet virtavedet (purot ja pienet joet) ja niiden ekologinen tila kiinteämmin vesienhoidon piiriin (ml. tilaluokittelu, hoitotoimet ja kunnostusten suunnittelu).

Hankkeen päätavoitteina ovat:

  1. Tuottaa työkaluna mallinnusmenetelmä, jolla voidaan tehdä valtakunnallisella tasolla pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuuden arvio. Mallia voidaan tämän jälkeen hyödyntää myös pienten virtavesien hydro-morfologisen muuttuneisuuden arvioinnissa. Mallinnusmenetelmä perustuu FresHabit-hankkeessa jatkokehitettyyn PienvesiGIS-malliin.
  2. Tuottaa valtakunnallisesti ja lähtökohtaisesti kaikille yksittäisille pienille virtavesille niiden luonnontilan muuttuneisuuden arvio ja tilaluokat.
  3. Tuottaa tietoa auttamaan saavuttamaan Helmi-ohjelman tavoitteita Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä.

 

Julkaistu 2.9.2020 klo 9.52, päivitetty 12.9.2022 klo 15.54