Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen ekosysteemiobservatorio

Nopeasti muuttuvassa maailmassa luonnon tilan seuranta on yhä tärkeämpää. Luotettava, avoin ja ajanmukainen tieto luo pohjan demokraattiselle päätöksenteolle. Suomi on myös osallisena kansainvälisissä sopimuksissa, jotka edellyttävät ympäristön tilan raportointia.

Suomen ekosysteemiobservatorio (Finnish ecosystem observatory, FEO) -hankkeen pilottiprojektissa suunnitellaan luonnon tilan seurantaa palveleva tiedonhallintajärjestelmä. Sen tavoitteena on tehdä ekosysteemien, luontotyyppien tai elinympäristöjen seurannasta ja tilan raportoinnista sujuvampaa ja avoimempaa. Järjestelmä edistää näitä päämääriä kahdella tavalla: tekemällä nyt hajallaan olevien tietoaineistojen yhteiskäytöstä helpompaa ja luomalla raportointimenetelmien kirjaston, joka helpottaa aineistojen prosessointia ja tulkintaa. Järjestelmän tarjoama tieto helpottaa myös esimerkiksi ekosysteemitilinpidon ja ekologisten kompensaatioiden käytännön toteuttamista.

Erilaisten digitaalisten aineistojen nopeasti kasvava määrä (kaukokartoitus, kansalaishavainnot, lajitietokannat, metsäaineistot jne.) ja helpompi saavutettavuus sekä analyysimenetelmien kehitys tekevät järjestelmän suunnittelusta nyt ajankohtaista. Suunniteltava tiedonhallintajärjestelmä luo pohjaa myös laajamittaisemman Suomen ekosysteemisobservatorion kehittämiselle, joka voisi pitää sisällään niin aineistoresurssien, maastohavaintoverkoston, kaukokartoitusaineistojen, analyysialgoritmien kuin itse raportointituotteidenkin kehitystä.

Lisätietoja hankkeesta
tutkija Peter Kullberg
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 13.5.2019 klo 16.06, päivitetty 13.5.2019 klo 16.02

Kohderyhmä: