Hulevesien tulvakartta auttaa kuntia riskien hallinnassa

Uutinen 19.9.2018 klo 15.22
hulevesien tulvakartta auttaa kuntia, hulevesien tulvakartta auttaa kuntia
Lahden yllätti kova hulevesitulva elokuun alussa. Kuvassa myös alustava hulevesitulvakartta vastaavalta alueelta. Sininen väri kartalla kuvaa etukäteen mallinnettua, tulvan peittämää aluetta valokuvan kohdasta. © Kuva: Juha Alaluukas, Lahden kaupunki. Taustakartta: Maanmittauslaitos

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat (lue lisää ilmasto-oppaasta). Sade- ja sulamisvesien aiheuttamat hulevesitulvat lisääntyvät. Hulevesitulvien riskien hallintaan onkin jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomioita. Tulvakeskus on laatinut hulevesitulvista kartan. Se auttaa kuntia tunnistamaan sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit entistä paremmin.

Hulevesitulvakarttoja tuotettiin viime vuoden lopulla noin 50 000 neliökilometrin alueelle. Ne pystyttiin tuottamaan sellaisille taajama- ja asemakaavoitetuille alueille, joille on olemassa Maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettu korkeusmalli. Tulvakartta kertoo tulvaveden peittävyyden ja veden syvyyden kahdella sadetapahtumalla; tilastollisesti kerran 100 vuodessa toistuvalla erittäin rankalla sateella sekä tätäkin paljon harvinaisemmalla rankkasateella, jollainen kuitenkin koettiin Porissa vuonna 2007.

Laskenta tehtiin pintavaluntamallilla. Mallin kehitti yli-insinööri Mikko Huokuna SYKEstä. ”Malli pystyttiin tekemään, koska tietokoneiden grafiikkaprosessoreiden laskentateho on kehittynyt huimasti.”

”Tulvakartat ovat kuitenkin vasta alustavia. Niissä ei ole vielä huomioitu esimerkiksi pieniä tierumpuja. Siksi kartat eivät vielä ole julkisesti jaossa toisin kuin vesistö- ja meritulville laaditut tulvakartat”, kertoo Huokuna. Vesistö- ja meritulville laaditut tulvakartat ovat avoimesti saatavilla.

Käytössä 130 kunnassa

Hulevesitulvakartan on ottanut käyttöön tähän mennessä noin 130 kuntaa. Myös pelastustoimessa kartta on nähty hyödylliseksi. ”Pelastuslaitoksilla on nyt mahdollisuus hyödyntää tulvakarttaa vesistötulvien lisäksi myös hulevesitulvien riskienarvioinnissa ja pelastustoiminnassa”, kertoo pelastuspäällikkö Kari Pajuluoma Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksesta.

Tulvakarttaa on vertailtu SYKEssä kuvamateriaaliin, jota on kertynyt viimeaikaisista hulevesitulvista. ”Kartta on ennustanut tulva-alueet varsin hyvin etukäteen”, kertoo Mikko Huokuna.

Kunnan hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu on kunnan omalla vastuulla. ELY-keskukset vastaavat vesistö- ja meritulvariskien hallinnasta ja kiinteistönomistajat oman kiinteistönsä tulviin varautumisesta.

Ensimmäinen tulvariskien hallinnan suunnittelukierros tehtiin vuonna 2011. Silloin yksikään kunta ei nimennyt merkittävää hulevesien tulvariskialuetta. Toinen suunnittelukierros on nyt meneillään, ja kunnilla on aikaa nimetä mahdolliset riskialueet vuoden loppuun mennessä.

Vesistö- ja meritulvien osalta kuuleminen päättyi heinäkuun alussa. Aiemmin merkittäviä tulvariskialueita on nimetty 21. Näihin ehdotettiin muutamia muutoksia. ELY-keskukset tarkistavat ehdotukset saamansa palautteen perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä


Kohderyhmä: