Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kierrätyksen tehostaminen
Kuva: freepik.com/rawpixel S.

Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten kierrätystä lisättävä

Tiedote 15.2.2019
Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti, miten yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan tehostaa Suomen olosuhteisiin sopivalla tavalla. Selvityksen taustalla on Euroopan komission suositukset, joiden mukaan Suomen kierrätysasteen nostamiseksi tarvitaan esimerkiksi jätehuollon vastuiden selkeyttämistä sekä toimijoiden yhteistyön lisäämistä. Kierrätystavoitteisiin yltäminen edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen järjestelmään. Lue lisää yhdyskuntajätteen kierrätyksen tehostamisesta

 

Suomenlahden happitilanne on poikkeuksellisen huono

Tiedote 14.2.2019
Itämeren ominaispiirteet ylläpitävät Suomenlahden heikkoa happitilannetta, havaittiin SYKEn merentutkimusalus Arandan tutkimusmatkalla 22.1.-1.2.2019. Syvien pohjien heikko happitilanne näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina. Myös Selkämeren syvänteiden happitilanne on heikentynyt. Lue lisää Arandan tutkimusmatkan tuloksista

uusin blogi

Jyri Mustajoki Havaintoja-blogi: Tieto, tieto ja tieto!
 

Jyri Mustajoki: Tieto, tieto ja tieto!

Monia päätöksiä perustellaan sillä, että ne perustuvat tutkittuun tietoon. Mutta mitä tieto oikeastaan on? Tätä joudumme pohtimaan tehdessämme Suomen vesiturvallisuuden kokonaisarviointia   Lue lisää Havintoja-blogista 

Uusin uutiskirje

Kulleroniitty
Kuva Riku Lumiaro.

Luonnon kirjo uutiskirje helmikuu 1/2019: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu, Uhanalaisten lajien seurantatyötä Lapissa, Monimetsä-hanke ja Luontopneeli – Tietoa maamme luonnon kirjosta. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet kääntyvät uuteen nousuun (15.2.)
Viikonlopun sateet kasvattavat lumikuormaa, suurten hallien kattojen lumitilannetta tarkkailtava koko maassa (8.2.)
Teräsjäätä paikoin vähän (1.2.)
Pohjaveden pinnat alhaalla maan etelä- ja keskiosissa (15.2.) Lue lisää

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Kansikuva jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto -toteuttamissuunnitelma

JatkuvaLaatu -hankkeen loppuraportissa hahmotellaan uusi vedenlaadun jatkuvatoimisten mittausten havaintoverkosto valittuihin joki- järvi- ja rannikkokohteisiin Suomessa. Tavoitteena on täyttää sekä ympäristönseurannan että -tutkimuksen tarpeita. Lisäksi tarkastellaan uuden ympäristötiedon saatavuutta sekä tiedon käyttömahdollisuuksia. Tutustu verkkojulkaisuun

Näin vaikutamme

Kansalaiset keräävät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista talveen

Kiikaroiva poika 416
© Jutta Kuure

Talviseurannassa kansalaiset keräävät havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista talven etenemiseen. Havainnot täydentävät tutkijoiden seurantatietoja talvien muuttumisesta. Tietojen keräämisen mahdollistaa SYKEn kehittämä Havaintolähetti-mobiilipalvelu. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista