Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Johanna Korhonen
SYKEn kehittämispäällikkö Johanna Korhonen tutki väitöstyössään talvi- ja kevätkauden hydrologisia pitkäaikaismuutoksia ja niiden vaihtelua. © Kuva: Terhi Korhonen

Väitös: Suomen vesistöjen jääpeitekausi on lyhentynyt ja talvi- ja kevätvirtaamat kasvaneet

Väitöstiedote 18.2.2019
Jääpeitekausi on lyhentynyt Suomen sisävesillä leutojen talvien myötä, ja vastaavasti talvi- ja kevätkauden jokien virtaamat ovat kasvaneet tuoreen väitöstutkimuksen mukaan. Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Johanna Korhonen tutki talvi- ja kevätkauden hydrologisia pitkäaikaismuutoksia ja vaihteluja Suomessa. Väitös tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 22. helmikuuta. Lue lisää Suomen vesistöjen jääpeitekauden vaihteluista

uusin blogi

Jyri Mustajoki Havaintoja-blogi: Tieto, tieto ja tieto!
 

Jyri Mustajoki: Tieto, tieto ja tieto!

Monia päätöksiä perustellaan sillä, että ne perustuvat tutkittuun tietoon. Mutta mitä tieto oikeastaan on? Tätä joudumme pohtimaan tehdessämme Suomen vesiturvallisuuden kokonaisarviointia   Lue lisää Havintoja-blogista 

Uusin uutiskirje

Kulleroniitty
Kuva Riku Lumiaro.

Luonnon kirjo uutiskirje helmikuu 1/2019: Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu, Uhanalaisten lajien seurantatyötä Lapissa, Monimetsä-hanke ja Luontopneeli – Tietoa maamme luonnon kirjosta. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Lounais-Suomessa jokien vedenkorkeudet laskussa, pienet järvet jatkavat nousua (18.2.)
Viikonlopun sateet kasvattavat lumikuormaa, suurten hallien kattojen lumitilannetta tarkkailtava koko maassa (8.2.)
Teräsjäätä paikoin vähän (1.2.)
Pohjaveden pinnat alhaalla maan etelä- ja keskiosissa (15.2.) Lue lisää

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Kansikuva jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto -toteuttamissuunnitelma

JatkuvaLaatu -hankkeen loppuraportissa hahmotellaan uusi vedenlaadun jatkuvatoimisten mittausten havaintoverkosto valittuihin joki- järvi- ja rannikkokohteisiin Suomessa. Tavoitteena on täyttää sekä ympäristönseurannan että -tutkimuksen tarpeita. Lisäksi tarkastellaan uuden ympäristötiedon saatavuutta sekä tiedon käyttömahdollisuuksia. Tutustu verkkojulkaisuun

Näin vaikutamme

Kansalaiset keräävät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista talveen

Kiikaroiva poika 416
© Jutta Kuure

Talviseurannassa kansalaiset keräävät havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista talven etenemiseen. Havainnot täydentävät tutkijoiden seurantatietoja talvien muuttumisesta. Tietojen keräämisen mahdollistaa SYKEn kehittämä Havaintolähetti-mobiilipalvelu. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista