Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

ÖljyntorjuntaharjoitusTurva
Rajavartiolaitoksen monitoimialus TURVA ja Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli harjoittelevat merenpohjan myrkyllisen kohteen nostoa vuonna 2016. © Jorma Rytkönen

Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään

Tiedote 17.7.2019
Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta. Lue lisää

uusin blogi

Ratkaisuja_Loikkanen_sykefi_556x291px
 

Jere Loikkanen: Kansalaisiin kohdistuvat odotukset ja mahdollisuudet eivät kohtaa energiamurroksessa

Jere Loikkanen pohtii Ratkaisuja-blogissaan kansalaisten roolia energiamurroksessa. Lue lisää.

Uusin uutiskirje

Tuuli Myllymaa
Tuuli Myllymaa, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö © Hannele Ahponen / SYKE

CIRCnews 2/2019 Kiertotalouden kirittäjät -tilaisuudessa esiteltiin kiinnostavimpia hankkeita ja tuoreimpia tutkimustuloksia eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa jaettin myös ensimmäinen Kiertopalkinto kiertotalouden edistämisestä. Laitetaan hyvä kiertämään! Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

INSTAGRAM

sykeresearch

Seuraa tutkijoiden elämää maalla, merellä ja sisätiloissa!

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Vähäsateinen sää pitää vedenkorkeudet alhaalla (Tulvakeskus 18.7.)
Sisävesien pintalämpötilat alle ajankohdan keskiarvon (11.7.)
Pohjaveden pinnat laskevat (5.7.) Lue lisää

Uusi verkkopalvelu

Meriopas.fi on karttapalvelu kaikille, joita kiinnostaa Suomen meri ja rannikot. Palvelusta näet muun muassa tuulisuuden, meriveden korkeuden ja lämpötilan, voit etsiä kiinnostavia vierailukohteita ja vierasvenesatamia tai tietoa sinilevähavainnoista. Löydät myös tietoa ja valokuvia vedenalaisesta luonnosta. Palvelun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhdessä yhdeksän muun laitoksen kanssa.

UUSI POLICY BRIEF

PB

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Uusi julkaisu

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa

Maankäyttö voi aiheuttaa luontoarvojen köyhtymistä, uhata eliölajien selviytymistä ja jopa kokonaisten ekosysteemien toimintaa. Tästä syystä tarvitaan toimintamalleja, joilla vähennetään ja lievennetään maankäytön vaikutuksia luontoon. Raportissa esitellään ekosysteemihotelliksi nimetty toimintamalli.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista