Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ruskaranta Pallasjärvellä

Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina

Tiedote 13.9.2019 
Tuhansien järvien maana vedellä on keskeinen osa suomalaisten arjessa. Miten vesi näkyy meidän jokapäiväisissä maisemissamme? Virtaako se pienenä purona kauppareissusi varrella? Käytkö iltakävelyillä syksyisellä rannalla? Kuljetko työmatkallasi suon ohitse? Ulkoilutatko aamuisin koiraa ojan vierellä? Sataako?

uusin blogi

 

Suvi Lehtoranta ja Juha Grönroos: Biokaasukaan ei ole päästötöntä

Biokaasun tuotanto on Suomessa ollut selkeässä kasvussa vuodesta 2010 lähtien. Biokaasuprosessissa syntyvästä puhdistamattomasta kaasusta noin 60 prosenttia on metaania, joka on lähes 30 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Biokaasua voi karata ilmaan tuotantoketjun eri vaiheissa, kirjoittavat Suvi Lehtoranta ja Juha Grönroos Havaintoja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

Tuuli Myllymaa.

CIRCnews 3/2019 Kiertotalous näkyy uudessa hallitusohjelmassa vahvasti. Yksi ohjelman keskeisimmistä strategisista tavoitteista on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä ja luoda kiertotaloudesta uuden talouden perusta, kirjoittaa Tuuli Myllymaa. Lue CIRCnews-uutiskirjeestä myös mm. uusista materiaaliloikista, kestävistä julkisista hankinnoista sekä muovin ympäristövaikutusten vähentämisestä.

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Sateet nostavat rannikkovesistöjen jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 15.9.)
Pohjaveden pinnat yhä laskussa (30.8.)
Vesistöjen pintavedet edelleen tavanomaista lämpimämpiä (13.9.) Lue lisää

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

UUSI POLICY BRIEF

Kaivostoiminta kestäväksi
Vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistavat uusiutuvien energioiden tekniikat tarvitsevat metalleja. Metallien louhinta myös Suomessa on viime vuosina moninkertaistunut. Kaivostoiminnan kestävyyden eteen on edelleen tehtävä työtä.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi vesien tila-arvio

Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, rannikkovesien tila heikentynyt

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista