Hyppää sisältöön

Luonnonläheisyys, edulliset asumiskustannukset ja toimiva pohjaratkaisu korostuvat suomalaisten asumistoiveissa (sttinfo.fi)

 

Tiedote 27.3.2023
Suomalaiset arvostavat asumista keskikokoisissa asunnoissa, joissa on edulliset asumiskustannukset ja paljon luonnonvaloa. Kodilta toivotaan toimivaa pohjaratkaisua, jossa ei ole hukkaneliöitä. Suomessa arvostetaan myös energiatehokkuutta, omaa energiantuotantoa ja puuta rakennusmateriaalina. Erityisen tärkeäksi koetaan asuminen lähellä luontoa. 

 

Syke Policy Brief: Luontokatoa voidaan torjua ennallistamalla (sttinfo.fi)

Tiedote 23.3.2023
EU:ssa valmistellaan ennallistamisasetusta, jonka toimeenpanoon myös Suomi varautuu. Vesistöjen, soiden ja metsien ennallistaminen korjaa ihmisen aiheuttamia haittoja luonnon monimuotoisuudelle. Luontokadon pysäyttäminen on välttämätöntä ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomen ympäristökeskus hahmottelee uudessa Syke Policy Brief -julkaisussaan, minkälaisia tarpeita Suomessa on ennallistamiselle ja mitä hyötyjä ennallistamistoimilla voidaan saavuttaa.

Uusin blogi

 

Enni Ruokamo ja Hannu Savolainen: Kiertotalous vähentää luontokatoa

On tärkeää arvioida erilaisten kiertotaloustoimenpiteiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Samalla tulisi selvittää toimenpiteiden vaikutuksia talouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Tämä vaatii eri alojen asiantuntijoiden ja eri tieteenalojen yhteistyötä, kirjoittavat Enni Ruokamo ja Hannu Savolainen Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

Jyri Seppälä © Kai Widell

Hiilineutraali-uutiskirjeessä (1/2023) kerrotaan muun muassa kuntien kulutuksen ilmastopäästöistä, ilmasto- ja talousjohtamisesta sekä Hinku-teko-palkituista ilmastoteoista. Tutustu myös päivitettyyn kuntien ilmastotyön skenaariotyökaluun, jota kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää mm. ilmasto-ohjelmien toimenpiteiden arvioinnissa.

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Muovi

Muovit, ympäristö ja kiertotalous

Tietoa muovien kiertotaloudesta ja roskaantumisesta löytyy nyt materiaalitkiertoon.fi/muovit

Kestävyysloikka

Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä! 

Kestävyysmurros saadaan aikaan yhdessä! Syken kehittämä Kestävyysloikka.fi on kaikille avoin tietopankki ja jakamisalusta edistyksellisille ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisuille.  

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut