Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

 

Uusi vesijalanjälkilaskuri auttaa vähentämään vedenkulutusta

Tiedote 23.6.2021
SYKEn uusi vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa kuluttajan vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Suomalaisten vesijalanjäljestä 95 % muodostuu epäsuorasti kuluttajien käyttämien tuotteiden ja palveluiden valmistuksessa Suomessa tai ulkomailla. Vain viisi prosenttia kaikesta kuluttajien käyttämästä vedestä on kotona tapahtuvaa eli peseytymiseen, ruoanlaittoon jne. liittyvää vedenkäyttöä. Vedenkulutusta voi vähentää muun muassa kierrättämällä vaatteita ja tavaroita, suosimalla kävelyä ja pyöräilyä sekä minimoimalla ruokahävikkiä.

Uusin blogi

 

Hanna Mela ja Mikael Hildén: Ilmastovaikutusten arvioinnin merkitys kasvaa

Ympäristövaikutusten arvioinneissa painotetaan perinteisesti hankkeen paikallisia ympäristövaikutuksia. Kasvihuonekaasupäästöillä ei kuitenkaan juuri ole paikallisia vaikutuksia. Yksittäisellä hankkeella ei myöskään ole suurta merkitystä kansallisella tasolla. Ratkaisu on suhteuttaa YVAssa ja SOVAssa päästöt esimerkiksi alueen, kunnan tai toimialan päästöihin ja ilmastotavoitteisiin, kirjoittavat Hanna Mela ja Mikael Hildén Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

© Päivi Tahvanainen

Hiilineutraali-uutiskirje 3/2021

Lue kiinnostavat ilmastouutiset Hiilineutraali-uutiskirjeestä! Tuoreimmassa numerossa kerrotaan muun muassa kuntien ilmastopäästöjen tilanteesta, Lohjan asuntomessualueen talojen hiilijalanjälkilaskennasta sekä Puolangan biokaasuhankkeesta. 

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Ukkospuuskien rankkasateet voivat nostaa vedenpintoja Pohjois-Pohjanmaalla (22.6.) Lue lisää

Uusin Policy Brief

 

SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi.
Kaikki SYKEn Policy Briefit

Uusi julkaisu

 

Kestävän yhdyskuntarakenteen jäljillä – näkökulmia ja ratkaisuja kaupunkien ja maaseutujen suunnittelun haasteisiin
Kaupunkiseutujen sisäiseen muuttoliikenteeseen vaikuttavat ihmisten eri elämänvaiheet.

Suomen jätehuollon menestystarina

Korkealaatuiset jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle. Tutustu videoon Suomen jätehuollon onnistumisista!

Rakentamisen päästötietokanta

 

Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut