Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Korukeräpallokas (Agathidium pulchellum) on pienikokoinen ikimetsien kovakuoriainen. Kuva Petri Martikainen.
Korukeräpallokas (Agathidium pulchellum) on pienikokoinen ikimetsien kovakuoriainen. © Kuva: Petri Martikainen.

Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta

Tiedote 23.4.2019 
Uhanalaisia kovakuoriaisia on maaliskuussa julkaistun uhanalaisuusarvioinnin mukaan 288 lajia, eli noin 8 % arvioiduista. Silmälläpidettävien lajien määrä väheni hieman, mutta Suomesta hävinneiksi arvioitujen kovakuoriaisten määrä kasvoi. "Meillä on enemmän lajeja joiden tilanne on heikentynyt kuin niitä, joiden tilanne on muuttunut paremmaksi", kertoo Suomen ympäristökeskuksen ulkopuolinen tutkija Ilpo Mannerkoski. Lue lisää kovakuoriaisten uhanalaisuusarvioinnista.

uusin blogi

SYKE Joensuu, Havaintoja-blogi Food Sharing - Finnish nightmare or efficient way to reduce food waste?
 

SYKE Joensuu: Food Sharing - Finnish nightmare or efficient way to reduce food waste ?   

Each Finn throws away about 23 kilograms of food annually. To combat climate change, Finland aims at reducing food waste to half of the present volume by 2030. Finding remedies at household level contributes to this important goal   Read more 

Uusin uutiskirje

Kvarnbyn talkoot. Kuva: Sini Pöytäniemi
Kvarnbyn talkoot. © Kuva: Sini Pöytäniemi

Vesistökunnostusverkoston uutiskirje 2/2019: Asiaa mm. Siuntionjoen kunnostamisesta, kunnostusavustusten hakemisesta ja verkoston kesäkuun vuosiseminaarista. Lue lisää vesistökunnostuksen uutisia

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjois-Pohjanmaalla tulvahuiput lähipäivinä (Tulvakeskus 25.4.)
Järvien jäät heikkoja Etelä- ja Länsi-Suomessa (11.4.)
Lumen sulamiskausi käynnissä Lappia myöten (24.4.)
Pohjavesille täydennystä lumen sulamisvesistä (1.4) Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

SYKE Policy Brief maankäyttö - palkkikuva 400 px

Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma
Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma. Uuden julkaisun aihe on ajankohtainen nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Jotta yhteiskunta muuttuisi vähähiiliseksi ja toimisi kiertotalouden periaatteella tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä maankäytön eri suunnittelutasojen ja hallinnon eri sektoreiden kesken. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Tutustu uuteen uhanalaisarviointiin

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista