Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ruusuruohokiertomehiläinen
Ruusuruohokiertomehiläinen on harvinainen mehiläinen joka elää paahteisilla kedoilla ja tienvarsilla. Lajia uhkaavat etenkin avoimien alueiden umpeenkasvu sekä rakentaminen. Kuva Juho Paukkunen.

Pistiäisiä uhkaa elinympäristöjen umpeenkasvu

Tiedote 21.8.2019
Maamme suurin hyönteislahko jatkaa uhanalaistumistaan. Keväällä julkistetussa uhanalaisuusarvioinnissa noin 16 % pistiäislajeistamme arvioitiin uhanalaisiksi. Parhaiten tunnettu ryhmä on myrkkypistiäiset, jonka arvioiduista lajeista 15 prosenttia luokiteltiin uhanalaisiksi. Niittyjen ja paahdeympäristöjen, kuten hietikoiden, umpeen kasvaminen on merkittävin uhka myrkkypistiäisille. Monia pistiäislajeja uhkaavat lisäksi rakentaminen, kuolleen puuaineksen väheneminen ja maatalouden muutokset. Lue lisää tiedotteesta.

uusin blogi

Outi Pyy: Jo epäily pilaantumisesta saattaa johtaa kalliisiin puhdistustoimiin.
 

Outi Pyy: Puhdistetaanko pilaantuneita maa-alueita turhaan?

Vaikka haitallisia aineita löytyy maaperästä, ei se vielä tarkoita, että niistä aiheutuisi terveys- tai ympäristöhaittoja. Aineet ovat maaperässä usein pieninä pitoisuuksina, eivätkä ne siten yleensä ole ihmiselle välittömästi myrkyllisiä, pohtii Outi Pyy Havaintoja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

 

Mustikkapiiraita
 

Luonnon kirjo 3/2019 Suomen luonnon päivänä nostetaan lippu salkoon luonnon kunniaksi ja nautitaan metsän mausta mustikkapiiraan värjätessä suupielet. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan ministeri Krista Mikkosen ajatuksista, Sibeliuksen tulitikkurasiasta, metsien kestävästä hoidosta, meriluonnon ja vesiluonnon tutkimisesta ja suojelusta, arktisista vieraslajeista ja geneettisestä monimuotoisuudesta. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

INSTAGRAM

sykeresearch

Seuraa tutkijoiden elämää maalla, merellä ja sisätiloissa!

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä-Suomen sateet nostaneet jokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 23.8.)
Pohjaveden pinnat yhä laskussa (21.8.)
Sisävesien pintalämpötilat lähellä keskimääräisiä arvoja (23.8.) Lue lisää

Suomen Luonnon päivä

Tule mukaan juhlimaan Suomen luontoa!

Suomen luonnon päivää juhlitaan elokuun viimeisenä lauantaina rennosti ja pilke silmäkulmassa. Suuntaa oleskelemaan ulkona ja liputa Suomen luonnolle. Kutsu kaverisi mukaan tai järjestä oma tapahtuma - tyyli on vapaa. Voit myös jakaa luontojuhlasi tunnelmat #luonnonpäivä #liputanluonnolle.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Uusi verkkopalvelu

Meriopas.fi on karttapalvelu kaikille, joita kiinnostaa Suomen meri ja rannikot. Palvelusta näet muun muassa tuulisuuden, meriveden korkeuden ja lämpötilan, voit etsiä kiinnostavia vierailukohteita ja vierasvenesatamia tai tietoa sinilevähavainnoista. Löydät myös tietoa ja valokuvia vedenalaisesta luonnosta. Palvelun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhdessä yhdeksän muun laitoksen kanssa.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

UUSI POLICY BRIEF

PB

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista

Uusi julkaisu

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa

Maankäyttö voi aiheuttaa luontoarvojen köyhtymistä, uhata eliölajien selviytymistä ja jopa kokonaisten ekosysteemien toimintaa. Tästä syystä tarvitaan toimintamalleja, joilla vähennetään ja lievennetään maankäytön vaikutuksia luontoon. Raportissa esitellään ekosysteemihotelliksi nimetty toimintamalli.