Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkijat turvetuotantoalueella
Tutkijat ottavat näytteitä turvetuotantoalueella. © Alexandra Nyman

Uusia keinoja turvetuotannon happamuusriskien hallintaan

Tiedote 13.6.2019
Happamien sulfaattimaiden turvetuotannossa ohutkin turvekerros suojaa maaperää happamoitumiselta, ja tuotantoalueen muuttaminen kosteikoksi estää happamoitumista tuotannon päättymisen jälkeen. Lue lisää turvetuotannon happamuusriskien hallinnasta.

Väitös: Suomen järvistä saattaa vapautua hiilidioksidia yhä enemmän ilmastonmuutoksen edetessä

Tiedote 13.6.2019
Järvien hiilidioksidipitoisuus kasvaa ilmastonmuutoksen myötä ja järvien merkitys ilmakehän hiilidioksidilähteenä on kuluvan vuosisadan lopulla nykyistä suurempi, arvioidaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Tutkija Petri Kiuru on kehittänyt väitöstyössään järvien hiilenkiertoa kuvaavia järvimalleja, joita voidaan hyödyntää tutkimuksessa. Väitös tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 19.6.2019. Lue lisää hiilidioksidin vapautumisesta järvistä.

uusin blogi

Eeva Primmer Ratkaisuja-blogissa: Kestävyyttä johdonmukaisilla keinoilla

Eeva Primmer: Kestävyyttä johdonmukaisilla keinoilla

Uudessa hallitusohjelmassa on laajoja ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Hiilineutraali ja monimuotoisuuden turvaava Suomi on hieno tavoitetila ja siihen pääsemiseksi on nimetty lukuisia keinoja. Hallitusohjelman toimeenpanossa onkin tärkeää tarkastella eri ohjauskeinojen johdonmukaisuutta. Keinojen tulee yhdessä parantaa kestävyyttä kaikilla ulottuvuuksilla, toteaa SYKEn uusi tutkimusjohtaja Eeva Primmer Ratkaisuja-blogissa. Lue lisää

Uusin uutiskirje

Tuuli Myllymaa
Tuuli Myllymaa, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö © Hannele Ahponen / SYKE

CIRCnews 2/2019 Kiertotalouden kirittäjät -tilaisuudessa esiteltiin kiinnostavimpia hankkeita ja tuoreimpia tutkimustuloksia eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa jaettin myös ensimmäinen Kiertopalkinto kiertotalouden edistämisestä. Laitetaan hyvä kiertämään! Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjoisen suuret järvet edelleen nousussa, Hämeessä ja Pirkanmaalla järvien pinnat matalalla (Tulvakeskus 14.6.)
Vesistöjen lämpötilat kohoavat (7.6.)
Pohjaveden pinnat laskevat (28.5.) Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

PB

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Uusi julkaisu

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa

Maankäyttö voi aiheuttaa luontoarvojen köyhtymistä, uhata eliölajien selviytymistä ja jopa kokonaisten ekosysteemien toimintaa. Tästä syystä tarvitaan toimintamalleja, joilla vähennetään ja lievennetään maankäytön vaikutuksia luontoon. Raportissa esitellään ekosysteemihotelliksi nimetty toimintamalli.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista