Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Havsmiljön i Skärgårdshavet har inte förbättrats på önskat sätt. ©Riku Lumiaro / SYKE.

Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen

Pressmeddelande 23.6.2020
Trots det långsiktiga vattenskyddsarbetet har havsmiljön i Skärgårdshavet inte förbättrats på önskat sätt. Man har försökt förbättra tillståndet i havet genom vattenskyddsåtgärder i avrinningsområdet, men mängden näringsämnen, särskilt fosfor, i Skärgårdshavet har minskat bara lite. Forskningsprojektet MAAMERI som ingår i programmet för effektiverat vattenskydd, strävar efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtning kan effektiveras.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

EU query

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!
Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar. 

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer