Gå till innehållet

I Europa finns det flera åtgärder tillgängliga för att lösa plastutmaningar

Muovia
 

Pressmeddelande 11.08.2022
I de europeiska länderna genomförs det många åtgärder för att främja cirkulär plastekonomi och för att förhindra plasternas negativa påverkningar. Finlands miljöcentral SYKE har utrett olika länders urval av åtgärder. I utredningen kom det fram att det finns skillnader i hur planmässigt länderna agerar och hur snabbt de reagerar för att lösa problemen.

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

© Ilkka Lastumäki / SYKE

Pressmeddelande 11.08.2022
Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är typiska för tidpunkten. Även större blågrönalgblomningar har observerats i vissa havsområden. Långvarigt varmt och lugnt väder ökar sannolikt antalet blågrönalgblomningar.

Ansvarsrapport

Syfta till en hållbarhetsomställning och utsläppsminskningar

Finlands miljöcentral har publicerat sin första ansvarsrapport om den egna verksamhetens inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling 2021.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer