Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 
   

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget administreras av Finlands miljöcentral SYKE.

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi

 

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken 01-12-2022
I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation var klart bättre än i Finska viken.
Läs mer
img
Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats 18-02-2022
Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under resan observerades det att fosforhalterna i Finlands havsområden har stigit.
Läs mer

Aranda och forskningsexpeditionerna

17.01.2022 - 30.01.2022 Kemiskt-Fysikaliska övervakningen av Östersjön (COMBINE 1).
Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Pekka Kotilainen (leg 2)
04.04.2022 - 10.04.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (Estonia)
02.05. - 06.05.2022 Maameri expedition
Ansvarig forskare: Hermanni Kaartokallio
08.08.2022 - 19.08.2022 Hydrografisk och biologisk monitoring av Norra Östersjön (COMBINE 3).
Ansvarig forskare: Pekka Kotilainen (leg1) och Maiju Lehtiniemi (leg2).
29.08. - 02.09.2022 VRAK expedition
Ansvarig forskare: Juha Flinkman
05.09. - 10.09.2022 MAAMERI expedition
Ansvarig forskare: Laura Tuomi
10. - 15.10.2022 CABLE expedition
Ansvarig forskare: Taavi Liblik (Estonia)
18.10.2022 GoF_HAZ expedition
Ansvarig forskare: Panu Hänninen
Publicerad 11-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 03-01-2022 kl. 12.51