Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget administreras av Finlands miljöcentral (Syke).

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Aranda och forskningsexpeditionerna

Publicerad 11-12-2014 kl. 12.00, uppdaterad 19-12-2023 kl. 8.48