Forsknings- och utvecklingsprojekt

Målet för miljöforskningen inom Finlands miljöcentral SYKE är att garantera en god och trygg livsmiljö, att bevara naturens mångfald och att förebygga miljöskador. Vid SYKE pågår ungefär 100 EU-projekt och ett par hundra andra forsknings- och utvecklingsprojekt. En stor del av projekten är samarbetsprojekt med finländska eller utländska forskningsinstitut och universitet.

Publicerad 28-04-2013 kl. 10.36, uppdaterad 16-12-2021 kl. 12.51