Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lösningar för ett hållbart samhälle

Vi forskar i miljöförändringar och orsakerna till dem samt utvecklar metoder för att lösa problemen. Vårt arbete är fokuserat på växelverkan mellan naturen, miljön och människan.

Vi ingriper i påtagliga miljöproblem såsom klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet. Vi förutser framtiden och tar initiativ genom framgångsrika försök.

Hundratals forskningsprojekt pågår

Våra observationer och vår forskning i miljön är omfattande. Vi ser världen ur både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga synvinklar. Vi har kompetens på hög nivå.

SYKE är ett forsknings- och expertinstitut med bred bas. Med tanke på effektiviteten i vårt arbete är det viktigt att vi samarbetar med beslutsfattare, företag, kommuner och medborgare i många nationella och internationella nätverk.

Ta en närmare titt på vårt forsknings- och utvecklingsarbete:

Aktuell kompetens:

 

 Mer information

Eeva Primmer Forskningsdirektör  
Eeva Primmer
Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn@efternamn@ymparisto.fi
Harri Juvonen Servicedirektör
Harri Juvonen
Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn@efternam@ymparisto.fi

 

Publicerad 12.5.2017 kl. 9.50, uppdaterad 12.2.2019 kl. 8.27