Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakentamassa ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan

Tutkimme ympäristömuutoksia ja niiden taustoja sekä etsimme keinoja ongelmien ratkaisuun. Työmme kohteena on luonnon, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus.

Tartumme merkittäviin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyteen. Ennakoimme tulevaa ja teemme avauksia onnistuneilla kokeiluilla.

Satoja tutkimushankkeita käynnissä

Seuraamme ja tutkimme ympäristöä laaja-alaisesti. Tarkastelemme maailmaa sekä luonnontieteellisestä että yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Osaamisemme on korkeatasoista.

SYKE on laajapohjainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Työmme vaikuttavuuden kannalta meille on tärkeää työskennellä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa päättäjien, yritysten, kuntien ja kansalaisten kanssa.

Tutustu tarkemmin tutkimus- ja kehittämistyöhömme

Ilmastonmuutos Ympäristötiedon tuotanto Kiertotalous

Kaupungistuminen Kulutus ja tuotanto Vesi banneri

Meri banneri Ekosysteemipalvelut banneri Rakennettu ympäristö banneri

 

Ajankohtaista osaamista

Meriroskat banneri Arktinen osaaminen banneri Kestävä kaivostoiminta banneri

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja
Eeva Primmer
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  tutkimusjohtaja Eeva Primmer
Julkaistu 29.1.2018 klo 13.25, päivitetty 27.5.2020 klo 10.51