Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Havaintoja-blogi
Viimeisimmät kirjoitukset RSS

Sampo Soimakallio: Suomen metsien vertailutaso selkeytyy vaiheittain

22.5.2019 klo 12.42 Sampo Soimakallio
Metsät ja muu maankäyttösektori kytketään Euroopan unionissa vuosia 2021–2030 koskeviin ilmastovelvoitteisiin LULUCF-asetuksella. Metsien osalta tämän kytkennän keskeinen elementti on niin sanottu vertailutaso. Suomen EU-komissiolle toimittamassa esityksessä metsien vertailutasosta on tunnistettu tarkentamisen tarvetta. Sampo Soimakallio kertoo blogissa tekemästään havainnosta ja esittää karkeita arvioitaan aiheeseen liittyen.