Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meri-teeman hankkeet

Öljyntorjuntaväline
© Lamor

Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joilla tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin, meren suojelun ja kestävän käytön turvaamiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta.

Meri -teeman hankkeet löytyvät Itämeri, vesistöt ja vesivarat -hankekokonaisuuden alta.

Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään 17.7.2019
Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta.
Lue lisää
Haamuverkkojen määrä Suomen rannikkoalueilla selvitetään 12.11.2018
Suomen ympäristökeskus ja Suomen ammattikalastajaliitto alkavat yhdessä selvittää haamuverkkojen määrää Suomen merialueilla. Samalla testataan käytettävissä olevien verkkojen keräysmenetelmien soveltuvuutta Suomen oloihin.
Lue lisää
Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla 9.11.2018
Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet on ensimmäistä kertaa koottu kartalle. Tutkimuksen mukaan kuitenkin kolme neljäsosaa merkittävistä vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisten suojelualueiden ulkopuolelle. Positiivista on, että vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys suojelualueiden pinta-alaan voisi tuplata suojelutehon.
Lue lisää

Uutiset

RSS
 • Saaristomeren ravintoverkon muutosta tutkitaan 12.3.2018
  Paraisten kaupungintalolla haastatellaan 13. maaliskuuta Saaristomeren toimijoita ja päätöksentekijöitä siitä, mitä asioita meriluonnossa ja sen ihmiselle tarjoamissa palveluissa he pitävät arvokkaina ja tärkeinä. Tutkijat ovat kutsuneet haastetteluun mm. kalastus- ja matkailuyrittäjiä, kuntapäättäjiä ja järjestöväkeä.
 • Arktisen meriympäristön suojelu kokoaa huippuasiantuntijat Suomeen 21.9.2017
  Arktisen meriympäristön suojelun huippuasiantuntijat kokoontuvat 21.–22.9.2017 Suomen ympäristökeskukseen keskustelemaan ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttaman merten happamoitumisen vaikutuksista arktiseen meriluontoon. Työpaja on osa Arktisen neuvoston mertensuojelutyöryhmän toimintaohjelmaa, ja sen järjestävät Suomi ja Ruotsi.
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
 • Vantaanjoen ja Keravanjoen roskamäärää tutkitaan 24.4.2018
  Vantaanjokeen ja Keravanjokeen asennetut puomit keräävät talteen jokien roskat 23.–27.4.2018.
 • Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona 6.3.2018
  Öljyn polttamisen soveltuvuutta arktisella alueella käytettäväksi öljyntorjuntakeinoksi testattiin viime kesänä Grönlannissa. Kokeet ovat osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GRACE-projektia. Kokeiden tuloksia esitellään 7.–8. maaliskuuta Oulussa pidettävässä arktisen alueen öljyntorjuntaa käsittelevässä kansainvälisessä seminaarissa.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 12.5.2017 klo 9.54, päivitetty 2.5.2018 klo 16.13
Aihealue:
Kohderyhmä: