Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä 15.1.2020
  Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan kunnilla on tarvetta yhteistyöverkostolle, joka tarjoaa tukea luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöhön ja luonnon kestävään käyttöön. Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton tekemän selvityksen tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa toimintamalli verkostolle.
 • Lajikato jatkuu Euroopassa - Suomi häntäpäässä suojellussa maapinta-alassa 14.1.2020
  Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen jatkuu, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestämätön käyttö ovat koko Euroopan ja Suomen merkittävimpiä ympäristöuhkia. Euroopan ympäristön tila 2020 -selvityksen tuloksista ja suosituksista keskustellaan 14.1. pidettävässä aamukahvitilaisuudessa ympäristöministeriössä. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä klo 9 alkaen.
 • Uusi suomalaistutkimus: talvella tärkeä merkitys boreaalisten järvien ilokaasupäästöihin 14.1.2020
  Pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvistä vapautuvien kasvihuonekaasujen merkitys ilmastonmuutokseen tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti järvien dityppioksidia eli ilokaasua on tutkittu vain vähän verrattuna hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että järvien vuotuiset dityppioksidipäästöt on huomioitava arvioitaessa järvien ilmastollista merkitystä.
 • Itämeren levien uhanalaisuusarvio paljasti tietopuutteita 10.1.2020
  Tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa Suomen merialueilla tavattavista levistä 10 arvoitiin uhanalaiseksi tai silmälläpidettäviksi. Tiedon puutteen johdoksi peräti 39 lajin kohdalla arviota ei kyetty tekemään.
  Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset julkaistiin maaliskuussa 2019. Ensimmäinen kattava arvio Suomen levien uhanalaisuudesta kertoo tietopuutteista, mutta myös levien uhanalaisuudesta.
 • Valuma-alueen ojitukset vaikuttavat yleisesti ojittamattomien soiden vesitalouteen 18.12.2019
  Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa selvitettiin ojittamattomina säilyneiden suoalueiden nykytilaa. Valuma-alueelta suolle purkautuva vesi on tärkeä osa suon vesitaloutta. Tulosten mukaan 85 % ojittamattomasta suopinta-alasta rajautuu ainakin osittain ojituksiin. Suon reunojen ojitukset voivat katkaista valuma-alueelta tulevan veden pääsyn suolle ja aiheuttaa vesitalouden muutoksen kautta mittavia kasvillisuuden ja ekosysteemin muutoksia.
 • Väitös: Suomen rannikkovesien vedenlaadun seuranta ja tila-arvio kaukokartoitusmenetelmin 16.12.2019
  Satelliittihavainnoista voidaan arvioida vedenlaatua erittäin hyvällä alueellisella ja ajallisella kattavuudella sekä hyvällä tarkkuudella vertailuaineistoihin nähden.
 • Sianlihantuotannon ympäristökestävyyttä voidaan parantaa 11.12.2019
  Sianlihantuotannon ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä voidaan vähentää noin 35–50 prosenttia riippuen tuotetun biokaasun hyödyntämistavoista. Agris-hankkeessa kehitetyt toimintamallit vähentävät myös vesistöjä rehevöittäviä päästöjä ja parantavat sikatilan ravinne- ja energiatasetta.
 • Kasvisten syönti ja luontokontaktit lisääntyvät, ruokahävikki pienenee – uusi toimintamalli päiväkoteihin 5.12.2019
  Itse kasvatetut ja kokatut kasvikset, hedelmät ja marjat maistuvat hyvin lapsille. Päiväkodit voivat pienentää ruokahävikkiä pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla. Lasten kosketusta luontoon voidaan lisätä pitkillä luontoretkillä, istuttamalla ja hoitamalla kasveja sekä antamalla lasten leikkiä luonnonmateriaaleilla, mullalla ja luonnonvedellä. Nämä tulokset vahvistaa Luontoaskel hyvinvointiin -hanke, jossa etsittiin yhdessä päiväkotien kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa kein
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 9.9.2019 klo 7.14
Aihealue:
Kohderyhmä: