Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Kaupunki–maaseutuluokitus päivitetty: Suomen kaupungistumisaste noussut yli 72 prosentin 29.5.2020
  Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupunkialueilla, selviää päivitetystä kaupunki–maaseutuluokituksesta. Kaupungistumisaste on noussut runsaat kaksi prosenttiyksikköä, kun verrataan aiempaan vuoden 2010 väestötietoihin perustuneeseen luokitukseen. Päivitetty luokitus edustaa vuoden 2018 tilannetta.
 • Uusi tutkimus: Hinku-verkostolla on positiivinen vaikutus kuntien ilmastotyöhön 28.5.2020
  Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkostoon liittyminen on alentanut kuntien ilmastopäästöjä. Valtaosa Hinku-kunnista myös kokee, että verkostoon kuuluminen on lisännyt vaikuttavuutta ilmastotyössä, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvitys.
 • Vesi.fi tarjoaa tarkkaa ja ajantasaista vesitilannetietoa 28.5.2020
  Vesi.fi kokoaa yhteen verkkopalveluun tärkeät mittaustiedot veden, lumen ja jään määrästä. Palvelusta voi tarkistaa nyt paikallisen vesitilanteen joka puolelta Suomea eri mittauspisteiltä. Viranomaistiedon lähteisiin perustuva verkkopalvelu on kehitetty alan ammattilaisten ja käyttäjätestaajien kanssa.
 • Suomen ekosysteemiobservatorio käynnistyy – Biodiversiteetti- ja ekosysteemiseurantojen kehittämiselle merkittävä rahoitus hallitusohjelmasta 26.5.2020
  Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tila on heikentynyt niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Vaikuttavien korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus edellyttävät aiempaa kattavampaa ja ajantasaisempaa luontotietoa. Myös tuoreen EU:n biodiversiteettistrategian mukaan on tarpeen kehittää päätöksentekoa tukevaa tietopohjaa luonnosta.
 • Luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää 12.5.2020
  Suomella on tällä vuosikymmenellä ensimmäistä kertaa realistinen mahdollisuus muuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa. Viimeksi kuluneen 25 vuoden aikana on löydetty monia uusia keinoja luonnon tilan parantamiseksi. Yhteiskunnalta luonnon tilan heikkenemisen pysäyttäminen vaatii vahvan sitoutumisen sekä kaikkia yhteiskunnan osia läpäisevän rakenteellisen muutoksen. Nyt on toteutuksen aika.
 • Väitös tuo uusia mahdollisuuksia kasviplanktonseurantaan 8.5.2020
  FM Sirpa Lehtinen tutki väitöskirjatyössään kokeellisten menetelmien ja seuranta-aineistojen avulla kasviplanktonin erilaisia toimintoja ja kasviplanktonyhteisön ominaisuuksia sekä niiden suhteita ravinneresursseihin Itämerellä. Tutkimustulokset parantavat kasviplanktonseurannassa kootun datan hyödyntämistä meriympäristön tilan arvioinnissa.
 • Suojaa kiinteistösi - Pohjois-Pohjanmaan tulvahuiput toukokuun lopulla 30.4.2020
  Pohjois-Pohjanmaalla lämpötilat säilyvät viileänä ja lumen sulaminen ja jokien virtaamien kasvu käynnistyvät hitaasti. Viileän sään arvioidaan jatkuvan toukokuun alkupuolelle asti. Säiden viileneminen siirtää Ii- ja Kuivajokien tulvaa toukokuun lopulle.
 • Uudet seurantaohjeet edistävät kustannustehokasta vesistöjen kunnostamista 29.4.2020
  Tehokas vesistöjen kunnostaminen tarvitsee huolellisempaa vesien tilan seurantaa. Suomessa kunnostetaan jatkuvasti useita järviä, virtavesiä ja lintuvesiä, mutta toimenpiteiden vaikutusten arviointiin on usein panostettu hankkeissa vähemmän. Uudet seurantaohjeet auttavat kunnostajia kokoamaan seurantatietoa, jota tarvitaan kunnostusten vaikutusten arviointiin sekä toimenpiteiden mitoitukseen ja jatkotoimenpiteiden valintaan. Seurantaohjeistus on tehty työkaluksi...
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 9.9.2019 klo 7.14
Aihealue:
Kohderyhmä: