Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Jäte- ja valumavesien puhdistukseen uusia ratkaisuja yhdistämällä biopohjaisia menetelmiä 18.1.2021
  Uudenlaisilla biopohjaisilla ratkaisuilla ja yhdistämällä erilaisia puhdistusyksiköitä on pystytty poistamaan typpeä ja raskasmetalleja jäte- ja valumavesistä pohjoisilla alueilla. Juuri päättyneessä Oulun yliopiston ja SYKEn hankkeessa on yhdistelty esimerkiksi sammalaltaita, puuhakkeeseen lisättyä sienirihmastoa, bioreaktoreita ja kosteikkoja.
 • SYKE ja Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä 14.1.2021
  Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita on tarkkailtava nyt aktiivisesti, SYKE ja Tukes varoittavat. Lumikuorma on kasvanut nopeasti tavanomaista suuremmaksi Etelä-Suomessa. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä, kuplahallein osalta raja on vain 30 cm. Eteläisessä Suomessa kriittinen 100 kg/m2 lumikuorma on jo nyt paikoin saavutettu. Lapissa 100 kilon raja on ylitetty Käsivarressa.
 • Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa ja jäät ovat normaalia ohuempia erityisesti Etelä-Suomessa 11.1.2021
  Koko maan vesistöjen jää on 10-30 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan. Etelä-Suomen järvien jäitä ei ole vielä pystytty turvallisesti mittaamaan. Vesistöjen jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti pienelläkin alueella sekä eri puolilla Suomea. Lisäksi teräsjäätä hauraampaa kohvajäätä muodostuu nyt yleisesti. Jäälle satava lumi hidastaa teräsjään paksuuskasvua, lisää kohvajään muodostumista ja hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä. Jäällä liikkumista on nyt syytä välttää.
 • Maatalousalueiden vesistöjen nitraattipitoisuudet pysyneet samalla tasolla 21.12.2020
  Maatalouden kuormittamilla alueilla pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuudet ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla kuin aiemmilla seurantajaksoilla. Tulokset selviävät tuoreesta raportista, joka koskee nitraattidirektiivin jaksoa 2016–2019. Nitraatti on typen yhdiste, joka on yksi pahimmista vesistöjen rehevöittäjistä.
 • Väitös: Hajoaminen on hiilen kierron kannalta merkittävä kasviplanktonin kuolleisuusmekanismi Itämerellä 10.12.2020
  FM Samu Elovaara väittelee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa torstaina 10.12.2020 klo 15. Väitöskirjan otsikko on “Cycling of dissolved and particulate organic matter in the pelagic marine environment: Impact of phytoplankton community mortality and microbial degradation”. Väitöskirjassa selvitettiin kuolevien kasviplanktonsolujen vaikutusta hiilen kiertoon Itämeressä.
 • Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti 10.12.2020
  Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista seurantatietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteesta sekä kiertotalouden sosiaalisista indikaattoreista. Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti. Osalla kuntaseuduista näkyy heikkoa positiivista kehitystä, mutta tahtia on kiristettävä, jotta EU:n kierrätystavoitteet saavutetaan ajallaan.
 • Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa 9.12.2020
  Hyydetulvariskin minimointi Oulujoen virtaamia pienentämällä nostaa todennäköisesti vedenpintaa Oulujärvessä sekä sen yläpuolella olevissa järvissä. Fortum on saanut poikkeusluvan Oulujärven säännöstelyn ylärajan ylittämiseen. Oulun vesistöalueen järvien vedenkorkeudet ovat olleet poikkeuksellisen korkealla koko syksyn ajan.
 • Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla 7.12.2020
  Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyössä laatimassa raportissa esitetään uusinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin. Raportissa avataan, miten metsien puusto ja metsäekosysteemin hiilensidonta muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena ja miten metsänhoidolla voidaan vastata muutoksiin. Työ on osa metsänhoidon suositusten laadintaa, jota Tapio koordinoi.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 24.9.2020 klo 11.40
Aihealue:
Kohderyhmä: