Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Veneen pohjamaalin valinnalla voi olla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta 11.2.2021
  Huviveneiden pohjassa käytettävien pohjamaalien tehokkuutta ja päällyskasvuston kiinnittymistä tutkittiin veneilykaudella 2020. Koe osoitti, että huviveneilijöiden pohjamaalivalinnoilla voi olla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta.
 • Ekopaasto kutsuu mukaan vaalimaan vettä 17.2. alkaen 10.2.2021
  Ekopaasto-kampanja käynnistyy jälleen tuhkakeskiviikkona, joka tänä vuonna on 17.2. Jo kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja jatkuu 3.4. saakka. Tänä vuonna Ekopaastossa vaalitaan vettä ja vesistöjämme, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaista vesistöistä. Käytännön vinkkejä ja tietoa tarjoavat Baltic Sea Action Group, HSY, Martat, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ympäristökeskus.
 • Väitös: Lumisateen mikrofysiikka maan pinnalla ja tutkalla tehdyissä havainnoissa (Snowfall microphysics in surface-based and radar observations) 2.2.2021
  Suomen ympäristökeskuksen tutkija, Jussi Tiira, on väitöstyössään tutkinut lumen syntyprosessien vaikutusta satavan lumen ominaisuuksiin, ja edelleen lumen ominaisuuksien ilmenemistä tutkahavainnoissa. Tulosten avulla voidaan kehittää säätutkahavaintojen tulkintaa ja parantaa lumisateen kuvaamista ilmakehämalleissa. Jussi Tiira väittelee Helsingin yliopistossa perjantaina 5. helmikuuta.
 • Uusi indeksi kertoo Itämeren terveydentilan myös ihmisen näkökulmasta 25.1.2021
  Uusi Itämeren terveysindeksi, Baltic Sea Health Index (BHI), huomioi ympäristön tilan lisäksi meriluonnon ihmiselle tarjoamat hyödyt. Suhteellisen hyvällä tolalla ovat rannikon kalayhteisöt ja merestä elantonsa saavat elinkeinot. Suurimpia ongelmia ovat rehevöityminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja suojelualueiden vaillinainen hallinta.
 • Jäte- ja valumavesien puhdistukseen uusia ratkaisuja yhdistämällä biopohjaisia menetelmiä 18.1.2021
  Uudenlaisilla biopohjaisilla ratkaisuilla ja yhdistämällä erilaisia puhdistusyksiköitä on pystytty poistamaan typpeä ja raskasmetalleja jäte- ja valumavesistä pohjoisilla alueilla. Juuri päättyneessä Oulun yliopiston ja SYKEn hankkeessa on yhdistelty esimerkiksi sammalaltaita, puuhakkeeseen lisättyä sienirihmastoa, bioreaktoreita ja kosteikkoja.
 • SYKE ja Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä 14.1.2021
  Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita on tarkkailtava nyt aktiivisesti, SYKE ja Tukes varoittavat. Lumikuorma on kasvanut nopeasti tavanomaista suuremmaksi Etelä-Suomessa. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä, kuplahallein osalta raja on vain 30 cm. Eteläisessä Suomessa kriittinen 100 kg/m2 lumikuorma on jo nyt paikoin saavutettu. Lapissa 100 kilon raja on ylitetty Käsivarressa.
 • Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa ja jäät ovat normaalia ohuempia erityisesti Etelä-Suomessa 11.1.2021
  Koko maan vesistöjen jää on 10-30 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan. Etelä-Suomen järvien jäitä ei ole vielä pystytty turvallisesti mittaamaan. Vesistöjen jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti pienelläkin alueella sekä eri puolilla Suomea. Lisäksi teräsjäätä hauraampaa kohvajäätä muodostuu nyt yleisesti. Jäälle satava lumi hidastaa teräsjään paksuuskasvua, lisää kohvajään muodostumista ja hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä. Jäällä liikkumista on nyt syytä välttää.
 • Maatalousalueiden vesistöjen nitraattipitoisuudet pysyneet samalla tasolla 21.12.2020
  Maatalouden kuormittamilla alueilla pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuudet ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla kuin aiemmilla seurantajaksoilla. Tulokset selviävät tuoreesta raportista, joka koskee nitraattidirektiivin jaksoa 2016–2019. Nitraatti on typen yhdiste, joka on yksi pahimmista vesistöjen rehevöittäjistä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 24.9.2020 klo 11.40
Aihealue:
Kohderyhmä: