Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet tunnistettu 27.2.2020
  Vedenalaisen meriluonnon arvokohteet täytyy tunnistaa, jotta niiden tehokas suojelu ja kestävä käyttö on mahdollista. Nyt tieto Suomen rannikon 87 ekologisesti tärkeästä alueesta on ensimmäistä kertaa koottu yhteen.
 • Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä 13.2.2020
  Suojelualueilla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan topografisen korkeuserojen vaihtelun synnyttämät paikallisilmastolliset olosuhteet puskuroivat pohjoisten lajien vähenemistä ilmaston lämmetessä. Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksen mukaan niiden tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.
 • Kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua 10.2.2020
  Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän suojelualueiden olosuhteisiin, lajeihin ja luontotyyppeihin, ilmenee SYKE:n vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tuloksista. Ilmastoviisas luonnonsuojelusuunnittelu pohjautuu tietoon siitä, millä alueilla ilmasto muuttuu voimakkaimmin, mitkä suojelualueet, lajit ja elinympäristöt ovat haavoittuvimpia muutokselle ja miten muutokseen voidaan sopeutua.
 • Uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille – päästövähennys keskimäärin 15 prosenttia vuodesta 2005 10.2.2020
  Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.
 • Suojelualueiden pienilmasto muuttuu voimakkaasti 4.2.2020
  Suomen luonnonsuojelualueiden pienilmasto on muuttumassa. Sekä kesän että talven lämpöolojen ennustetaan muuttuvan voimakkaasti vuosisadan loppuun mennessä. Kasvukauden aikaisen lämpösumman muutosnopeus tulee olemaan suurin Etelä-Suomen alavilla suojelualueilla. Toisaalta nykyisenkaltaisen talvi-ilmaston ennustetaan häviävän kokonaan monilta suojelualueilta Pohjois-Suomessa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi tarvitaan ilmastoviisasta suojelualueverkoston suunnittelua ja kehittämistä.
 • Lapissa lunta tavallista enemmän, suurten hallien kattorakenteita tarkkailtava 29.1.2020
  Lapissa lunta on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon, paikoin yli 200 kiloa neliömetrillä. Suurten hallien kattorakenteita on tarkkailtava aktiivisesti, koska niissä piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä. Lapissa (Kittilä-Ivalo) ja osin myös Hyrynsalmi-Kuusamo alueella lumikuorma on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri, yli 200 kiloa neliömetrillä.
 • Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto merkittävä matkailuvaltti myös ilmaston muuttuessa 20.1.2020
  Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto ja meriympäristö ovat merkittäviä matkailuvaltteja myös ilmaston muuttuessa. Tähän tulokseen päädyttiin BlueAdapt-hankkeen skenaariotyöpajoissa, joissa pääkaupunkiseudun matkailun vahvuutena nähtiin puhdas luonto ja kaunis meriympäristö ja sen tarjoamat kokemukset, elämykset ja palvelut myös tulevina vuosikymmeninä.
 • Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä 15.1.2020
  Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan kunnilla on tarvetta yhteistyöverkostolle, joka tarjoaa tukea luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöhön ja luonnon kestävään käyttöön. Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton tekemän selvityksen tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa toimintamalli verkostolle.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 9.9.2019 klo 7.14
Aihealue:
Kohderyhmä: