Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metatietopalvelun rajapinta

Metatietopalvelun rajapinta

Metatietopalvelu on tarkoitettu ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen sekä tietojärjestelmien metatietokuvausten hakemiseen.

Metatietopalvelu on toteutettu käyttämällä Esrin GeoPortal Server -tuotetta (v. 1.2). Metatietopalvelu tukee OGC:n CSW-rajapintastandardia version 2.0.2 mukaisesti. CSW-rajapinnasta on saatavilla INSPIRE-ohjeistukseen mukautetut metatiedot asettamalla parametriksi outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd. Kaikki metatiedot eivät noudata täsmällisesti INSPIRE-ohjeistusta.

CSW-rajapinnan sisällysluettelo

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetCapabilities&service=CSW

Esimerkkikutsu: yksittäinen  INSPIRE-muotoinen metatieto

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecordById&service=CSW&id={[ID]}&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

[ID] on metatiedon yksilöivä tunniste palvelussa (esim. D54C552F-F7F7-489B-8B1EE093D93C7386)

Esimerkkikutsu: 10 ensimmäistä metatietoa INSPIRE-muodossa

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&startPosition=1&maxRecords=10&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

 

 

 

Julkaistu 15.10.2019 klo 13.44, päivitetty 14.10.2019 klo 10.28
Kohderyhmä: