Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Raportoidut pätevyyskokeet

Pätevyyskokeiden alustavat tulokset toimitetaan 1-2 viikon sisään tulosten palauttamisesta ja loppuraportti julkaistaan 2-6 kk kuluessa.
Raportti julkaistaan suomeksi kun osallistujista enemmän kuin 90% on kotimaisia, muutoin raportti julkaistaan englanniksi.

Listassa raportti on muodossa: Raportin nimi (julkaisun numero).

Raportin kansi2019

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2019 (SYKEra 47/2019
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2019 (SYKEre 48/2019)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratoty Proficiency Test 06/2019 (SYKEre 25/2019) 
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 04/2019 (SYKEre 35/2019
Metals in natural water and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2019 (SYKEra 29/2019)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Intterlaboratory Proficiency Test 02/2019 (SYKEre 23/2019) 
Chlorophyll a, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters 

Interlaboratory Proficiency Test 01/2019 (SYKEre  14/2019)
Swimming pool water analysis 

2018

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2019 (SYKEra 7/2019) 
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 16/2018 (SYKEra 5/2019)
Materiaalinäytteiden asbestimääritykset

Interlaboratory Comparison Test 15/2018 (SYKEre 25/2018)
Soil improver maturity test

Laboratorioiden välinen pätevyykoe 14/2018 (SKEra 13/2019) 
Alkalinitetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä 

Interlaboratory Proficiency Test 13/2018 (SYKEre 16/2019)
Leaching behavior test for solid waste material: One stage batch leaching test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2018 (SYKEra 12/2019)
PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt maasta

Kenttämittausvertailu 11/2018 (SYKEra 29/2018)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Interlaboratory Proficiency Test 10/2018 (SYKEre 11/2019) 
Metals in waste water and compost

Interlaboratory Comparison 09/2018 (SYKEre 3/2019)
VOC measurement from indoor air samples

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 08/2018 (SYKEra 1/2019)   
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 07/2018 (SYKEre 28/2018)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 06/2018 (SYKEre 21/2018) 
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 05/2018 (SYKEre 22/2018)  
Metals in natural waters and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 04/2018 (SYKEra 17/2018)
BOD7, Ca, CODCr, CODMn, K, kiintoaine, Mg, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 03/2018 (SYKEre 11/2018)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2018 (SYKEra 14/2018)
Trihalometaanit vedestä

Interlaboratory Proficiency Test 01/2018 (SYKEre 10/2018)
Swimming pool water analysis

2017

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 16/2017 (SYKEra 3/2018)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 15/2017 (SYKEra 4/2018)
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 14/2017 (SYKEre 18/2018)
Leaching behavior test for solid waste material: Up-flow percolation test

Interlaboratory Proficiency Test 13/2017 (SYKEre 8/2018)
Oil hydrocarbons in water and soil

Interlaboratory Proficiency Test 12/2017 (SYKEre 6/2018)
Phytoplankton

Interlaboratory Proficiency Test 10/2017 (SYKEre 7/2018)
Metals in waste water and sludge

Interlaboratory comparison 11/2017 (SYKEre 1/2018)
Bacterial toxicity test using bioluminescent bacteria

Interlaboratory comparison 09/2017 (SYKEre 2/2018)
VOC measurement from indoor air samples

Interlaboratory Proficiency Test 08/2017 (SYKEre 36/2017)
Domestic water measurements

Interlaboratory Proficiency Test 07/2017 (SYKEre 35/2017)
Gross and net calorific values in fuels

Kenttämittausvertailu 06/2017 (SYKEra 26/2017)
Uima-allasvesien kloori- ja pH-kenttämittaukset

Interlaboratory Proficiency Test 05/2017 (SYKEre 22/2017)
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 04/2017 (SYKEre 25/2017)
Metals in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2017 (SYKEra 21/2017)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na, ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 02/2017 (SYKEre 14/2017)
Chlorophyll a, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 01/2017 (SYKEre 11/2017)
Swimming pool water analysis

2016

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17/2016 (SYKEra 3/2017)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Kasanäytteenoton vertailukoe 16/2016 (SYKEra 42/2016)
Metallinäytteenotto sedimenttikasasta

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2016 (SYKEra 34/2016)
AOX määritys vesistä

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 14/2016 (SYKEra 6/2017)
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 12/2016 (SYKEre 12/2017)
Leaching test for solid waste sample: Two stage batch leaching test

Kenttämittausvertailu 13/2016 (SYKEra 46/2016)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2016 (SYKEra 5/2017)
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vedestä ja maasta

Interlaboratory Proficiency Test 10/2016 (SYKRre 8/2017)
Metals in waste water and recycled material

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2016 (SYKEra 47/2016)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 08/2016 (SYKEre 45/2016)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 07/2016 (SYKEre 36/2016)
Chlorophyll a, oxygen, salinity, SiO2, TIC and TOC in natural waters

Interlaboratory Proficiency Test 06/2016 (SYKEre 31/2016)
Metals in water and sediment

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 05/2016 (SYKEra 24/2016)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Proficiency Test 04/2016 (SYKEre 2/2017)
Taxonomic identification of boreal freshwater lotic, lentic, profundal and North-Eastern Baltic benthic macroinvertebrates

Interlaboratory Proficiency Test 03/2016 (SYKEre 18/2016)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen vertailumittaus 02/2016 (SYKEra 19/2016)
Trihalometaanit vedestä

Interlaboratory Proficiency Test 01/2016 (SYKEre 16/2016)
Swimming pool water analysis

2015

Interlaboratory Proficiency Test 14/2015 (SYKEre 30/2016)
Bacterial toxicity test

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 13/2015 (SYKEra 21/2016)
Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2015 (SYKEra 13/2016)
Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus jätevesistä

Kenttämittausvertailu 11/2015 (SYKEra 6/2016)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Interlaboratory Proficiency Test 9/2015 (SYKEre 12/2016) 
PCB compoundus in soil

Interlaboratory Proficiency Test 8/2015 (SYKEre 11/2016)
Metals in waste water and sludge

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 7/2015 (SYKEra 3/2016)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 6/2015 (SYKEre 37/2015)
Gross and net calorific values in fuels

Interlaboratory Proficiency Test 5/2015 (SYKEre 33/2015)
Radon in ground water

Interlaboratory Proficiency Test 4/2015 (SYKEre 32/2015)
Metals in natural water and soil

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2015 (SYKEra 24/2015)
BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Interlaboratory Proficiency Test 2/2015 (SYKEre 17/2015)
a-chlorophyll, colour, conductivity, nutrients, pH and turbidity in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2015 (SYKEra 12/2015)
Uima-allasvesimääritykset

2014

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17 /2014 (SYKEra 25/2015)                                                         Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2014 (SYKEra 10/2015)
Alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Kenttämittausvertailu 11/2014 (SYKEra 4/2015)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

SYKE Proficiency Test 10/2014 (SYKEre 29/2015)
Phytoplankton

Interlaboratory Proficiency test 09/2014 (SYKEre 5/2015) 
Oil hydrocarbons in water and soil

Interlaboratory Proficiency test 8/2014 (SYKEre 7/2015)
Metals and mercury in waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 07/2014 (SYKEra 42/2014)
Talousvesimääritykset

Interlaboratory Proficiency Test 6/2014 (SYKEre 1/2015)
Gross and net calorific values in fuels

Kenttämittausvertailu 5/2014 (SYKEra 32/2014)
Luonnonvesien happi, lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus

Field measurement intercomparison (SYKEre 24/2014)
Field measurements of dissolved oxygen concentration

Interlaboratory Proficiency Test NW 4/2014 (SYKEre 26/2014)
Oxygen, a-chlorophyll, salinity, SiO2 ,TIC and TOC in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2014 (SYKEra 16/2014) 
Ravinteet, BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä
Interlaboratory Proficiency Test NW 2/2014(SYKEre 15/2014)
Alkalinity, pH, nutrients and conductivity in natural waters

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 1/2014 (SYKEra 13/2014)
Uima-allasvesivertailu

Julkaistu 24.4.2013 klo 8.29, päivitetty 9.12.2019 klo 8.22