Organisaatio

Suomen ympäristökeskuksen toiminta on jaettu viiteen ratkaisuyksikköön, kahteen poikkileikkaavaan yksikköön, kolmeen mahdollistavaan yksikköön ja johdon tuessa olevaan kolmeen toimintoon. Yksiköiden ja toimintojen päätehtäviin kuuluvat tutkimus- ja kehittämistyö sekä erilaisten palveluiden tuottaminen.

Johdon tuki

Ratkaisuyksiköt

Läpileikkaavat yksiköt

Mahdollistavat yksiköt

Julkaistu 2.1.2023 klo 8.25, päivitetty 25.7.2023 klo 13.45

Aihealue:
Kohderyhmä: