Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet

Certi inforgrafi 2019
 

Sertifiointia voi saada henkilöt, jotka täyttävät sertifiointijärjestelmän asettamat vaatimukset osaamisen (tietovaatimukset, kuvattu erikoistumisalojen pätevyysvaatimuksissa) ja henkilön oma työhistorian kautta kertyvä kokemuksen (taitovaatimukset,) osalta. Sertifikaatti on osoitus vähintään yhden erikoistusmisalan pätevyydestä. Sertifiointikausi on 8 vuotta kerrallaan, alkaen siitä, kun sertifikaatti on hyväksytty riippumatta siitä, onko sertifikaattia myöhemmin myönnetty uusilla erikoistumisaloilla. Sertifiointikauden puolessa välissä, 4 vuotta ensimmäisen erikoistumisalan hyväksymisen jälkeen, arvioidaan ns. puoliväliselvityksen avulla täyttyykö edelleen sertifiointiohjelman asettamat taito- ja tietovaatimukset eri erikoistumisaloille. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että osaamista on ylläpidetty sovitun mukaisesti. Mikäli vaatimukset täyttyvät, sertifiointi jatkuu kauden loppuun.

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on määrättyjen taito- ja tietovaatimusten täyttyminen.  Kun pätevyystodistus on myönnetty määräajaksi, näytteenottajan tulee huolehtia ylläpitokoulutuksesta ja täyttää muut sertifiointiryhmän asettamat velvoitteet.

Taitovaatimukset

Taitovaatimukset perustuvat hakijan kokemukseen näytteenottajana. Taitovaatimusten täyttymisen edellytyksenä on hakemusta edeltävien viiden vuoden aikana vuoden mittainen päätoiminen (vähintään kolme päivää viikossa) tai kahden vuoden mittainen (vähintään 20 päivää vuodessa) säännöllisesti toistunut ympäristönäytteenotto‑, ympäristömittaus‑ ja/tai ‑havainnointitehtävien hoitaminen. Hakijan edellytetään toimineen tästä ajasta vähintään vuoden sillä erikoistumisalalla, jolla hakija haluaa pätevyytensä varmistaa. Mikäli näytteenottoa tai havainnointityötä tehdään ympärivuoden, tulee hakijan kirjallisesti osoittaa kokemus kaikista vuoden ajoista.

Hakija voi hakea sertifikaatin useammalle erikoistumisalueelle päätoimisen kenttätoiminnan perusteella, yhden kokemusvuoden jälkeen. Eri alueiden asiantuntijat arvioivat silloin aina tapauskohtaisesti täyttyykö taitovaatimus oman alueensa kohdalla, huomioiden, että myös yhden vuoden sisällä kokemusvaatimus voi olla riittävää, vaikka yli 3 päivää viikossa ei täyttyisikään.

Työnantajan tulee lausunnollaan varmentaa hakijan toimiminen pätevyyttä haettavalla tavalla ympäristönäytteenotto- tai ympäristömittaus- ja -havainnointitehtävissä. Lausunnossa kuvataan kenttätoiminnan laatu, kesto ja perehdytyskäytännöt. Perehdytyksen sisältö, kesto ja perehdyttäjä on ilmoitettava hakemuksessa erikseen joka matriisin suhteen.

Tietovaatimukset

Erikoistumisalan kurssin, tentin tai näyttökokeen tulee olla sertifiointijärjestelmän hyväksymän kouluttajan järjestämä. Mikäli hakija haluaa varmistaa pätevyytensä useammalla erikoistumisalalla, hänen tulee suorittaa näitä kutakin koskevat kurssit ja tentit. Suoritettu kurssi, näyttökoe tai tentti on voimassa kolme vuotta.

Sertifiointiryhmän hyväksymät ja erikoistumiskurssien kouluttajaorganisaatiot löytyvät Kurssitoiminnan hyväksyminen -sivulta

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.35, päivitetty 19.2.2020 klo 12.21
Kohderyhmä: