Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenAjankohtaista ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmästä
Sisältösivu | Julkaistu: 16.3.2020

Certi-asiantuntijaryhmä on asetettu kaudelle 2020-2024. Uusi Certi-asiantuntijaryhmä on aloittanut työnsä. Tässä uusi kokoonpano: Certi-ryhmän asettamiskirje Ympäristönäytt......

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Ajankohtaista ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmästä
Ympäristöjalanjälki lisää luotettavaa ympäristötietoa tuotteista
Tiedote | Julkaistu: 18.11.2019

Markkinoilla on käytössä kymmeniä erilaisia tuotteiden ympäristömerkintöjä ja ekosuunnittelun työkaluja. Kuluttajalle suuntautuvaa tuotteiden ympäristötietoa tulisi yhdenmukaistaa. Tämä tukisi myös y......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ympäristöjalanjälki lisää luotettavaa ympäristötietoa tuotteista
Ajankohtaista > Ympäristöjalanjälki lisää luotettavaa ympäristötietoa tuotteista
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Ympäristöjalanjälki lisää luotettavaa ympäristötietoa tuotteista
Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2018

Suomen ympäristökeskus on ensimmäinen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka on saanut laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin koko toiminnalleen. SYKElle myönnettyyn kansainväliseen ISO......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Kiertotalous > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin
Tiedote | Julkaistu: 18.9.2018

EU:n komissio on julkistanut uuden ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmän, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden arvioida tuotteidensa ympäristölaatua ja viestiä siitä entistä selkeämmin asiakkaill......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin
Ajankohtaista > Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Uusi ympäristöjalanjälki muuttaa ympäristötiedolla markkinoinnin
Luontoselvityksiin laadunvarmennusta sertifikaatin avulla
Uutinen | Julkaistu: 8.1.2018

Luontoselvitysten tekijät voivat tästä lähtien osoittaa pätevyytensä hankkimalla ympäristönäytteenottajan sertifikaatin. Sertifiointijärjestelmän avulla varmistetaan selvitysten tekijöiden riittävä os......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Uutiset > Luontoselvityksiin laadunvarmennusta sertifikaatin avulla
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Luontoselvityksiin laadunvarmennusta sertifikaatin avulla
Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla
Sisältösivu | Julkaistu: 3.10.2016

Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä ken...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla
Linkkejä ohjeisiin
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2014

Matriisikohtaiset ohjeet Vesi ja vesistöt Jätevesi Pohjavesi Talous- ja uimavesi Hydrologia ja lumi Sedimentti Maaperä Kiinteät jätteet B...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Linkkejä ohjeisiin
Näytteenottajalle asetetut velvoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Sertifioitujen henkilöiden yleiset velvoitteet Sertifioidun näytteenottajan tulee pätevyystodistuksen voimassa ollessa: noudattamaan toiminnassani sellaisia toimintaperiaatteita ja -ta...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Näytteenottajalle asetetut velvoitteet
Anominen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Hakemus tehdään täyttämällä sertifikaattihakemuslomake, joka lähetetään pääsivulla mainittuun osoi...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Anominen
Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

  Sertifiointia voi saada henkilöt, jotka täyttävät sertifiointijärjestelmän asettamat vaatimukset osaamisen (tietovaatimukset, kuvattu erikoistumisalojen pätevyysvaatimuksissa) ja h...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet
Uusiminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Pätevyystodistuksen uusiminen tulee tehdä sertifikaatin voimassaoloaikana. Uusiminen edellyttää, että näytteenottaja on toiminut vähintään puolet pätevyystodistuksen voimassaoloajasta...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Uusiminen
Ylläpito
Sisältösivu | Julkaistu: 13.2.2014

Kaikki pätevyydet myönnetään kahdeksaksi vuodeksi. Kauden puolessa välissä ilmoitetaan Certi-ryhmälle, että toimenkuva edelleen on sama ja että on noudattanut sertifikaattihakemuksen yhteydess...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Ylläpito
Kurssitoiminnan hyväksyminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Hyväksytyt kouluttajat Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä ei riippumattomuus- tai jääviyssyistä itse järjestä sertifiointiin tähtääviä kursseja tai tenttejä. Tämä palvelu t...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Kurssitoiminnan hyväksyminen
Valitukset, vetoomukset ja aloitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Aloitteet ja palautteet Aloitteita, vetoomuksia ja palautteita voidaan esittää sähköpostin välityksellä tai puhelimitse serifiointiryhmän päällikölle. On tärkeää, että olemme tietoisia es...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Valitukset, vetoomukset ja aloitteet
Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö t...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Lomakkeet Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia! Sähköinen asiointi (Suomi.fi-verkkosivu) Sertifikaattihakemuslomake (word-tie...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Pätevyyskoe -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus SYKE /  Laboratoriokeskus, vertailulaboratorio Helsinki 2019 Vertailumittaus ja pätevyyskoe ovat vertailuja, joissa kahden tai useamman laboratorion kesken ar......

Julkaisut > Esitteet > Pätevyyskoe -esite