Mittausepävarmuusohjelmisto (MUkit)

 

Yleistä

MUkit (Measurement Uncertainty Kit) on laboratoriolle suunnattu tietokoneohjelma mittausepävarmuuden arviointiin, jossa laskenta perustuu Nordtest TR 537 –raporttiin. MUkit-ohjelmalla Envical Syke tuo kemian laboratorioille helppokäyttöisen työkalun, jolla usein hankalaksi koettua mittausepävarmuuden arviointia voidaan tehdä entistä sujuvammin. Analyysituloksen mittausepävarmuuden tunteminen on oleellista tuloksen jäljitettävyyden eli vertailukelpoisuuden vuoksi. Yhtenäisen mittausepävarmuuden arviointitavan uskotaan parantavan analyysitulosten vertailukelpoisuutta laboratorioiden välillä.

Ohjelman avulla laboratoriot voivat helposti arvioida mittausepävarmuuksia hyödyntäen:

  • Kontrollinäytteiden tuloksia
  • Rutiininäytteiden rinnakkaistuloksia
  • Laboratorioiden välisiä vertailukoe/pätevyyskoetuloksia
  • Saantokokeiden tuloksia

MUkit mittausepävarmuuden laskentaohjelman versio 3.0 on ladattavissa maksutta alla olevasta linkistä. Versio 3.0 perustuu Nordtestin TR537 oppaan neljännessä painoksessa esitettyihin laskentatapoihin.

Järjestelmävaatimukset

MUkit vaatii toimiakseen Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän, jossa on asennettuna .Net Framework 4.0 Client Profile.

Valitettavasti sovelluksen versio 1.0 ei tue Windowsin muita fonttikokoja kuin peruskokoa (96 DPI). Käytännössä ohjelmaa voidaan myös ajaa myös muulla fonttikoolla, mutta tällöin sen toiminnasta ei ole varmuutta.

Lisenssisopimus

IMPORTANT – READ CAREFULLY:

This End-User License Agreement (the “Agreement”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Suomen Ympäristökeskus (Syke) for evaluation and use of the MUkit software (including all ancillary applications provided) and any associated documentation provided with the MUkit software (collectively, the “Software”). By downloading, installing, or using the Software: (1) you represent that you understand the terms of this Agreement and you have the capacity and authority to bind your employer to this Agreement, and (2) you accept the terms of this Agreement and you consent to be bound by this Agreement on behalf of your employer (hereinafter referred to as “you”). If you do not agree to be bound by these terms and conditions, do not download, install, or use of the Software

1. DEFINITIONS

When used in this Agreement, the following terms shall have the respective meanings indicated, such meanings to be applicable to both the singular and plural forms of the terms defined:

“Licensor” means Suomen Ympäristökeskus (Syke).

“Licensee” means You or Your Company, unless otherwise indicated.

“Software” means (a) all of the contents of the files, disk(s), CD-ROM(s) or other media with which this Agreement is provided, including but not limited to ((i) registration information, i.e. License key which is unique for a registration name of the Licensee; (ii) related explanatory written materials or files (“Documentation”); and (iii) Software setup files and code samples (if any); and (b) upgrades, modified versions, updates, additions, and copies of the Software, if any, licensed to you by Syke (collectively, “Updates”).

“Use” or “Using” means to access, install, download, copy or otherwise benefit from using the functionality of the Software in accordance with the Documentation.

“System” means Windows OS, GNU/Linux or Mac OS X, or any virtual machine.

2. GENERAL USE

You are granted a non-exclusive License to Use the downloaded Software for any purposes for an unlimited period of time.

The software product under this License is provided free of charge. Even though a license fee is not paid for the use of such software, it does not mean that there are no conditions for using such software.

2.1. The Software may be installed and Used by the Licensee for any legal purpose.

2.2. The Software may be installed and Used by the Licensee on any number of systems.

2.3. The Software can be copied and distributed under the condition that original copyright notice and disclaimer of warranty will stay intact and the Licensee will not charge money or fees for the Software product, except to cover distribution costs.

2.4. The Licensee will not have any proprietary rights in and to the Software. The Licensee acknowledges and agrees that the Licensor retains all copyrights and other proprietary rights in and to the Software.

2.5 Use within the scope of this License is free of charge and no royalty or licensing fees shall be paid by the Licensee.

3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

3.1 This License does not transmit any intellectual rights on the Software. The Software and any copies that the Licensee is authorized by the Licensor to make are the intellectual property of and are owned by the Licensor.

3.2 The Software is protected by copyright, including without limitation by Copyright Law and international treaty provisions.

3.3 Any copies that the Licensee is permitted to make pursuant to this Agreement must contain the same copyright and other proprietary notices that appear on or in the Software.

3.4 The structure, organization and code of the Software are the valuable trade secrets and confidential information of the Licensor. The Licensee agrees not to decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of the Software.

3.5 Any attempts to reverse-engineer, copy, clone, modify or alter in any way the installer program without the Licensor’s specific approval are strictly prohibited. The Licensee is not authorized to use any plug-in or enhancement that permits to save modifications to a file with software licensed and distributed by the Licensor.

3.6 Trademarks shall be used in accordance with accepted trademark practice, including identification of trademarks owners’ names. Trademarks can only be used to identify printed output produced by the Software and such use of any trademark does not give the Licensee any rights of ownership in that trademark.

3.7 The software may include third party components with separate legal notices or goverened by other agreements.

4. WARRANTY

4.1 The Licensor warrants that to the best of the Licensor’s knowledge, the Software does not infringe upon or violate any intellectual property right of any third party;

4.2 Software is being delivered to the Licensee “AS IS” and the Licensor makes no warranty as to its use or performance.

The Licensor does not and cannot warrant the performance or results the Licensee may obtain by using the Software. The entire risk arising out of use or performance of the Software remains with the Licensee.

The Licensor gives no warranty, express or implied, that (i) the Software will be of satisfactory quality, suitable for any particular purpose or for any particular use under specified conditions, notwithstanding that such purpose, use, or conditions may be known to the Licensor; or (ii) that the Software will operate error free or without interruption or that any errors will be corrected.

5. LIMITATION OF LIABILITY

In no event will the Licensor be liable for any damages, claims or costs whatsoever or any consequential, indirect, incidental damages, or any lost profits or lost savings, even if the Licensor has been advised of the possibility of such loss, damages, claims or costs or for any claim by any third party.

In no event will the Licensee be liable to the Licensor on condition that the Licensee complies with all terms and conditions stated in this License.

6. NON-WAIVER

If a portion of this agreement is held unenforceable, the remainder shall be valid. It means that if one section of the Agreement is not lawful, the rest of the Agreement is still in force. A party’s failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver of (a) any other terms or conditions of this Agreement, or (b) a right at any time thereafter to require exact and strict compliance with the terms of this Agreement.

7. CONSENT

When you access and use the software, you are presumed to be aware of and to have accepted all the rights and obligations of the present license.

8. GOVERNING LAW AND DISPUTES

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Finland, excluding its conflicts of law rules.

Any dispute between Licensee and You shall exclusively be submitted to the competent court in The Helsinki Finland.

Tiedostot

MUkit-tiedostolista.

MUkit-ohjelman versiot 1.0 ja 1.9.5 sekä kaikki muutkin vanhat versiot ovat vanhentuneita eikä niihin tehdä päivityksiä (mm. tietoturvan suhteen) mm. siksi niitä ei tulisi käyttää. Nämä versiot perustuvat Nordtestin oppaan aikaisempiin painoksiin, eivätkä noudata viimeisimpiä ohjeita mittausepävarmuuden laskemisessa. Nämä ohjelman versiot ovat saatavilla lähdekoodin kanssa ja ne ovat lisensoitu BSD-lisenssillä. MUkit-ohjelman versiossa 1.0 ainoastaan suhteellinen epävarmuuden laskenta on mahdollista ja tämä versio on saatavilla suomen, englannin ja venäjän kielillä.

Vastuuvapaus

Tämä sovellus (MUkit) on tehty pienin resurssein. Tästä johtuen sovellus ei ole valmis ja virheetön vaan jatkuvasti työn alla. Näin ollen sovelluksessa saattaa olla testaamattomia käyttöpolkuja, ja sovelluksen oikeellisuutta tulisi aina tarkastella tapauskohtaisesti, eivätkä sovelluksen tekijät tai julkaisijat vastaa sovelluksen virheistä tai käyttäjän virhetulkinnoista sovelluksen syötteestä tai tulosteesta. Kun havaitsette virheitä sovelluksessa, pyydämme lähettämään meille palautetta.

MUkit-sovelluksen uusin versio löytyy internet-osoitteesta: www.syke.fi/envical

Tekijät ja kiitokset

Teemu Näykki - määrittely ja suunnittelu

Atte Virtanen - määrittely, suunnittelu ja ohjelmointi
Innovatics Oy - ohjelmointi

Olivia Gruzdova ja Olga Kovru - venäjänkielinen käännös
Erika Varkonyi - logo

Mittausepävarmuusohjelman version 1.0 kehitystyö sai rahoitusta energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän Cleen Oy:n Mittaus, monitorointi ja ympäristötehokkuuden arviointi-ohjelmasta (MMEA), joka puolestaan sai rahoitusta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta (Tekes). Version 1.0 kehitystyö sai tukea myös Tarton yliopiston ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteisestä tutkijakoulusta “Functional materials and technologies”, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston hankkeesta 1.2.0401.09-0079 Virossa. Tekijät kiittävät myös Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä taloudellisesta tuesta. Ohjelman venäjänkielistä käännöstyötä on tehty osana vedenlaatuun liittyvää Kirgisian valtiollisen ympäristönsuojelu ja metsänhoito viranomaisen (State Agency of Environmental Protection and Forestry of the Kyrgyz Republic, SAEPF) ja Suomen ympäristökeskuksen välistä yhteistyöprojektia (Water quality monitoring in the Kyrgyz Republic), jota on tukenut Suomen ulkoministeriö osana laajemman Euroopan aloiteohjelmaa.

Syken laboratorion (Mirja Leivuori, Markku Ilmakunnas, Timo Vänni, Mika Sarkkinen, ja Marketta Turunen), Tietokeskuksen (Esa Hirvonen ja Sami Korhonen) ja Graafisten palveluiden (Erika Varkonyi ja Satu Turtiainen) henkilöstölle kiitokset arvokkaasta työpanoksestaan ohjelmiston kehittämisen kehittäminen aikana. Tekijät kiittävät myös testaukseen osallistuneita laboratorioita (Trollboken AB, Bertil Magnusson; RISE Research Institutes of Sweden, Eskil Sahlin; Nablabs laboratories, Mervi Tabell; Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Jukka Pellinen; UPM, Pietarsaari, Tomi Heikkinen, Stora Enso Oyj Tutkimuskeskus, Jouni Kumpulainen; Haapaveden ympäristölaboratorio, Tuula Savolainen; ja Labtium Oyj, Juha Virtasalo), heidän tärkeästä työstään ohjelman testauksen aikana.

Julkaistu 12.4.2021 klo 13.08, päivitetty 8.11.2023 klo 10.17
Aihealue:
Kohderyhmä: