Suomen ympäristökeskus edistää vesivastuullisuutta tutkimus- ja kehitystyössään ja kumppanuuksissaan

© Kuva: Cristina Anne Costello, Unsplash.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mukana suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF Suomen vesivastuusitoumuksessa. Yritysten vastuullinen vedenkäyttö ja vesistövaikutusten hallinta on merkittävässä roolissa veteen liittyvien kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa. Vesivastuusitoumus on haaste ja kehys yrityksille arvioida vesiriskinsä ja kehittää kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, koko niiden hankinta- ja arvoketjujen matkalla.

Vesivastuusitoumus koostuu viidestä askeleesta:

  1. Vesiriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
  2. Veteen liittyvien riskien, mahdollisuuksien ja vaikutusten tarkempi arviointi
  3. Veden integrointi osaksi yrityksen strategiaa, tavoitteita ja toimintaa
  4. Kestävän veden käytön ja hallinnan kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  5. Vesivastuullisuuden seuranta, arviointi ja raportointi

Syken tutkimus- ja kehitystyö kytkeytyy kaikkiin viiteen askeleeseen. Syken tavoitteena on olla mukana kehittämässä niihin liittyviä menetelmiä, tietopohjaa ja käytänteitä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Syke tekee vesivastuullisuuden kehittämisessä yhteistyötä siihen julkisesti ja avoimesti sitoutuneiden yritysten sekä muiden tutkimuslaitosten, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, paikallisyhteisöjen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että Syken panos hyödyttää mahdollisimman laajaa sidosryhmäjoukkoa ja on linjassa vettä koskevien kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden kanssa.

Vesivastuusitoumus on osa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, jonka kautta yritykset voivat tehdä omat sitoumuksensa vesivastuullisuuden viittä askelta noudattaen. Sitoumuksen sisältö ja tuoreimmat tiedot yrityksille ja muille toimijoille on koottu yhteen Vesivastuullisuus ja vesivastuusitoumus -teemasivustolle.

Lisätietoja

Erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 26.4.2021 klo 16.10, päivitetty 17.4.2023 klo 11.58