Tutkimusetiikka

Suomen ympäristökeskus SYKE on  sitoutunut toimimaan eettisesti ja vastuullisesti sekä noudattamaan avoimen tiedon ja tieteen periaatteita. Huolehdimme ennakoivasti osaamisemme ajantasaisuudesta ja parannamme toimintaamme jatkuvasti ja järjestelmällisesti. SYKEllä on julkaisulinjaukset ja tutkimusdatapolitiikka, joiden mukaisesti tuotamme avointa tietoa.

SYKE on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita. EU-yhteistyössä SYKE hyödyntää TENKin ohjeiden kanssa linjassa olevaa eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, ALLEAn (All European Academies) tutkimuseettistä toimintaohjetta "The European code of conduct for research integrity – revised edition".

Muodollinen vastuu tutkimuseettisten ohjeiden noudattamisesta on pääjohtajalla. Tutkimusjohtaja puolestaan vastaa tutkimuksen laadusta ja edistää tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista. SYKEssä on kaksi TENKin kouluttamaa tutkimusetiikan tukihenkilöä.

Julkaistu 17.7.2020 klo 13.49, päivitetty 20.7.2020 klo 8.49
Aihealue:
Kohderyhmä: