Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Satelliittihavainnot

SYKEssä seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittihavaintojen avulla seurataan Itämeren pintaleväkukintoja sekä Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sameutta, a-klorofyllipitoisuutta, näkösyvyyttä ja humuspitoisuutta. Lisäksi seurataan lumen peittämää alaa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopan alueilla ja järvien jääpeitettä Itämeren valuma-alueella. Erilaisia luonnonilmiöitä ja ympäristön muutoksia voi seurata myös tosivärikuvien avulla. Päivittäisiä tuotteita, kausikoosteita sekä aikasarjoja pääsee selaamaan SYKEn TARKKA-karttapalvelussa. Suurin osa tuotteista on avointa dataa ja ne on saatavilla SYKEn Satelliittihavaintojen rajapinnoilta.

Ahvenanmaa ja Saaristomeri 18.8.2015 © Kuva: SYKE. Alkuperäinen data: USGS/NASA Landsat Program. (Kuvasta aukeaa laajempi kartta TARKKA-karttapalvelussa).

Satelliittiaineistot

Päivittäiset tuotteet TARKKA-karttapalvelussa metatieto

Koosteet TARKKA-karttapalvelussa

Käyttölupa

SYKEn tarjoamat satelliittituotteet kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Lähdemerkinnät

Aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmä -ryhmän sekä Geoinformatiikkatutkimusryhmän tuottamia. Satelliittikuvatulkinnat tehdään käyttäen useita NASAn, NOAAn ja EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan instrumentteja. Tällä hetkellä havainnointiin käytetään Sentinel-2 (ESA), Sentinel-3 (ESA), Landsat-8 (NASA) ja TERRA MODIS (NASA) -satelliitti-instrumentteja. Aiemmin ovat olleet käytössä myös NOAA-AVHRR (NOAA), AQUA/TERRA MODIS (NASA), ENVISAT MERIS (ESA), RADARSAT (CSA)  ja AMSR-E (NASA) -instrumentit. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel-2 -kuvat on ladattu ESAn datapalvelimilta. Landsat-8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn arkistoista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat. 

SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja. Esimerkiksi Sentinel 2 -kuville "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, SYKE" tai Landsat 8 -kuville "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE". Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoja saa tukipalvelusta:  ryhma@syke.fi [ryhma = eotuki].

 

Julkaistu 5.11.2015 klo 10.08, päivitetty 4.10.2021 klo 10.48
Kohderyhmä: