Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Satelliittihavainnot

SYKEssä seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sekä Itämeren pintaleväkukintoja, a-klorofyllipitoisuutta ja sameutta. Lisäksi seurataan lumen peittämää alaa Suomessa ja Itämeren valuma-alueella sekä lumen vesiarvoa. Päivä- ja viikkokohtaisia kuvia sekä aikasarjoja pääse selaamaan SYKEn Kaukokartoitustuotteet -sivulla.

Landsat_Ahvenanmaa_20150818_554-300px
Ahvenanmaa ja Saaristomeri 18.8.2015 © Kuva: SYKE. Alkuperäinen data: USGS/NASA Landsat Program.
(Kuvasta aukeaa laajempi kartta).

Satelliittiaineistot

 • TARKKA - tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien karttapalvelu ja kuvien rajapintapalvelu (Sentinel 2, Landsat 8)

HTML  wms  metatieto

 • Itämeren a-klorofyllin pitoisuus (2003 - )

HTML  HTML   metatieto

 • Itämeren sameus (2003 - )

HTML  HTML   metatieto

 • Itämeren pintalevälautat (2012 - )

HTML  HTML

 • Itämeren pintalämpötila (2005 - )

HTML  HTML   geotiff  metatieto

 • Järvien pintalämpötilat (2005 - )

HTML

 • Lumipeite (SCA) Itämeren valuma-alueella ( 2012 - )

karttapalvelu  HTML   geotiff  esrirest  metatieto

 • Järvien jäät Suomessa (2017- )

             karttapalvelu

 • Lumipeite (SCA) Suomessa (2006 - 2013)

HTML   metatieto

 • Lumen vesiarvo (SWE) Suomessa (2011 - 2013)

HTML  esrirest   metatieto

 • MODIS RGB-kuvat (2014 -)

HTML  karttapalvelu

Käyttölupa

SYKEn jakamat satelliittihavaintoaineistot kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Lähdemerkinnät

Suomen ympäristökeskus (SYKE) / paikkatieto- ja kaukokartoitus- sekä geoinformatiikkatutkimusryhmät ovat tuottaneet nämä kaukokartoitusaineistot. Aineistot on laskettu NOAA-AVHRR (NOAA)-, AQUA/TERRA MODIS (NASA) -, ENVISAT MERIS (ESA) -, RADARSAT (CSA) -, AMSR-E (NASA) -, Landsat 8 (NASA) - tai Sentinel 2 (ESA) -satelliittien kuvista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel 2 -kuvat on ladattu ESA:n datapalvelimilta. Landsat 8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn datapalvelimilta.

SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. RGB-kuvia käytettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja. Esimerkiksi Sentinel 2 -kuville "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, prosessointi: SYKE" tai Landsat 8 -kuville: "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, prosessointi: SYKE". Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoa tulee kysyä kaukokartoitusryhmältä: ryhma@ymparisto.fi [ryhma = eotuki.syke]

 

Julkaistu 5.11.2015 klo 10.08, päivitetty 15.8.2018 klo 17.31
Kohderyhmä: