Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesi-teeman hankkeet

Kuva: Seppo Knuuttila

Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joilla tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin, vesistöjen suojelun ja kestävän käytön turvaamiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta.

Vesi -teeman hankkeet löytyvät Itämeri, vesistöt ja vesivarat  -hankekokonaisuuden alta.

Selvitys valtion vesitaloushankkeista: säännöstelypatojen kunnossapidossa ja kalankulussa eniten kehittämistarvetta 28.7.2020
Valtion vesitaloushankkeet on arvioitu kattavasti ensimmäistä kertaa. Selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa järvien ja jokien säännöstelyhankkeista, kalateiden, tekoaltaiden, penkereiden, patojen ja ojitusten rakentamisesta on edelleen ajantasaisia ja tarpeellisia. Lähes sata hankkeista on kuitenkin kokonaan tai osittain vanhentuneita, ja niihin liittyviä lupia, sopimuksia tai velvoitteita pitäisi tarkastella uudestaan.
Lue lisää
Julkaistu 12.5.2017 klo 10.25, päivitetty 14.11.2019 klo 14.49