Ajankohtaista

Uusimmat tiedotteet

Elokuun 2022 seurantamatkat: Suomenlahden happiongelmat eivät ole väistyneet

1.12.2022
Suomen ympäristökeskus selvitti elokuussa Suomen merialueiden tilaa. Suomenlahden syvät pohjat olivat hapettomia ja rannikon syvien pohjien happitilanne oli heikentynyt, mikä heijastui myös kohonneina fosfaattifosforin pitoisuuksina ja vähentyneenä pohjaeläinten määränä. Saaristomeren happi- ja pohjaeläintilanne oli selvästi parempi kuin Suomenlahdella. Suomenlahden levämäärät näyttävät vähentyneen jokavuotisesta sinilevien esiintymisestä huolimatta.
Kaikki tiedotteet

Tuoreimmat uutiset

Geneettisillä menetelmillä voidaan tehostaa kasviplanktonin biodiversiteetin seurantaa

29.11.2022
Suomen ympäristökeskus on testannut DNA-viivakoodeihin perustuvan eDNA-tekniikan käyttömahdollisuuksia nykyisen merenhoidon kasviplanktonseurannan tukena. eDNA-menetelmä paljasti pohjoiselta Itämereltä aiemmin havaitsemattomia lajeja. Tutkijoiden mukaan menetelmän käyttö voi tarkentaa ja tehostaa kasviplanktonyhteisöjen biodiversiteetin seurantaa. SYKE on julkaissut ohjeen eDNA-menetelmän käytöstä meren kasviplanktonseurannassa.
Kaikki uutiset
Julkaistu 22.2.2017 klo 13.19, päivitetty 23.6.2021 klo 12.17
Aihealue: