Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Satelliittihavaintojen rajapinnat

SYKEn satelliittihavainnoista tehtyjä tuotteita voi selata TARKKA-palvelussa. Lisätietoja aineistoista saa sähköpostiosoitteesta ryhmä@ymparisto.fi (ryhmä=eotuki.syke). Tuotteiden WMS-rajapinnat löytyvät osoitteesta

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

Rajapintojen GetCapabilities-dokumentti.

Aikasarja-aineistot

Aikasarjarajapinnoille WMS-kutsuun on lisättävä halutun tuotteen päivämäärä ”time”-attribuuttina, esim. time=2019-06-01

Tuote WMS-taso Esikatselu
Itämeren pintalämpötila EO_SST WMS
Lumen peittämä alue EO_FSC WMS
Järvien jääpeite EO_LIE WMS
Pintalevätulkinta (300 m) EO_MR_OLCI_ALGAE WMS
Pintalevätulkinta (60 m) EO_HR_WQ_S2_ALGAE
EO_HR_WQ_LC8_ALGAE
WMS
WMS
Sameus EO_HR_WQ_S2_TURB
EO_HR_WQ_LC8_TURB
WMS
WMS
Humus EO_HR_WQ_S2_CDOM
EO_HR_WQ_LC8_CDOM
WMS
WMS
Näkösyvyys EO_HR_WQ_S2_SDT
EO_HR_WQ_LC8_SDT
WMS
WMS

Koosteaineistot

Tuote WMS-taso Esikatselu
Pintalevän kausikoosteet 2003 - 2011 EO_MERIS_ALGAE_v1_season_composite_[VUOSI] WMS
Pintalevän kausikoosteet 2012 - 2016 EO_MODIS_ALGAE_v1_season_composite_[VUOSI] WMS
Pintalevän kausikoosteet 2017 - EO_OLCI_ALGAE_v1_season_composite_[VUOSI] WMS
Klorofyllin vuosittainen geometrinen keskiarvo 2003 - 2011 MER_FSG_CHLA_geomean_yearly_assper_[VUOSI] WMS
Jokien vaikutusalueet vuosittain 2003 - 2011 RIA_turbidity_maximum_BS_[VUOSI]_weeks_12-22_classified_gs WMS
Jokienvaikutusalueet yhdistemä 2003 - 2011 RIA_turbidity_maximum_BS_weeks_12-22_years_2003-2011_classified_gs WMS

Maanpeitteen ja kasvillisuuden satelliittihavaintojen rajapinnat

https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo_hr_land/wms

Tuote WMS-taso Esikatselu
Tosivärikooste vuosilta 1985*, 1990**, 1995*** EO_HR_LAND_TM_[VUOSI]_b123457 WMS

*) Vuosikooste 1985 (2.6.1984 - 16.7.1987)
**) Vuosikooste 1990 (8.6.1988 - 23.8.1992)
***) Vuosikooste 1995 (25.6.1993 - 3.9.1997)

 

Kasvillisuuden rajapinta (Esri REST)
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Projektit/VegetationPhenology/MapServer

EsriREST-rajapinnoilla julkaistuja kasvillisuusaineistoja voi selata SYKEn Vegetation Phenology 2001-2018 (ArcGisOnline)-karttasovelluksessa.

Syken aineistot ulkopuolisilla rajapinnoilla

SYKEssä tuotettuja indeksitulkintoja julkaistaan Ilmatieteen laitoksen rajapinnoilla. Rajapinnat löytyvät WMS-palvelusta osoitteesta

https://data.nsdc.fmi.fi/geoserver/wms

Näille rajapinnoille WMS-kutsuun on lisättävä halutun tuotteen päivämäärä ”time”-attribuuttina, esim. time=2019-06-30

Tuote WMS-taso Esikatselu
Kasvillisuusindeksi (NDVI) PTA:s2m_ndvi WMS
Rakennetun maan indeksi (NDBI) PTA:s2m_ndbi WMS
Kosteusindeksi (NDMI) PTA:s2m_ndmi WMS
Lumi-indeksi (NDSI) PTA:s2m_ndsi WMS
Maanmuokkausindeksi (NDTI) PTA:s2m_ndti WMS
Julkaistu 7.10.2019 klo 17.20, päivitetty 1.7.2020 klo 10.53
Kohderyhmä: