Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Zonationin käyttö Suomessa

Zonation-ohjelmisto tukee kestävää maankäytön suunnittelua

Z-logo

Zonation-ohjelmisto on ekologiseen tietoon perustuvan päätöksenteon apuväline. Sen avulla pystytään tekemään kiinnostuksen kohteena olevan alueen paikkatietoihin ja muuhun tietoon perustuvia analyysejä. Se on hyvä apuväline etenkin ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun sekä sovelluksiin suojelualuesuunnittelussa ja ekologisten haittavaikutusten välttämisessä.

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja sitä on käytetty Suomen lisäksi myös laajalti kansainvälisesti. Sitä hyödynnetään sekä tutkimuksessa että käytännön maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 

AJANKOHTAISTA

Joel Jalkasen väitös 27.11.2020:

Alueiden suojeluarvottaminen kaupunki- ja maakuntatason maankäytön suunnittelun tueksi

Miten voidaan parantaa luonnon monimuotoisuuden suojelua ja säilyttämistä osana kaupunkeja? Alueellinen suojelusuunnittelu voi tuoda ratkaisuje eri käyttöpaineiden ristiritoihin. Joel Jalkanen osoittaa geoinformatiikan alan väitöstutkimuksessaan miten spatiaalista priorisointia voidaan käyttää kasvavien ja tiivistyvien kaupunkien maankäytön suunnittelussa. 

  • Lue Helsingin yliopiston uutinen aiheesta
  • Voita ladata väitöskirjan täältä.

 

Eini Niemisen väitös 5.6.2020:

Soiden suojelun haasteet voidaan selättää, mutta se vaatii muutoksia suojelukäytäntöihin

Pakkosuojelu on monille maanomistajille kirosana. Vapaaehtoinen luonnonsuojelu onkin saanut kannatusta niin maanomistajien kuin luonnonsuojelijoiden keskuudessa. Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan Eini Nieminen tutki, miten soidensuojelun täydennysohjelman vaiheet velvoittavasta ohjelmasta vapaaehtoiseksi soidensuojeluksi vaikuttivat suoluontoon ja maanomistajiin.

Suomen rannikon arvokkaimmat vedenalaiset meriluontoalueet tutuiksi

Tieto meriluonnosta ja sen arvoalueista on oleellinen osa meren kestävää hyödyntämistä. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUn viidentoista vuoden kartoitusten tuloksena tuotettiin vihdoin vuonna 2018 ensimmäinen meriluonnon arvokartta. Arvokartta perustui noin 140.000 VELMU-havaintoon ja se huomioi sekä lajit että luontotyypit ja niihin vaikuttavat paineet. Kartta tuotettiin käyttäen Zonation-ohjelmaa. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että jopa kolme neljäsosaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisimmista ja toiminnallisesti tärkeimmistä alueista sijaitsee nykyisen merensuojeluverkoston ulkopuolella.

Zonationin käytön historiaa Suomessa

Ohjelmiston hyödyntäminen Suomessa käytännön suojelutyön tukena alkoi 2000-luvun lopulla, kun Helsingin yliopisto ja Metsähallitus alkoivat tehdä yhteistyötä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSOn) parissa. Syntyi ympäristöministeriön rahoittama Zonation METSOn toteutuksen tukena -projekti, jossa luotu yhteistyömalli on jatkunut tähän päivään asti.

Vuosien varrella tarpeet ja toimintakenttä ovat muuttuneet jonkin verran, mutta alusta asti keskiössä on ollut ajatus siitä, miten Zonation-ohjelmiston käyttö voisi edesauttaa ympäristöhallinnon ja metsähallinnon rajallisten luonnonsuojeluun suunnattujen resurssien suuntaamisessa. Tärkeä yhteistyökumppani onkin ollut tiiviisti projektissa mukana toimiva maa- ja metsätalousministeriö, joka johtaa Suomessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja rahoittaa luonnonhoidollisia toimenpiteitä metsätalousalueilla.

Vuosien varrella analyysejä on toteutettu räätälöidysti yksittäisille toimijoille kuten Metsähallitukselle ja Suomen metsäkeskukselle sekä koko ympäristöhallinnon tarpeisiin. Priorisointien avulla on selvitetty metsien, soiden, perinnebiotooppien, merialueiden ja maakuntatason monimuotoisuusarvoja sekä Natura 2000 -verkoston arvokkaimpia alueita ja kustannustehokkaimpia ennallistamiskohteita.

Kymmenen vuoden sisällä Suomessa tapahtunut paikkatietoaineistojen avautuminen INSPIRE-direktiivin (2007/2/EC) täytäntöönpanon myötä on laajentanut tulosten käyttäjäkuntaa yksittäisistä tahoista tavalliseen kansalaiseen.

Jos haluat tietää lisää Zonation-ohjelmistosta ja sen käytöstä Suomessa, niin ota yhteyttä

Hiidenportti
Hiidenportin kansallispuisto, Kuhmo © Ninni Mikkonen
 
 
Monimuotoisuus- ja ilmastohyötyjä kannattaa tavoitella yhdessä Suomen metsissä 16.3.2021
Tutkijaryhmä on koonnut laajasti tietoa ja yhdistänyt erilaisia menetelmiä uudella tavalla, jolla voidaan tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja hiilineutraalisuustavoitteen kannalta tärkeät metsäalueet.
Lue lisää
Julkaistu 8.6.2018 klo 13.06, päivitetty 27.11.2020 klo 12.46
Kohderyhmä: