Zonationin käyttö Suomessa

Zonation-ohjelmisto tukee kestävää maankäytön suunnittelua

Z-logo

Zonation-ohjelmisto on ekologiseen tietoon perustuvan päätöksenteon apuväline. Sen avulla pystytään tekemään kiinnostuksen kohteena olevan alueen paikkatietoihin ja muuhun tietoon perustuvia analyysejä. Se on hyvä apuväline etenkin ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun sekä sovelluksiin suojelualuesuunnittelussa ja ekologisten haittavaikutusten välttämisessä.

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja sitä on käytetty Suomen lisäksi myös laajalti kansainvälisesti. Sitä hyödynnetään sekä tutkimuksessa että käytännön maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 

AJANKOHTAISTA

Uusi Zonation-ohjelmiston versio julkaistu 18.5.2022

Entistäkin tehokkaampi työkalu luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja maankäytön suunnitteluun. Ohjelmisto on vapaasti saatavilla. Käyttäjille on tarjolla ohjelmiston mukana tuleva käyttöopas sekä harjoitteluaineistot.

 

Tiedote 21.1.2022

Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle

Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa. Parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä. Sopivia alueita löytyi kaikilta merialueilta.

Lisää tietoa löydät:

 

Metsätieteen päivän esitys 26.10.2021

Ninni Mikkonen: Luontotietoihin perustuvat priorisoinnit - avaimet tulosten tehokkaaseen käyttöön

Esityksessä kerrotaan kuinka Natura 2000 -alueiden, Soidensuojeluntöydennysohjelman ja metsien suojeluarvojen priorisointien tulokset on otettu käyttöön ja mitkä tekijät ovat edistäneet ja mitkä heikentäneet niiden käyttöönottoa.

Zonationin käytön historiaa Suomessa

Ohjelmiston hyödyntäminen Suomessa käytännön suojelutyön tukena alkoi 2000-luvun lopulla, kun Helsingin yliopisto ja Metsähallitus alkoivat tehdä yhteistyötä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSOn) parissa. Syntyi ympäristöministeriön rahoittama Zonation METSOn toteutuksen tukena -projekti, jossa luotu yhteistyömalli on jatkunut tähän päivään asti.

Vuosien varrella tarpeet ja toimintakenttä ovat muuttuneet jonkin verran, mutta alusta asti keskiössä on ollut ajatus siitä, miten Zonation-ohjelmiston käyttö voisi edesauttaa ympäristöhallinnon ja metsähallinnon rajallisten luonnonsuojeluun suunnattujen resurssien suuntaamisessa. Tärkeä yhteistyökumppani onkin ollut tiiviisti projektissa mukana toimiva maa- ja metsätalousministeriö, joka johtaa Suomessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja rahoittaa luonnonhoidollisia toimenpiteitä metsätalousalueilla.

Vuosien varrella analyysejä on toteutettu räätälöidysti yksittäisille toimijoille kuten Metsähallitukselle ja Suomen metsäkeskukselle sekä koko ympäristöhallinnon tarpeisiin. Priorisointien avulla on selvitetty metsien, soiden, perinnebiotooppien, merialueiden ja maakuntatason monimuotoisuusarvoja sekä Natura 2000 -verkoston arvokkaimpia alueita ja kustannustehokkaimpia ennallistamiskohteita.

Kymmenen vuoden sisällä Suomessa tapahtunut paikkatietoaineistojen avautuminen INSPIRE-direktiivin (2007/2/EC) täytäntöönpanon myötä on laajentanut tulosten käyttäjäkuntaa yksittäisistä tahoista tavalliseen kansalaiseen.

Jos haluat tietää lisää Zonation-ohjelmistosta ja sen käytöstä Suomessa, niin ota yhteyttä

Hiidenportti
Hiidenportin kansallispuisto, Kuhmo © Ninni Mikkonen
 
 
Monimuotoisuus- ja ilmastohyötyjä kannattaa tavoitella yhdessä Suomen metsissä 16.3.2021
Tutkijaryhmä on koonnut laajasti tietoa ja yhdistänyt erilaisia menetelmiä uudella tavalla, jolla voidaan tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen ja hiilineutraalisuustavoitteen kannalta tärkeät metsäalueet.
Lue lisää
Julkaistu 8.6.2018 klo 13.06, päivitetty 7.6.2022 klo 14.58
Kohderyhmä: