Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu - KUTOVA

Kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden valintatyökalu KUTOVA on Excel-työkalu, jolla  voidaan arvioida eri vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuutta ja niillä saavutettavissa olevaa fosforikuormituksen vähenemää niin maatalouden, metsätalouden, haja-asutuksen kuin turvetuotannon osalta. Työkalua voidaan käyttää myös muodostettaessa kustannustehokkaita toimenpideyhdistelmiä ja laskettaessa valittujen toimenpiteiden kustannuksia sekä yhteisvaikutuksia kuormitukseen.

Työkalua on sovellettu ja kehitetty eri hankkeissa Temmesjoen, Kalajoen, Lapuanjoen, Karvianjoen, Paimionjoen ja Vantaanjoen  vesistöalueilla sekä Hiidenveden, Vanajanselän ja Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueilla.

Julkaisut

KUTOVA-työkalu

KUTOVA-pilottialueraportit

Lisätietoa

suunnittelija, Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 10.2.2014 klo 12.34, päivitetty 29.3.2021 klo 13.06