KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri

KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. KEKO laskee kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu tuottaa myös arvion alueen kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa vaikutuksia koko maan keskiarvoon.

KEKO-työkalu palvelee kaupunkien ja kuntien viranomaisia sekä konsulttiyrityksiä, jotka työskentelevät kaavoituksen, yhdyskuntien kehittämisen ja rakennetun ympäristön parissa. KEKO tuo havainnollisesti esille suunnitteluvalintojen vaikutukset, jolloin suunnittelijat voivat vertailla eri vaihtoehtoja ja hakea ekotehokkainta ratkaisua.

KEKO_lahtotietosivu
KEKO-työkalun lähtötietojen syöttösivun arviointiteemat

KEKO-laskurin käyttäjäksi

KEKO-laskuri on Suomen ympäristökeskuksen tarjoama palvelu, jonka voi saa organisaation käyttöön laatimalla ensin käyttöoikeussopimuksen. KEKOn käytöstä peritään käyttömaksu työkalun ylläpitokulujen kattamiseksi.

Työkaluun on mahdollista tutustua kahden viikon maksuttoman koekäytön kautta.

Mikäli haluat ottaa KEKO-laskurin käyttöösi, ota yhteyttä KEKO-työkalun neuvontaan Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=keko]

KEKO-laskenta

KEKO-laskenta perustuu tieteellisestä tutkimuksista koottuihin kriteereihin ja arviointimenetelmiin. Työkalun kokoamisesta ovat vastanneet alan johtavat tutkimuslaitokset Suomessa – Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto ja VTT. Myös käyttäjien tarpeet on otettu tarkasti huomioon kehitystyössä, johon on osallistunut kaavoittajia ja muita asiantuntijoita 16 kaupungista, kahdesta rakennusliikkeestä ja ympäristöministeriöstä. Laskennan lähtötietojen määrittelyssä on otettu huomioon maankäytön suunnittelussa käytetyt kaavamerkinnät ja saatavilla olevat tiedot.

KEKO laskee vaikutuksia sekä rakennetun ympäristön tuotanto- että käyttövaiheesta. Arviointiteemoja ovat maankäytön muutosten luontovaikutukset, rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen vaikutukset, rakennusten ja infrastruktuurin käyttövaiheen vaikutukset sekä henkilöliikenteen vaikutukset. 

Kokonaisekotehokkuuden määrittämisessä kolmen ekotehokkuuden osa-alueelle - kasvihuonekaasupäästöille, luonnonvarojen käytölle sekä vaikutuksille luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin - lasketaan indeksiarvo, joka kuvaa vaikutusten suuruutta verrattuna Suomen kaupunkiseutujen viime vuosien keskiarvoon. Kokonaisekotehokkuus on keskiarvo näistä kolmesta indeksiluvusta. Ekotehokkuuusindeksin laskeminen edellyttää lähtötietojen syöttämistä kaikista arviointiteemoista.

KEKO-laskennan perusteet on kuvattu seuraavissa dokumenteissa:

Lisätietoja

KEKO-työkalun neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=keko]
Julkaistu 6.9.2016 klo 12.39, päivitetty 26.3.2024 klo 13.51
Kohderyhmä: