Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uutiset

RSS
 • Kohti maarakentamisen tehokasta ja turvallista kiertotaloutta 16.12.2020
  Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti maarakentamisen kiertotalouteen liittyvien asetusten ja ohjeistusten toimivuutta pilottikohteiden avulla CircVol-hankkeessa. Hankkeessa tunnistettiin kierrätettäviin materiaaleihin liittyviä haasteita sekä kehitettiin tuotteita ja toimintamalleja, jotka täyttävät säädösten vaatimukset.
 • Järvillä yöpyvien valkoposkihanhien välittömät vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi 16.12.2020
  Suomen ympäristökeskus tutki syksyllä 2020 vedenlaatua kahdella Kaakkois-Suomen järvellä valkoposkihanhien massalevähdyksen aikaan. Lintulaskentojen perusteella yksittäisellä järvellä yöpyi parhaimmillaan 120 000 hanhea yötä kohden. Hanhien runsaasta lukumäärästä huolimatta välitöntä veden ravinnepitoisuuksien kohoamista ei havaittu. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että yöpyvät valkoposkihanhet voivat vaikuttaa järvien rehevöitymiseen viiveellä.
 • FINMARI ja INAR RI jatkavat kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 11.12.2020
  ”Molemmat tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla jatkavat infrastruktuurit perustuvat laajalle pitkäkestoiselle yhteistyölle. Laajat tutkimusinfrastruktuurit varmistavat monitieteisen kunnianhimon ja hyödynnettävyyden, ja ovat siksi SYKElle erityisen arvokkaita”, sanoo SYKEn Eeva Primmer.
 • SYKE mukana menestyneissä TKI-kumppanuusverkostoissa 8.12.2020
  SYKE on mukana vesisektorin ja kiertotalouden kumppanuusverkostoissa, jotka saivat rahoitusta Suomen Akatemian erityishaussa.
 • Tutkijat arvioivat ilmastonmuutoksen vaikutusten kuvaamiseen luotua menetelmää 26.11.2020
  Nature Climate Change -tutkimusjulkaisussa on hiljattain julkaistu artikkeli, joka arvioi globaaleja sosioekonomisia ja ilmastoskenaarioita yhdistelevän teoreettisen SSP-RCP-viitekehyksen onnistumista tehtävässään. Tutkimusprofessori Timothy Carter Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisesta ohjelmasta osallistui artikkelin kirjoittamiseen.
Lisää uutisia