Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uutiset

RSS
 • Tervetuloa vesi.fi-palvelun kehittäjäksi 12.3.2019
  SYKEssä rakennetaan parhaillaan ajankohtaisen vesiaiheisen tiedon kokoavaa palvelua, jonka tavoitteena on laadukas sisältö ja tiedon helppo löydettävyys. 17.3. asti on mahdollista testata uuden palvelun kehitysversiota, vastata kyselyyn ja kertoa toiveita sisällöstä ja palveluista, jotka uudesta palvelusta tulisi löytyä.
 • Myöhäinen kukinta paransi rypsin hyönteispölytystä 27.2.2019
  Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijat tarkastelivat maiseman monimuotoisuuden, torjunta-aineiden käytön ja kukinta-ajan vaikutusta rypsin hyönteispölytykseen Journal of Applied Ecology -tiedesarjassa julkaistussa artikkelissaan.
 • Hyönteiskantojen tilaa seurataan yhä laajemmin Euroopassa 22.2.2019
  Viime aikoina on raportoitu hälyttäviä uutisia pölyttäjien ja muiden hyönteisten hupenemisesta. Tiedot hyönteiskantojen tilasta ovat edelleen heikkoja, mutta seurantatietoa kerätään yhä laajemmin sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Parhaiten tietoa on päiväperhosista. Uusi EU-hanke on laajentamassa päiväperhosten seurantaa myös Itä- ja Kaakkois-Eurooppaan, missä tiedonpuute on suurinta.
 • Elinympäristöjen hoito hyötyy seurannan joustavuudesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä 19.2.2019
  Yhdeksän eurooppalaista tutkimuslaitosta on arvioinut, miten ympäristöä hoitavat ja muokkaavat viranomaiset, suunnittelijat, maanviljelijät, yritykset ja kansalaiset hyötyvät elinympäristöjen tilan seurannasta. Tutkimuksen mukaan elinympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan Euroopassa parempi ymmärrys ekosysteemien toiminnasta, joustavaa seurantaa ja läpinäkyvää päätöksentekoa.
 • Tekoäly ja IoT- auttavat vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa 30.1.2019
  Uudessa Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeessa sovelletaan tekoälyä ja esineiden internet palveluita IoT:ta vesisektorille ja edistetään samalla myös uuttaa liiketoimintaa.
Lisää uutisia