Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

INSPIRE-direktiivin mukaiset latauspalvelut

INSPIRE-direktiivi on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri helpottamaan paikkatietoaineistojen yhteiskäyttöä. Paikkatietoinfrastruktuuri yhteisine tietomalleineen mahdollistaa jäsenmaiden julkishallinnon paikkatietoaineistojen jakamisen ja käytön esimerkiksi päätöksen teon tukena sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti.

SYKEn paikkatietoaineistojen INSPIRE-latauspalvelut on toteutettu INSPIRE-direktiivin teknisen ohjeistuksen mukaisina Atom-syötteinä ja WFS-suorasaantilatauspalveluna (Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1). Atom-syötteet ovat XML-muotoisia tiedostoja, jotka sisältävät viittaukset sekä ladattaviin aineistopaketteihin että niiden metatietokuvauksiin. WFS eli Web Feature Service on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon hakemisen suoraan sen tallennuspaikasta kyselyn avulla.

SYKEn INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistot ovat ladattavissa sekä INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisina GML-tiedostoina että Esri Shapefile - ja TIFF-formaateissa. Viimeksi mainitut eivät ole INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisia, mutta ne ovat toistaiseksi INSPIRE-tietomuotoja laajemmin tuettuja monissa sovellusohjelmistoissa. Osa SYKEn INSPIRE-aineistoista on ladattavissa myös INSPIRE-tietotuotekuvauksen mukaisina WFS-palvelusta. INSPIRE-direktiivin piirissä olevat rasteriaineistot ovat ladattavissa WCS-palvelusta.

 

INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietoaineistoja on saatavilla monista eri aihepiireistä  © JRC.

 

Atom-syöte INSPIRE-tietotuotteille
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/inspireatomgml.xml

WFS-palvelu INSPIRE-tietotuotteille
https://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

WCS-palvelu
https://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wcs?service=wcs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Atom-syöte Shapefile- ja TIFF-muotoisille aineistoille
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/atom/inspireatom.xml

Julkaistu 27.11.2019 klo 14.50, päivitetty 25.9.2020 klo 10.41
Kohderyhmä: