Asemakaavan seurantalomake

Ajankohtaista

Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-tallennusjärjestelmä poistuu käytöstä toukokuussa 2024. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhtiin toteutetaan korvaava lomake.

Asemakaavan seurantalomake kertoo tiivistetysti asemakaavan sisällön ja muutoksen aiempaan kaavatilanteeseen. Kunta tai sen valtuuttama konsultti tallentaa seurantalomakkeen TYVI Pro -palvelussa jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta, myös ranta-asemakaavasta (sivuvalikossa linkki TYVI-operaattori Posti Messagingin etusivulle: Lomakkeen toimittaminen). Lisäksi lomake on liitettävä asemakaavan selostukseen. Konsulttitunnus aktivoidaan TYVI-operaattorin etusivun Ympäristöministeriö-linkistä (sivuvalikon linkki Konsulttitunnuksen aktivointi). Muita käyttäjätietoja eli yhteystietoja, salasanaa ja valtuutettuja konsultteja, hallitaan kirjautumalla lomakkeen tallennukseen.

TYVI-järjestelmään toimitetut asemakaavan tiedot kopioituvat joka yö Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin, jossa ne sekä aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa. Liiteriä voi käyttää vieraana tai kirjautumalla palveluun sopimusasiakkaana.

Julkaistu 4.10.2022 klo 13.53, päivitetty 15.1.2024 klo 15.10
Kohderyhmä: