Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merien saastuminen

SYKE tutkii ja seuraa haitallisia aineita meriympäristössä,polaarimerien ja merijään mikrobiyhteisöjä, biogeokemiallisia ainekiertoja ja niihin liittyviä prosesseja. Osaamisemme kattaa ekotoksikologian, mikrobiekologian, molekyylibiologian, merikemian, vedenalaisen melun ja hydroakustiikan tutkimusalat.

Toimimme asiantuntijoina öljyntorjuntaan liittyvissä kehityshankkeissa etenkin pohjoisilla merialueilla ja osallistumme aktiivisesti öljyn käyttäytymistä, biohajoamista ja vaikutuksia koskeviin tutkimuksiin. Tutkimme muovien esiintymistä, niihin liittyviä mikrobiyhteisöjä ja niiden hajoamista polaarimerissä ja merijäässä. Keskeistä toiminta-aluettamme ovat myös haitallisten aineiden vaikutustutkimukset, koskien öljyn lisäksi esimerkiksi mikromuoveja, Itämeren pohjan sotamateriaalien sisältämiä myrkyllisiä kemikaaleja ja hylkyjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Seuraamme kansallisen merenhoidon seurantaohjelman mukaisesti haitallisten aineiden pitoisuuksia ja biologisia vaikutuksia sekä rannikko- että avomerialueiden kaloissa, sekä vedenlaista melua. Kehitämme myös haitallisiin aineisiin liittyviä seuranta-, arviointi- ja kunnostusmenetelmiä.

Sukeltaja meren pohjassa, vesi on sakeaa ja edessä ui kirkas meduusa.
Kuva: Anu Lastumäki

Keskeisimmät hankkeet

Julkaisuja

 

Yhteystiedot

Merien saastuminen

Kysyttävää?

Ryhmäpäällikkö Kari Lehtonen

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.40, päivitetty 30.10.2020 klo 13.40
Kohderyhmä: