Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Vantaanjoki 2018
Kuva LariKaukonen. 

Haluatko pätevöityä sertifioiduksi luontoselvittäjäksi? 

Turun yliopisto järjestää vuoden 2020 kaksi luontoselvitykset -erikoisutmisalan tenttiä, la 21.3.2020 ja la 21.11.2020. Maaliskuun tentin ilmoittautumisen avaan jo tammikuun puolivälissä.

Luontoselvittäjien sertifiointitentin vaatimuksiin tehtiin muutamia muutoksia ennen joulua. Tentin muut vaatimukset säilyvät ennallaan, mutta putkilokasvien osalta ns. statuslajeista (direktiivilajit, muut laajalevintäiset koko maassa rauhoitetut kasvilajit, erityisesti suojeltavat kasvilajit) ei tentissä enää vaadita 100 % osaamista. Esillä olevista 35 putkilokasvilajista on tunnistettava oikein vähintään 26 lajia ja statuslajeista saa olla väärin enintään kolme lajia. Eläinlajitentin 20 näytteestä tenttijän on tunnistettava oikein vähintään 15 lajia, mutta direktiivilajeista ei saa olla yksikään laji väärin. Uudistetut vaatimukset löytyvät sertifiointityöryhmän sivuilta.

Tulevat AELn Certi-toiminnan koulutustilaisuudet

Kaksi tärkeää muutosta astuu voimaan vuoden 2020 alusta:

  • Kaikkien erikoistumisalojen jatkotentteinä suoritetaan vuoden 2020 alusta lähtien koko erikoistumisalan tentti, ei vain monivalintaosuutta, kuten nyt. Jatkotentit ovat voimassa kaksi vuotta. Osaaminen tulee osoittaa jatkotentin avulla kaikkien erikoistumisalojen osalta, mihin haetaan jatkosertifikaattia. Tähän ei tule muutosta.
  • Vaatimus suoritetusta ylläpitokoulutuksesta puoliväliselvityksen yhteydessä on vähintään kolme päivää tarkastelujakson aikana (neljä vuotta sertifiointikaudesta). Puoliväliselvitystä ei siis voida hyväksyä, mikäli siinä ilmoitetaan vähemmän kuin tämä määrä.

Certi logo

Lomakkeet

Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia!

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • To 6.2.2020
  • Ke 1.4.2020
  • To 4.6.2020
  • To 10.9.2020
  • To 12.11.2020

Hakemusten tulee olla SYKEss ä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 13.12.2019 klo 8.31
Kohderyhmä: