Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Kesä, Kesä
 

Tiedoksi ja käyttöön: 

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry on laatinut suosituksia lepakkokartoitusten tekijöille, tilaajille ja kartoitustietoja käyttäville viranomaisille. Tutustu tarkemmin: Lepakkokartoitusohje 2023

Ylläpitokoulutusta:

Syken ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Katso lisää.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan 5.10.2023 sedimentteihin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä hankkeista. Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu kaikille sedimenttien parissa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille. Tapahtuma toteutetaan hybridinä. Joten, jos et pääse Helsinkiin paikanpäälle (Meritullinkatu 8), voit toki osallistua myös Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa käsittelemme muiden mielenkiintoisten aiheiden ohella sedimenttien riskinarviointiin ja -hallintaan liittyviä ohjeluonnoksia, jotka löydät Maaperakuntoon.fi -sivustolta. Päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki ovat ympäristöministeriön Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivä -sivulla. Ilmoittautumisaika päättyy 2.10. Aktiivista osallistumista toivotellen! Mutku ry

Syke järjestää ”Vedenlaadun kenttämittaukset” -koulutuksen 11.10.2023 klo 12:15-15:45, Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen hyväksytään sertifioitujen ympäristönäytteenottajien ylläpitokoulutukseksi (0,5 pv). Ilmoittautuminen 15.9.2023 mennessä.

Syke järjestää "Laadukkaan kenttätoiminnan jäljillä" -koulutuksen 15.1.2024 klo 8:45-16-15, Syke, Viikin Kampuksen kokouskeskus Tiimi A4, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua vain paikan päällä (max. 40 hlöä). Osallistuminen hyväksytään sertifioitujen ympäristönäytteenottajien ylläpitokoulutukseksi  (1 pv). Ilmoittautuminen 1.12.2023 mennessä.

Erikoistumiskoulutusta:

  • Taitotalo

    • Maaperä-ja jäteympäristöt (PIMA-maaperä, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä, pohjavesi, kiinteät jätteet) (vanhenevan sertifikaatin uusimiseen) tentti 10.11.2023 klo 9.00–16.30. Ilmoittautuminen             
    • Vesinäytteenotto ja mittaus, Talous- ja uimavedet, Ilmanlaatumittaukset erikoistulmisalojen tentit (vanhenevan sertifikaatin uusimiseen) 10.11.2023 klo 9.00-12.00. Ilmoittautuminen
    • Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumiskurssi, 22.-23.11.2023. Ilmoittautuminen
 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

Kokouksissa käsitellään 40 hakemusta/kokous, siinä järjestyksessä kun saapuvat.

  • To 7.9.2023
  • To 9.11.2023

Hakemusten tulee olla Sykessä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 5.9.2023 klo 13.16
Kohderyhmä: