Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

OUlu_20220518_174356

Ylläpitokoulutusta:

 • SYKEn ilmainen verkkokurssi "Haitalliset aineet ja niiden ympäristövaikutukset" sopii ylläpitokoulutukseksi mikäli kenttätyösi painopiste on haitallisten aineiden tutkimuksessa. Kurssitodistuksesta saa yhden ylläpitopäivän. Katso lisää.

Erikoistumiskoulutusta:

 • TAMK ja KVVY:n ja Vesiensuojeluyhdistysten liitto (HUOM päivämäärät muuttuneet): 
 • Taitotalo

  • Maaperä- ja jäteympäristöt, koulutus ja tentti 1.-2.12.2022, Helsinki
  • Maaperä- ja jäteympäristöt, erikoistumisalan tentti 16.12.2022, Helsinki
 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • To 9.2.2023
 • To 27.4.2023
 • Ke 7.6.2023
 • To 7.9.2023
 • To 9.11.2023

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 18.10.2022 klo 12.59
Kohderyhmä: