1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Ilmasto muuttuu – pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana? Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosseminaari
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 8.6.2023

Ilmastonmuutos on jo täällä. Minkälaisia muutoksia Suomen suojelualueiden ilmastossa on tapahtunut? Miten lajit ja luontotyypit selviävät muutoksesta? Tilaisuudessa avataan näkökulmia Ilmastoviisaasee......

Ajankohtaista > Tapahtumat > Ilmasto muuttuu – pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana? Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosseminaari
Muovipelletit Suomen merialueella (PELLETTIMERI)
Hanke | Julkaistu: 26.5.2023

Muovigranulaateilla eli -pelleteillä tarkoitetaan pieniä, yleensä muutaman millimetrin kokoisia muovituotteiden raaka-ainerakeita. Monilla Euroopan rannoilla on havaittu paikallisesti suuria pelletti...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Muovipelletit Suomen merialueella (PELLETTIMERI)
Suomen merialueen mikroroskaseuranta vuonna 2023 (SUMMERI3)
Hanke | Julkaistu: 26.5.2023

Mikroroskien seurantaa on toteutettu Suomessa vuodesta 2020 alkaen. Pääpaino seurannassa on ollut avomerialueilla. SUMMERI3-hankkeessa tätä seurantaa laajennetaan ja asemaverkostoa muokataan. Taustal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen merialueen mikroroskaseuranta vuonna 2023 (SUMMERI3)
Anna Suuronen
Sisältösivu | Julkaistu: 23.5.2023

Tutkija FT (ympäristötieteet, Jyväskylän yliopisto) FM (ekologia, Turun yliopisto) Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puh. +358 295 252 231 Suomen ympäri......

Asiantuntijat > Anna Suuronen
Tuulivoimapotentiaali Suomessa (TUPSU)
Hanke | Julkaistu: 15.5.2023

Tuulivoimapotentiaali Suomessa hankkeen tavoitteena on selvittää Suomen alueellinen tuulivoimapotentiaali sekä tuottaa arvio tämän potentiaalin mahdollisesta toteutumisesta vuoteen 2030-2040 mennessä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tuulivoimapotentiaali Suomessa (TUPSU)
Tiedon yhteistuotanto kiistanalaisissa ympäristökysymyksissä (JOINED)
Hanke | Julkaistu: 9.5.2023

Ympäristöpoliittisille kiistoille on tyypillistä, että yhteiskunnalliset toimijat tulkitsevat eri tavoin ympäristötietoa ja ovat eri mieltä tiedon luotettavuudesta ja merkityksestä. Kiistojen ratkais...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tiedon yhteistuotanto kiistanalaisissa ympäristökysymyksissä (JOINED)
Kaukokartoitus auttaa löytämään lajistoltaan monimuotoisia metsäkohteita
Uutinen | Julkaistu: 3.5.2023

Luontokato on yksi tämän hetken suurimpia yhteiskunnallisia haasteita. Luontokadon seuraamiseen, sekä jäljellä olevien monimuotoisten luontoalueiden etsimiseen tarvitaan jatkuvasti tehokkaampia menete......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Kaukokartoitus auttaa löytämään lajistoltaan monimuotoisia metsäkohteita
Ajankohtaista > Uutiset > Kaukokartoitus auttaa löytämään lajistoltaan monimuotoisia metsäkohteita
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Kaukokartoitus auttaa löytämään lajistoltaan monimuotoisia metsäkohteita
Merenpohjan makroroskaseurannan vaihtoehtoiset menetelmät (POHJAROSKA2)
Hanke | Julkaistu: 3.5.2023

Valtaosa mereen tulevasta roskasta päätyy todennäköisesti merenpohjalle, mutta Suomessa merenpohjan makroroskan seurantaa ei toistaiseksi tehdä. Vuosina 2021–2022 toteutettiin ympäristöministeriön ra...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merenpohjan makroroskaseurannan vaihtoehtoiset menetelmät (POHJAROSKA2)
Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa
Uutinen | Julkaistu: 28.4.2023

Turvetuotannon päätyessä maanomistajien on päätettävä, mitä jäljelle jääneille suonpohjille tehdään. SysteemiHiili-hankkeessa tarkasteltiin, millaista tutkimustietoa turvetuotantoalueiden eri jatkokäy......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa
Ajankohtaista > Uutiset > Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa
Tutkimus & kehittäminen > Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa
Selvitys: Biokaasutuotannon kestävyys varmistettava ohjauskeinoja kehittämällä
Uutinen | Julkaistu: 27.4.2023

Biokaasutuotannolta odotetaan monia etuja. Parhaimmillaan se tukee samanaikaisesti yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden kiertotaloutta, ilmastotavoitteita, vesien- ja merensuojelua, huoltovarmuut......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Selvitys: Biokaasutuotannon kestävyys varmistettava ohjauskeinoja kehittämällä
Ajankohtaista > Uutiset > Selvitys: Biokaasutuotannon kestävyys varmistettava ohjauskeinoja kehittämällä
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Hanke | Julkaistu: 12.5.2021

Ajankohtaista Tule tutustumaan uuteen Suomen kattavaan maanpeiteaineistoon 29.5. klo 14 .  Lisätietoa ja ilmoittautuminen SCALGOn  ja Syken webinaariin . T...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Hallitusohjelma 2023
Sisältösivu | Julkaistu: 21.4.2023

Suomeen muodostetaan uutta hallitusta ja laaditaan hallitusohjelmaa vuosille 2023 - 2027. Pyrkimyksenä on rakentaa yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta kestävälle talouspohjalle. Suomi on...

Ajankohtaista > Hallitusohjelma 2023
Sedimentin dityppioksidin kierto muuttuvassa rannikkomeressä (BENNO)
Hanke | Julkaistu: 3.4.2023

Rannikkosedimentit ovat merkittäviä kasvihuonekaasu dityppioksidin (N 2 O) tuotannossa ja sitomisessa. Vaikka N 2 O:n kiertoon vaikuttavat mikrobiologiset prosessit tunnetaan, ymmärretään prosessien ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sedimentin dityppioksidin kierto muuttuvassa rannikkomeressä (BENNO)
Suomen lajitietokeskus – FinBIF -tutkimusinfrastruktuurin kehittämishanke (FinBIF-FIRI2021)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2023

Hankkeen tausta Suomen lajitietokeskus – Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF) on vuonna 2012 Luomuksen johtamana kansallisena yhteistyönä perustettu digitaalinen tutkimusinfrastr...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen lajitietokeskus – FinBIF -tutkimusinfrastruktuurin kehittämishanke (FinBIF-FIRI2021)
Veera Norros
Sisältösivu | Julkaistu: 11.4.2023

  Erikoistutkija FT (ekologia ja evoluutiobiologia), Helsingin yliopisto   Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 459 Suomen......

Asiantuntijat > Veera Norros
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa – sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Hanke | Julkaistu: 5.4.2023

Yrityksen konkurssi on usein osa jatkumoa, jossa ympäristövastuut vähitellen kasautuvat ja lopulta jäävät maksuvaikeuksien vuoksi hoitamatta. Vaikka suurin osa konkursseista raukeaa varojen puutteess...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa – sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Karoliina Auvinen
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2023

    Erityisasiantuntija   DI (ympäristötekniikka) Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puh. +358 295 251 235 Suomen ympäristökeskus (Syke) Ilm......

Asiantuntijat > Karoliina Auvinen
Kirjallisuutta ympäristövastuista konkurssitilanteissa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2023

Oikeuskäytäntöä KHO:2003:51 25.08.2003/1938 KHO:2017:53 3.4.2017/1545 Hallituksen esityksiä HE 221/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa – sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE) > Kirjallisuutta ympäristövastuista konkurssitilanteissa
SysteemiHiili-hankeblogi
Sisältösivu | Julkaistu: 31.3.2023

Miten turvetuotantoalueen jatkokäyttö suunnitellaan tavoitelähtöisesti ja moniarvoisesti? Pilotoimme menetelmää Turvesuo-Miehonsuolla Oulussa 31.3.2023 Mika Marttunen ja Aleksi Räsänen Su...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili) > SysteemiHiili-hankeblogi
Muovin kierrätyksen avainkysymykset (Muoviavain)
Hanke | Julkaistu: 29.3.2023

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Griffin Refineries Oy:n yhteishanke selvittää muovin kierrätyksen ja uusiomuovimarkkinoiden nykytilaa, tulevaisuutta ja kehittämismahdollisuuksia Suomessa. Hanke ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Muovin kierrätyksen avainkysymykset (Muoviavain)

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle