1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Merenpohjan ravinteiden sidonta ruoppausmassoilla (CLAYTRAP)
Hanke | Julkaistu: 10.6.2024

Merenpohjan ravinnevarastojen hallinta on haaste Itämeren rannikkoalueilla. CLAYTRAP-hankkeen tavoitteena on osoittaa, että merenpohjassa esiintyvä glasiaalisavi kykenee sitomaan ravinteita ja vähent...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merenpohjan ravinteiden sidonta ruoppausmassoilla (CLAYTRAP)
Saviainesfosforin kinetiikka hapellisessa ja hapettomassa järvi- ja meriympäristössä (CLAPSOIL)
Hanke | Julkaistu: 10.6.2024

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää maatalouden fosforikuormituksen vähentämistä. Nykyisissä vesiensuojeluohjelmissa on kuitenkin ongelmia, sillä ne eivät huomioi eri fosforin esiintymismuoto...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Saviainesfosforin kinetiikka hapellisessa ja hapettomassa järvi- ja meriympäristössä (CLAPSOIL)
Kunnallinen ekosysteemitilinpito mittaa kaupunkien viher- ja vesialueiden arvoa (Countecos)
Hanke | Julkaistu: 27.5.2024

© Adobe Stock Hankkeen tausta Ekosysteemitilinpidolla mitataan ja seurataan kaupunkien viher- ja vesialueiden tilaa, muutosta ja arvoa systemaattisella tavalla. Kaupunkien viher...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kunnallinen ekosysteemitilinpito mittaa kaupunkien viher- ja vesialueiden arvoa (Countecos)
Pinnanalaisen äänenpaineen seuranta Itämerellä (PÄPSI)
Hanke | Julkaistu: 30.5.2024

Pinnanalaisen melun ennakoidaan lisääntyvän entisestään jo tälläkin hetkellä runsaasti liikennöidyssä Itämeressä. Melu aiheuttaa haitallisia vaikutuksia meriluonnolle. Haittaa aiheutuu etenkin merini...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pinnanalaisen äänenpaineen seuranta Itämerellä (PÄPSI)
Sustainability transition through promoting recycling: Modeling circular plastic flows in Finland (STAR)
Hanke | Julkaistu: 30.5.2024

Taustaa Muovin valmistus perustuu pitkälti raakaöljyn jalostamiseen ja muovijätteiden polttaminen materiaalihyödyntämisen sijaan lisää talousjärjestelmämme fossiiliriippuvuutta ja neitseelliste...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sustainability transition through promoting recycling: Modeling circular plastic flows in Finland (STAR)
Kasviplanktonyhdyskunnan koostumuksen ja hiukkasten kuljetusreittien vaikutukset rannikkomerien biologiseen hiilipumppuun muuttuvassa ilmastossa (PHYTOTRANS)
Hanke | Julkaistu: 29.5.2024

Veden pintakerroksessa kasviplankton kiinnittää veteen liuenneen epäorgaanisen hiilen orgaaniseen ainekseen fotosynteesin avulla. Upotessaan kasviplanktonsolut kuljettavat myöhemmin tämän orgaanisen&...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kasviplanktonyhdyskunnan koostumuksen ja hiukkasten kuljetusreittien vaikutukset rannikkomerien biologiseen hiilipumppuun muuttuvassa ilmastossa (PHYTOTRANS)
Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella?
Uutinen | Julkaistu: 24.5.2024

”Metsäluonto yhteiskunnassamme – Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella?” -webinaarissa 8.4.2024 keskusteltiin metsien roolista luontokadon pysäyttämisestä sekä niiden suojelun merkityksestä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella?
Ajankohtaista > Uutiset > Miksi luonnontilaisia metsiä kannattaa suojella?
Fredric Mosley
Sisältösivu | Julkaistu: 22.5.2024

Tutkija   DI (kemian tekniikka) Aalto-yliopisto     Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@syke.fi Puh. +358 (0)29 525 2368 Suomen ympäristökesku......

Asiantuntijat > Fredric Mosley
Kestoverkosto
Hanke | Julkaistu: 15.5.2024

Pyrittäessä kohti muovin kiertotaloutta keskeisenä tavoitteena on irrottautuminen fossiilisista raaka-aineista valmistetuista muoveista. Suomen Muovitiekartassa tähän tavoitteeseen sisältyy fossiilis...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestoverkosto
Annika Johansson
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2024

Asiantuntija         FM Yhteystiedot     Sähköposti:annika.johansson@syke.fi Puhelin: +358 29 525 2006 Suomen ......

Asiantuntijat > Annika Johansson
Hannu Huuki
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2024

Tutkija   Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 873 Suomen ympäristökeskus (Syke) Ilmastoratkaisut Kestävyys Paavo Havaksen tie 3......

Asiantuntijat > Hannu Huuki
Suo 2_0 – Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin
Hanke | Julkaistu: 20.5.2024

    Suo 2.0 - Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin Projektiaika: 01.02.2024 - 31.05.2026   Suo 2.0 hanke keskittyy turpeen energiakäyttöön...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suo 2_0 – Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.5.2020

Tutkimushankkeen loppuraportti: Salla Selonen, Liisa Maunuksela, Ansa Palojärvi, Annika Johansson, Sari Kauppi, Milja Räisänen, Markus Sillanpää, Raisa Turja, Krista Peltoniemi, Helena Dahl...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mikromuovit maatalousmaassa MicrAgri > Julkaisut
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Hanke | Julkaistu: 22.8.2023

Ajankohtaista Yleispiirteinen hulevesitulvakartta julkaistu testipalvelussa (28.3.2024) Valuma-aluetasoisia tulvakarttoja julkaistu vesistöaluekohtaisten tulvariskien alust...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Maija Faehnle
Sisältösivu | Julkaistu: 25.3.2024

Erikoistutkija FT Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 25 1109 Suomen ympäristökeskus (Syke) Yhdyskuntaratkaisut Asuminen ja liikenne Latokart......

Asiantuntijat > Maija Faehnle
Minna Kuoppala
Sisältösivu | Julkaistu: 22.3.2024

Tutkija FM Yhteystiedot Sähköposti:etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 143 Suomen ympäristökeskus (Syke) Luontoratkaisut Sisävesien luonto Oulun toimipaikka ......

Asiantuntijat > Minna Kuoppala
ACINMUA
Hanke | Julkaistu: 13.3.2024

ACINMUA-hankkeen tarkoituksena on kehittää keräys- ja analyysimenetelmiä ilmakehän nano- ja mikromuovien tutkimukseen sekä selvittää muovihiukkasten pitoisuudet ilmakehässä. Hanke toteutetaan Ilmatie...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > ACINMUA
Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Hanke | Julkaistu: 11.3.2024

Yleistä  Vesi on välttämätöntä hyvän elämänlaadun kannalta, ja sen integroitu ja kestävä hoito on ainoa tapa turvata vesi ihmisille ja ekosysteemeille. Digitaaliset vedet (DIWA) -lippulaiva...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit
Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Hanke | Julkaistu: 8.3.2024

OECM (Other effective area-based conservation measures) -hankkeessa edistetään EU:n Biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten toimeenpanoa määrittelemällä ja raportoimalla suojelualueverkos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat Kokouksissa käsitellään 40 hakemusta/kokous, siinä järjestyksessä kun saapuvat. To 5.9.2024 To 14.11.2024  Hakemusten tul...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle