Syken avoimet rajapinnat

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla tiedon käyttäjä ottaa yhteyden Suomen ympäristökeskuksen (Syke) palvelimelle ja saa käyttöönsä tarvitsemansa aineiston. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää rajapintaratkaisua (esim. WMS, Esri REST, OData) tukevaa sovellusta, joka voi olla joko paikkatieto-ohjelmisto tai selainsovellus.

Paikkatietoaineistojen osalta Syke on vastuussa INSPIRE-direktiivin mukaisten rajapintapalveluiden tarjoamisesta kansallisessa aineistoluettelossa mainituille aineistoille. Se merkitsee standardimuotoisten katselu-, lataus- ja hakemistopalveluiden järjestämistä.

Syken paikkatietoaineistoista on julkaistu ns. kansallisia rajapintapalveluita, joiden tarkoitus on täydentää INSPIRE-direktiivin mukaisia rajapintapalveluita. Kansallisissa paikkatietorajapinnoissa voidaan tarjota esimerkiksi laajempi tietosisältö kuin INSPIRE-rajapintapalveluissa.

Syke korvaa vuoden 2023 aikana ArcGIS Serverillä julkaistut INSPIRE- ja kansalliset paikkatietorajapintansa GeoServerillä julkaistuilla. Vanhoissa https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis -alkuisissa osoitteissa olevat rajapintapalvelut toimivat vuoden 2023 loppuun.

Syken satelliittihavaintojen rajapinnoilla julkaistaan havainnointikaudella useamman kerran viikossa ajantasaista tietoa ympäristön tilasta. Havainnot mm. vedenlaadusta, veden pintalämpötilasta ja järvijäästä julkaistaan WMS-rajapinnalla. Nämä aineistot ovat selattavissa Tarkka-palvelussa.

Avoimen ympäristötiedon rajapinnat sisältävät ympäristötietojärjestelmien sisältämiä julkisia tietoaineistoja.

Syken tarjoamat rajapinnat kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin. Käyttölupa on luettavissa kohdasta Käyttölupa ja vastuut.

 

Julkaistu 20.4.2023 klo 8.32, päivitetty 12.1.2024 klo 13.00
Kohderyhmä: